1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Kural Tabanlı Filtre Yaratma

Görünüş Filtreleri

Revit’te öğeleri kategorilere ve parametre değerlerine göre tanımlayan bir görünüm filtresi oluşturabilirsiniz.

Örneğin, 2 saatlik yangın derecesine sahip kapıları tanımlayan bir filtre oluşturabilirsiniz. Ardından, bu filtreyi bir görünüşe uygulayabilir ve bu kapıların düz kırmızı bir dolgu kullanarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Kural Tabanlı Filtreler Hakkında isimli makaleye bakın.

   Video: Kural Tabanlı Görünüş Filtresi Yaratma (İngilizce)

  1. Görünüş “View” sekmesi içerisinde > Grafik “Graphics“ panelinde > Filtreler “Filters“ [ ] komut simgesine tıklayın.
  2. Açılan Filtreler” Filters” iletişim kutusunda Yeni “New” [  ] öğesine tıklayın.

3. Filtre İsmi “Filter Name” iletişim kutusunda bir filtre adı girin, Kuralları tanımla “Define rules“ seçeneğini seçin ve OK düğmesine tıklayın.

4. Kategoriler “Categories“ kısmında, filtre için bir veya daha fazla kategori seçin.

Şayet birden fazla kategori seçerseniz, tüm seçili kategorilerde ortak olan parametreler, kuralları tanımlamak için kullanılabilir.

  1. Filtre Kuralları “Filter Rules” kısmında, istenen öğeleri parametre değerlerine göre tanımlayan kurallar ve kural setleri ekleyin.
  • Bir kural oluşturmak için, Kural Ekle “Add Rule “ düğmesine tıklayın. Ardından bir parametre “parameter”, bir operatör “operator“ ve bir değer “value” seçin.

Not: Bir VEYA “OR” kuralı oluştururken önce öğe kategorisini ayarlamalısınız.

  • Bir kural seti oluşturmak için, Set Ekle “Add Set“ düğmesine tıklayın ve bir koşul seçin. Ardından, bu kural setini oluşturan kurallar ve kural setlerini oluşturun.
  1. Filtre kurallarını tanımlamayı bitirdiğinizde, (filtreyi kaydetmek ve iletişim kutusunu açık tutmak için) Uygula “Apply” düğmesine veya (filtreyi kaydetmek ve iletişim kutusunu kapatmak için) OK düğmesine tıklayın.

Şayet bir filtre için kuralları tanımlar veya değiştirirseniz ve ardından Uygula “Apply” düğmesine tıklamadan başka bir filtre adını tıklarsanız, ilk filtrede yapılan değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

Filtreyi oluşturduktan sonra, filtre tarafından tanımlanan öğelerin görünürlüğünü ve grafik görüntüsünü değiştirmek için, o filtreyi bir veya daha fazla görünüşe uygulayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.