1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Kompozit Yapılar

Duvarlar, döşemeler, tavanlar ve çatılar paralel katmanlardan oluşabilir.

Bir Kompozit eleman, tek bir sürekli malzeme katmanından (kontrplak gibi) veya birden çok katmandan (alçı levha, dikmeler, yalıtım, hava boşlukları, tuğlalar ve kaplama gibi) oluşabilir. Ek olarak, bileşen içindeki her katman belirli bir amaca hizmet eder. Örneğin, bazı katmanlar yapısal destek sağlarken diğerleri termal bariyer görevi görür. REVİT, her katmanın işlevini göz önünde bulundurur ve işlevsel önceliklerini eşleştirerek bitişik Kompozit yapılarda karşılık gelen katmanları birleştirir.

Katmanın malzemesini, kalınlığını ve işlevini ayarlayarak her katmanı ayarlayabilirsiniz. Bir görünüşün detay seviyesi Orta “Medium” veya İyi “Fine “ olarak ayarlandığında, Kompozit öğenin katmanları temsil edilir. Kompozit bir yapıdaki katmanlar arasındaki çizgiler, öğenin Ortak Kenarlar “Common Edges“ alt kategorisi kullanılarak görüntülenir. Kompozit yapıda katman görüntüsü üzerinde ek kontrol için ana katmanları geçersiz kılın. Kaba dety seviyesinde, yalnızca Kompozit öğenin sınırları görüntülenir. Kompozit öğenin tip özelliklerinde bir kaba ölçek dolgu deseni ve kaba ölçek dolgu rengi ayarlanabilir.

Kat planlarında, yansıtılmış tavan planlarında ve kesitlerde tipik olarak Kompozit geometri görürsünüz. Aşağıdaki örnekte, bir plan görünümünde 7 katmanlı bir duvar gösterilmektedir.

Bu Bölümdeki Konular

  • Kompozit Geometride Malzemeler Hakkında

Kompozit bir yapıdaki her katmana bir malzeme atanır.

Her katmana belirli bir fonksiyon atayabilirsiniz; böylece o katman karşılık gelen fonksiyonel katmana bağlanabilir. Katman fonksiyonlarının bir öncelik sırası vardır.

Kompozit duvar katmanları duvarın ek yerlerinde ve uçlarında sarılabilir.

Bir duvarın Kompozit yapısı, duvarı sütuna birleştirdiğinizde sütunlara uzanır.

Kompozit yapıdaki katmanların fonksiyonunu, malzemesini ve kalınlığını belirtebilirsiniz.

Bir duvarın yönü (iç/dış yüzü) yerleştirilirken veya yerleştirildikten sonra değiştirilebilir. Duvar, duvarın konum çizgisi etrafında dönecektir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.