1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Kompozit Yapıda Katmanları Düzenleme

Revit’te kompozit yapıdaki katmanların fonksiyonlarını, malzemesini ve kalınlığını belirleyebilirsiniz.

 Video: Bileşik Yapıları Düzenleme (İngilizce)

 1. Kompozit elemanı seçin ve Özellikler “Properties“ paletinde (Tipi Düzenle “Edit Type” [  ]  öğesine tıklayın.
 2. Yapı “Structure “ öğesi için Düzenle “Edit“ düğmesine tıklayın.
 3. Montajı Düzenle “Edit Assembly“ diyalog penceresi açılarak, katmanlar için malzemeyi ve bu katmanların kalınlığını belirlemenize olanak tanır.

Not: Katmanları ekleyip değiştirirken bileşik yapının görünümünü ön izleme yapmak için, Önizleme “Preview” düğmesine tıklayın.

 1. Bir katman eklemek için, Yerleştir “Insert“ düğmesine tıklayın veya değiştirilecek bir katman seçin.
 2. Şayet katmanın konumunu taşımak istiyorsanız, katmanı seçin ve Yukarı “Up” veya Aşağı “Down“ düğmesine tıklayın.
 3. Fonksiyon “Function” öğesi için katman için bir fonksiyon seçin.
 4. Malzeme “Material” öğesi için katman için malzeme değerini seçin ve Malzeme Tarayıcısını “Material Browser” açmak için, Gözat “Browse“ düğmesine tıklayın.

Not: Liste için yeni bir malzeme oluşturmak için, Malzemeler “Materials“ aracına bakın. Diğer ayarların yanı sıra, Malzemeler “Materials“ aracı, kesme desenlerini belirlemek için seçenekler içerir.

 1. Kalınlık “Thickness“ öğesi için katman için bir kalınlık belirtin.
 2. Yalnızca bileşik duvarlar için: Katman için eklerde ve uç başlıklarda sarma davranışını belirleyin.
 3. Sarmaları “Wraps” seçin.

İletişim kutusunun Varsayılan Sarma “Default Wrapping“ bölümündeki seçenekler, sarma “Wrap” tercihlerini belirlemenize olanak tanır.

 1. Şayet ek yerlerinde sarma “wrap” istiyorsanız, Eklerde Varsayılan Sarma “Default Wrapping at Inserts “ öğesi için Dış “Exterior”, İç “Interior “ veya Her İkisini “Both “ seçeneğini seçin.
 2. Şayet uç başlığı katman sarma istiyorsanız, Eklerde Varsayılan Sarma “Default Wrapping at Inserts “ öğesi için Dış “Exterior” veya İç “Interior “seçeneğini seçin.

Önemli:

 • Katmanların sarılması için, kompozit yapı için Eklemelerde Sarma “Wrapping at Inserts” ve Uçta Sarma “Wrapping at Ends“ tipi özelliklerinin de belirtilmesi gerekir.
 • Pencereler ve kapılar Duvar Kapatma “Wall Closure“ adlı bir tip özelliğine sahiptir. Bu özellik, Montajı Düzenle “Edit Assembly” iletişim penceresindeki sarma “Wrap” ayarlarını geçersiz kılar.
 1. Yalnızca bileşik duvarlar ve döşemeler: Bir çekirdek katman için Yapısal Malzemeyi “Structural Material“ seçin ve katmana atanan malzemenin fiziksel varlığı yapısal analitik modelde kullanılır.
 2. Yalnızca Bileşik duvarlar: Kompozit duvar türünü değiştirmek için Dikey Yapı “Vertical Structure“ araçlarını kullanın:
 • Önizleme “Preview“ bölmesi açıkken, görünüş için Kesit: Öznitelikleri değiştir “Section: Modify type attributes“ komutunu seçin.
 • Kompozit duvar tipinde değişiklikler yapmak için şeritte Dikey Yapıyı Düzenle “Modify Vertical Structure” kısmındaki araçları kullanın.
 1. Diyalog pencerelerini kapatmak için, iki kez OK düğmesine tıklayın.
 2. Görünüşte kompozit katmanları görüntülemek için, Proje Tarayıcısı “Project Browser “ paletinde görünüşün ismine tıklayın. Özellikler “Properties“ paletinde, Detay Düzeyi “Detail Level“ özelliğinin değerini Orta “Medium“ veya İnce “Fine” olarak ayarlayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.