1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Görüş Aralığını Kullanma (Video)

Plan Görünüşleri

Revit’te bir modeldeki öğeleri düzgün şekilde görüntülemek için, Görüş Aralığının “View Range“ düzlemlerini ayarlayın.

Bu video aşağıdakileri göstermektedir:

  1. Görüş Aralığı “View Range“ tanımını anlama.
  2. Özellikler “Properties” paletindeki Görüş Aralığı “View Range“ iletişim kutusuna genel bakış.
  3. Görüş Aralığı “View Range“ ayarlarının bir kesit görünüşünde gösterimi.
  4. Kesilebilen ve kesilemeyen öğelerin görünüş düzleminden nasıl etkilendiğini anlama.
  5. Birincil Aralıkta mı yoksa Görünüş Derinliğinde mi olduklarına bağlı olarak öğelerin nasıl görüntülendiğini anlama.

Not: Bu video Revit 2018 kullanılarak kaydedilmiştir. Daha yeni bir yazılım sürümü kullanırken, işlevsellik ve kullanıcı ara yüzünde farklılıklar görebilirsiniz.

Videoyu Oynat (İngilizce)

Transcript

Bir planın Görüş Aralığı  “View Range“ bir dizi yatay düzlemdir. Bu düzlemlerin konumu, öğelerin görünüşte görünür olup olmadığını kontrol eden birkaç ayardan yalnızca biridir. Düzlemler ayrıca, Görüş Aralığındaki  “View Range“ öğelerin kesilip kesilmeyeceğini, yansıtılıp yansıtılmayacağını veya Görüş Aralığının  “View Range“ ötesinde mi gösterileceğini tanımlar.

Özellikler “Properties” paletinden Görüş Aralığı  “View Range“ iletişim kutusunu açın. Görüş Aralığı  “View Range“ iletişim kutusunda 2 bölüm vardır. Bunlar:

  • Birincil aralık “primary range”
  • Görünüş derinliği “View depth”

İletişim kutusunda ayarlanan değerler, Görüş Aralığını “View Range“ oluşturan yatay düzlemlerin göreli konumlarını tanımlar. Görüş Aralığı  “View Range“, görüş seviyesine paralel yatay düzlemlerden oluştuğu için, bir kesit görünümüne bakılarak anlaşılması daha kolaydır.

​ Bu kesit görünüşünde, Görüş Aralığını “View Range“ ayarlarını göstermek için, ek açıklamalar eklenmiştir. Bu videomuzdaki örneğimizde, Görüş Aralığındaki “View Range“ tüm düzlemler, ofsetler “offsets” için referans noktası olarak ilişkili kotu kullanmaktadırlar. Bu durumda, plan görünüş Birinci Kat kotundan oluşturulur. Dolayısıyla ilişkili kot birinci kattır. Görüş Aralığının “View Range“ her bir düzlemi için listelenen ofsetler, Birinci Kat seviyesinden ölçülür.

Birincil aralıkta, Görüş Aralığının “View Range“ kesme düzlemi ile kesişen öğeleri, gösterimleri için kesme değerini kullanır. Örneğin duvarlar, pencereler ve kapılar kesilmiş unsurlardır. Uzun kabinet, görünüşün kesilmiş düzlemiyle kesişir. Ancak kabinet kategorisi kesilemez olduğu için yansıtılmış olarak gösterilir. Revit‘te kesilemeyen bir dizi kategori vardır. Kesme düzleminin altındaki ve Birincil Aralığın altının üzerindeki öğeler, öngörüldüğü gibi gösterilir.

Alt kot ve mevcut kot düzlemleri arasındaki Görünüş Derinliğindeki “View Depth“ öğeler, kırmızı renkli kesikli çizgilerden oluşan <Ötesinde> “<Beyond>” çizgi stili kullanılarak gösterilir. Bu örnekte, görsel stil gizli “hidden“ olduğu için zeminin kafes kirişleri görünmez. Görsel stil tel çerçeve “wire frame” olarak ayarlandığında, kafes kirişler görünür ve <Ötesinde> “<Beyond>” çizgi stiliyle gösterilir. Şayet bu planda temelin kenarını görmek istiyorsanız, ilgili kotu veya ofseti değiştirerek temel elemanının Görünüş Derinliği “View Depth“ içinde kalması için ofseti yeterince düşük olarak ayarlayabilirsiniz. Alt düzlemin 4 birim (inç veya cm) içindeki Zeminler, Rampalar ve Merdivenler görünürdür ve Derinlik Görüntüleme ayarlarından bağımsız olarak yansıtıldığı gibi çizilir.

Kesme düzleminin üzerindeki ve Birincil aralığın en üstünün altındaki öğelerin görünür olması için 3 kategoriden birinde (pencereler, kapı kasası ve genel modeller) olması gerekir. Diğer kategorilerdeki öğeler görünmez. Bu durumda duvara monte kapı kasası görünür durumdadır. Ancak duvar apliği, tavan ve mekanik ekipmanları Birincil aralıkta olsalar bile görünmezler. Şayet üst düzlem, kasanın altına ayarlanırsa, artık görünmez.

Plan görünüşlerinizdeki öğeleri görüntülemek için, Görüş Aralığının  “View Range“ düzlemlerini ayarlayın. Birincil Aralıktaki öğeler, kesme düzleminin konumuna bağlı olarak yansıtılmış veya kesilmiş olarak görüntülenir. Görünüş Derinliğindeki “View Depth” öğeler <Ötesinde> “<Beyond>” çizgi stili kullanılarak görüntülenir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.