1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Görüş Aralığı Hakkında

Plan Görünüşleri

Revit’te Görüş Aralığı “View Range”, bir plan görünüşündeki nesnelerin görünürlüğünü ve görüntülenmesini kontrol eden bir dizi yatay düzlemdir.

Video: Görüntüleme Aralığını Kullanma (İngilizce)

Her plan görünüşünün, görünür aralık olarak da bilinen, Görüş Aralığı “View Range” adı verilen bir özelliği vardır. Görüş Aralığını “View Range” tanımlayan yatay düzlemler Üst “Top”, Kesme Düzlemi “Cut Plane” ve Alt “Bottom”” yatay düzlemleridir. Üst “Top” ve Alt Klip “Bottom Clip“ düzlemleri, Görüş Aralığının “View Range” en üst ve en alt bölümünü temsil eder. Kesme Düzlemi “Cut Plane”, görünüşteki belirli öğelerin kesilmiş olarak gösterildiği yüksekliği belirleyen bir düzlemdir. Bu 3 düzlem, Görüş Aralığının “View Range” birincil aralığını tanımlar.

Görüş derinliği, birincil aralığın ötesinde ek bir düzlemdir. Alt Klip “Bottom Clip“ düzleminin altındaki öğeleri göstermek için, görünüş derinliğini değiştirin. Varsayılan olarak, görünüş derinliği Alt Klip “Bottom Clip“ düzlemiyle çakışır.

Aşağıdaki cephe resmi bir plan görünüşünün Görüş Aralığını “View Range” [  ] gösterir: Burada Üst “Top” [  ], Kesme Düzlemi “Cut Plane” [  ], Alt “Bottom” [ ], Ofset “Offset” (alttan) [  ], Birincil Aralık “Primary Range” [  ] ve Görünüm Derinliği “View Depth” [  ] dir.

Sağdaki plan görünüşü ise, bu Görüş Aralığının “View Range” sonucunu göstermektedir.

Plan Görünüşünde Elemanların Görüntülenmesi

 • Görüş Aralığının “View Range” dışındaki bir kotu göstermek için, bir Altlık “Underlay” belirlemediğiniz sürece, Görüş Aralığının “View Range” dışındaki öğeler görünüşte görüntülenmez.
 • Elemanlar, aşağıdaki bölümlerde açıklanan kurallara göre kesim çizgisi kalınlığını, projeksiyon çizgisi kalınlığını veya <Ötesinde “<Beyond>” çizgi stilini kullanarak plan görünüşünde görüntülenir.
 • Kesilmiş elemanlar ve projeksiyon elemanları için çizgi kalınlıklarının görünümünü değiştirmek için, Nesne Stilleri “Object Styles“ aracını kullanın.
 • <Ötesinde> “<Beyond> çizgi stilinin görünümünü değiştirmek için, Çizgi Stilleri ”Line Style” aracını kullanın.
 • Öğelerin yansıyan tavan planı görünüşlerinde gösterilmesi, öğelerin alttan ve aynalanmış olarak sunulması haricinde plan görünüşlerindeki görünümlerine benzer.

Kesme Düzlemi ile Kesişen Öğeler

Bir plan görünüşünde Revit, kesme düzlemiyle kesişen öğeleri görüntülemek için, aşağıdaki kuralları kullanır:

 • Bu elemanlar, eleman kategorisinin kesme çizgisi çizgi kalınlığını kullanılarak çizilir.
 • Eleman kategorisi kesme çizgisi çizgi kalınlığına sahip olmadığında, kategori kesilemez ve eleman, projeksiyon çizgisi çizgi kalınlığı kullanılarak çizilir.

Kesme düzlemi ile kesişen elemanların görüntülenmesine ilişkin istisnalar şunları içerir:

 • 6 fitten (veya 2 metreden) kısa duvarlar, kesik düzlemle kesişseler bile kesilmez.

6 fit (veya 2 metre), sınırlayıcı kutunun üstünden birincil Görüş Aralığının “View Range” altına kadar ölçülür. Örneğin, şayet üstü Alt klips “Bottom Clip” düzleminin 6 fit yukarısında olan bir duvar oluşturursanız, duvar kesik düzlemde kesilir. Duvarın tepesi 6 fitten daha az olduğunda, tüm duvar kesik düzlemle kesiştiği yerde bile çıkıntı olarak görünür. Bu davranış, duvar için Üst Kısıt “Top Constraint” özelliği Bağlantısız “Unconnected “ olarak belirtildiğinde her zaman oluşur. Duvarın Üst Kısıt “Top Constraint” özelliği Bağlantılı “Connected” olarak belirtilirse, duvarın kesilip kesilmeyeceğini veya yansıtılıp yansıtılmayacağını tanımlamak için, her zaman kesme düzlemi konumu kullanılır.

 • Bazı kategoriler için, bireysel aileler kesilebilir “cuttable“ veya kesilemez “non-cuttable” olarak tanımlanabilir. Şayet bir aile kesilemez “non-cuttable“ olarak tanımlanırsa ve elemanları kesme düzlemiyle kesişirse, projeksiyon çizgisi çizgi kalınlığı kullanılarak çizilirler.

Aşağıdaki cephe görünümünde, mavi renk ile vurgulanmış kısım, kesme düzlemiyle kesişen öğeleri belirtir.

Sağdaki plan görünüşü ise şunları göstermektedir:

Kesme çizgisi çizgi kalınlığı kullanılarak çizilen elemanlar. (duvarlar, kapı ve pencere)

 Kesilebilir olmadıkları için projeksiyon çizgisi çizgi kalınlığı kullanılarak çizilen elemanlar.


Bir plan görünümünde
Revit, bu öğeleri, öğe kategorisinin izdüşüm çizgisinin çizgi kalınlığını kullanarak çizer.

Kesme Düzleminin Altındaki ve Alt Klip “Bottom Clip“ Düzleminin Üstündeki Öğeler

Aşağıdaki cephe görünümünde, mavi renk ile vurgulanmış kısım, kesme düzlemin altında ve Alt Klip “Bottom Clip“ düzleminin üstünde olan öğeleri belirtir.

Sağdaki plan görünüşü ise, şunları göstermektedir:

Kesme düzlemi ile kesişmedikleri için projeksiyon çizgisi çizgi kalınlığı kullanılarak çizilen elemanlar. (dolap, masa ve sandalye)

Alt Klip “Bottom Clip“ Düzleminin Altındaki ve Görünüş Derinliği İçerisindeki Öğeler

Görünüş derinliğindeki öğeler, öğenin kategorisine bakılmaksızın <Ötesinde> “<Beyond>” çizgi stili kullanılarak çizilir.

İstisnalar: Görüş aralığının dışında bulunan zeminler, yapısal zeminler, merdivenler ve rampalar, birincil aralığın altının 4 fit (yaklaşık 1,22 metre) altında ayarlanmış bir aralık kullanır. Bu ayarlanmış aralık dahilinde, elemanlar kategori için izdüşüm çizgisinin çizgi ağırlığı kullanılarak çizilir. Bu ayarlanmış aralığın dışında, ancak görünüm derinliği içinde mevcutlarsa, bu öğeler <Ötesinde> “<Beyond>” çizgi stili kullanılarak çizilir.

Örneğin, aşağıdaki cephe görünümünde, mavi renk ile vurgulanmış kısım, alt klip düzleminin altında ve görünüm derinliği içinde meydana gelen öğeleri belirtir.

Sağdaki plan görünümü ise, şunları göstermektedir:

Görünüş derinliği içinde <Ötesinde> “<Beyond>” çizgi stili kullanılarak çizilen bir öğe (temel öğesi).

İstisna koşullarını karşıladığından dolayı, kategorisi için izdüşüm çizgisinin çizgi kalınlığı kullanılarak çizilen bir eleman.

Kesme Düzleminin Üzerindeki ve Üst Klip “Top Clip“ Düzleminin Altındaki Öğeler

Bu öğeler, kategorileri pencere, durum çalışması veya genel model olmadıkça bir plan görünüşünde görüntülenmezler. Bu 3 kategorideki elemanlar, yukarıdan bakıldığında izdüşüm çizgisinin çizgi  kalınlığı kullanılarak çizilir.

Örneğin, aşağıdaki cephe görünümünde mavi renk ile vurgulanmış kısım, görüş aralığının üst kısmı ile kesim düzlemi arasında bulunan öğeleri belirtir.

Sağdaki plan görünümü ise, şunları gösterir:

Projeksiyon çizgisinin çizgi kalınlığı kullanılarak çizilen duvara monte durum çalışması. Bu durumda, projeksiyon çizgileri için kesikli çizgi stili, durum çalışması ailesinde tanımlanmıştır.

Planda görüntülenmeyen duvar apliği (bir aydınlatma kategorisi), çünkü bu apliğin kategorisi pencere, durum çalışması veya genel model değil.

Plan görünüşleri gibi, yansıtılmış tavan planları da bir görüş aralığı ayarına sahiptir, ancak bazı farklılıklar vardır.

Yansıtılmış Tavan Planında Görünüş Aralığı “View Range”

 • Yansıtılmış bir tavan planının görünüm yönü, kesim düzleminden yukarıya doğrudur.
 • Yansıtılmış tavan planı, birincil aralığın bir parçası olarak kesme düzlemini içerir. Ancak tipik olarak plan görünüşünün kesme düzleminin üzerine yerleştirilir. Yansıtılmış tavan planındaki kesilmiş düzlemler, genellikle kapıların ve pencerelerin kafa yüksekliğinin üzerine yerleştirilir.
 • Kesme düzlem ile görüş aralığının üst kısmı arasındaki alan, görünümün birincil görüş aralığını oluşturur. Görüş mesafesinin alt ayarı, yansıtılmış tavan planında kullanılmaz. Birincil görüntüleme aralığına giren öğeler, projeksiyon çizgisinin çizgi kalınlığını kullanacaktır.
 • Görünüm derinliği, kesim düzleminden yukarı yönde oluşturulur. Birincil görünüm aralığında olmayan ancak görünüm derinliği içindeki öğeler <Ötesinde> “<Beyond>” çizgi stilini kullanır.

Not: Bölge planları, yükseklikleri görünür olup olmadıklarını etkilediğinde, ana taşıyıcı öğenin ve barındırılan öğelerin, özellikle duvarlardaki pencere ve kapıların görünümünü kontrol etmek için kullanılır. Bölge planları, MEP öğelerinin görünümünü kontrol etmek için kullanılamaz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.