1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Görünüş Filtreleri Hakkında

Görünüş Filtreleri

Bir veya birden fazla seçili öğeye veya kategorilere ve parametre değerlerine dayalı olarak görünüş filtreleri oluşturabilirsiniz. Öğelerin görünürlüğünü veya grafik görüntüsünü değiştirmek için bu filtreleri görünümlere uygulayın.

Görünüş Filtresi Tipleri

2 tür görünüş filtresi oluşturabilirsiniz:

  • Kural tabanlı filtreler, seçilen kategoriler için parametre değerlerini kullanarak öğeleri tanımlar. Örneğin, Yangın Derecesi parametresi 2 saat olan tüm duvarları tanımlayan bir filtre oluşturabilirsiniz. Bu filtreyi bir görünüme uyguladığınızda, tanımlanan duvarların sabit kırmızı renkte görüntülenmesini belirtebilirsiniz.

   Videoar: Kural Tabanlı Görünüm Filtresi Yaratma (İngilizce)

  • Seçim tabanlı filtreler, seçtiğiniz öğeleri tanımlar. Seçimdeki öğeleri izole etmek, gizlemek veya grafik ayarlarını uygulamak için filtreyi bu görünüşe uygulayın.

Filtreleri Kullanma

Bir filtre oluşturduktan sonra, bunu bir veya daha fazla görünüşe uygulayabilirsiniz. Bir dizi görünüşe filtre uygulamak için, görünüş şablonlarını kullanın.

Aynı görünüme birden çok filtre uygulayabilirsiniz. Görünürlük/Grafik Geçersiz Kılmalar “Visibility/Graphic Overrides“ iletişim kutusunun Filtre “Filter” sekmesinde listelendikleri sıra, önceliği belirler. Listenin en üstündeki filtre önceliklidir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.