1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Geçerli Formül Sözdizimi ve Kısaltmalar

Formüller standart aritmetik işlemleri ve trigonometrik fonksiyonları destekler.

Aşağıdaki tabloda listelenenler, aritmetik işlemler ve trigonometrik fonksiyonlar için geçerli formül kısaltmalarıdır. Örnekler, normal matematiksel sözdizimi kullanılarak formüllerde tamsayılar, ondalık sayılar ve kesirli değerler kullanmayı gösterir.

Formüllerdeki parametre adları büyük/küçük harfe duyarlıdır. Örneğin, bir parametre adı Genişlik “Width“ gibi bir büyük harfle başlıyorsa, onu formüle ilk harfi büyük olarak girmelisiniz. Bunun yerine küçük harfler kullanarak bir formüle girerseniz, örneğin, genişlik “width“ * 2, yazılım formülü tanımaz.

Not: Parametreleri adlandırırken tire () kullanmamanız önerilir.

Söz Dizimi

Tanımı

Örnek

+ Toplama, değerleri birbirine ekler. Toplam Uzunluk = Yükseklik + Genişlik
Çıkarma, değerler arasındaki farkı bulur. Kaldırılan Hacim = Hacim A Hacim B
* Çarpma Alan = Yükseklik * Genişlik (En)
/ Bölme Yarı Uzunluk = Uzunluk 2
^ Üs, X değerini, Y gücüne yükseltilir. Yükseklik  ^ 2
log Logaritma, bir taban sayının belirli bir sayıya eşit olacak şekilde yükseltilmesi gereken kuvvetin üssüdür. log10 100 = 2
ln Doğal Logaritma, bir sayının matematiksel sabit e sayısı taban değerine logaritması. ln(x*y) = ln*x + ln*y
sqrt Karekök sqrt(16) = 4
sin Snüs c ve A bilinir olmak üzere,

a = c * sin(A)

cos Kosinüs c ve A bilinir olmak üzere,

b = c * cos(A)

tan Tanjant c ve B bilinir olmak üzere,

b = a * tan(B)

asin Arksinüs a ve c bilinir olmak üzere,

A = asin(a/c)

acos Arkkosinüs a ve c bilinir olmak üzere,

B = acos(a/c)

atan Arktanjant a ve b bilinir olmak üzere,

 

A = atan(a/b)

exp(x) X kuvvetine yükseltilmiş matematik sabiti e. exp(3)
abs Mutlak Değer 2 = abs(-2)
pi Bir dairenin çevresinin çapına oranı Dairenin Alanı = pi * r^2
round(x) Round fonksiyonu, en yakın tam sayıya yuvarlanmış bir değer döndürür. round(3.1) = 3

round(3.5) = 4

round(-3.7) = -4

roundup(x) Roundup fonksiyonu, x’e eşit veya daha büyük en büyük integral değerine bir değer döndürür. roundup(3) = 3

roundup(3.1) = 4

roundup(-3.7) = -3

rounddown(x) Rounddown fonksiyonu, x’e eşit veya daha küçük olan en küçük integral değerine bir değer döndürür. rounddown(3) = 3

rounddown(3.7) = 3

rounddown(-3.7) = -4

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.