1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Formüllerde Koşullu İfadeler Kullanma

Revitte Formüller

Diğer parametrelerin durumuna bağlı olan bir ailedeki eylemleri tanımlamak için, formüllerde koşullu ifadeler kullanabilirsiniz.

Koşullu ifadelerle yazılım, belirli bir koşulun karşılanıp karşılanmadığına bağlı olarak bir parametre için değerler girer. Koşullu ifadeler belirli durumlarda kullanışlıdır; ancak aileleri daha karmaşık hale getirir ve yalnızca gerektiğinde kullanılmalıdır.

Çoğu tip parametresi için koşullu ifadeler gereksizdir çünkü tip parametresinin kendisi bir koşullu ifade gibidir: Tip parametresi parametre örnekleri özellikle sürekli değişmeyen bir parametre ayarlamak için kullanıldıklarında, koşullu ifadeleri kullanmak için daha verimli bir yerdir.

Koşullu İfadeler için Sözdizimi

Bir koşullu ifade şu yapıyı kullanır: IF (<koşul>, <şayet doğruysa sonuç>, < şayet yanlışsa sonuç >)

Bu, parametre için girilen değerlerin koşulun karşılanmasına (doğru) veya karşılanmamasına (yanlış) bağlı olduğu anlamına gelir. Şayet koşul doğruysa, yazılım gerçek değeri döndürür. Fakat şayet koşul yanlışsa, yanlış değeri döndürür.

Koşullu ifadeler sayısal değerler, sayısal parametre isimlerini ve Evet/Hayır parametreleri içerebilir. Bir durumda AND, OR, NOT karşılaştırmalarını ve <,>, = Boolean operatörlerini kullanabilirsiniz:

Bir karşılaştırmayı ifade etmek için, mantıksal bir ifade olan DEĞİL “NOT” ifadesini kullanabilirsiniz. Örneğin, a <= b NOT (a> b) olarak girilebilir.

Aşağıdakiler, koşullu ifadeler kullanan örnek formüllerdir:

  • Basit EĞER “IF”: = EĞER “IF” (Uzunluk <3000 mm, 200 mm, 300 mm)
  • Metin parametresiyle EĞER “IF” = EĞER “IF” (Uzunluk> 35, “Dizge1”, “Dizge2”)
  • Mantıksal AND ifadesi ile EĞER “IF”: = EĞER “IF” (VE “AND” (x = 1, y = 2), 8, 3)
  • Mantıksal VEYA “OR” ifadesi ile EĞER “IF”: = EĞER “IF” (VEYA “OR” (A = 1, B = 3), 8, 3)
  • Gömülü IF ifadeleri: = IF (Length <35, 30, IF (Length <45, 40, IF (Length <55, 50, 60)))
  • Evet/Hayır koşuluyla EĞER “IF”: = Uzunluk> 40 (Hem koşulun hem de sonuçların ima edildiğini unutmayın.)

Koşullu İfade Kullanım Örnekleri

Formüllerdeki koşullu ifadelerin tipik kullanımları arasında dizi değerlerinin hesaplanması ve bir parametre değerine dayalı olarak bir öğenin görünürlüğünün kontrol edilmesi yer alır. Örneğin, koşullu ifadeleri kullanarak:

·         Bir dizi parametresinin 2’den küçük bir değer almasını önleyebilirsiniz.

REVİT‘te diziler yalnızca 2 veya daha büyük bir tam sayı değerine sahip olabilir. Bazı durumlarda, hesaplanan değer 1 veya 0 olsa bile dizi parametresini 2 tutan koşullu bir formül oluşturmak yararlı olabilir. Böyle bir formülle, hesaplanan dizi değeri 2 veya daha büyükse formül, değeri korur. Bununla birlikte, hesaplanan değer 1 veya 0 ise, formül değeri 2 olarak değiştirir.

Formül: Dizi numarası = IF (Diziparam <2, 2, Diziparam)

·       Spotları yalnızca pencere ışıklarının sayısı 1’den fazla olduğunda görünür yapabilirsiniz.

Örneğin, şayet spot geometrisinin görünürlüğünü kontrol etmek için kullanmak istediğiniz bir Işıklar  parametreniz varsa, SpotGör gibi bir Evet/Hayır parametresi oluşturabilir ve bunu, spot geometrisi için Özellikler “Properties” paletindeki Görünür “Visible” parametresine atayabilirsiniz. SpotGör parametresi bir Evet/Hayır (veya Boolean) işlemi olduğundan, hem koşul (IF) hem de sonuçlar ima edilir. Bu örnekte, koşul karşılandığında (doğru), SpotGör parametre değeri seçilir ve spot geometrisi görünür hale gelir. Tersine, koşul karşılanmadığında (yanlış), SpotGör parametresi temizlenir ve spot geometrisi görünmez.

Formül: SpotGör = Işıklar> 1

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.