1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Filtreler “Filters” İletişim Kutusu

Görünüş Filtreleri

Revit’te kategoriler ve parametre değerlerini kullanarak kural tabanlı filtreler oluşturup; değiştirebilirsiniz. Öğelerin görünürlüğünü veya grafik görüntüsünü etkilemek için bu filtreleri görünümlere uygulayın.

Not: Seçim tabanlı görünüş filtreleri yaratmak ve değiştirmek için,  Seçim Tabanlı Filtrelerle Çalışma makalesine bakınız.

Filtreler Filters” İletişim Kutusunu açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Görünüş “View” sekmesi içerisinde > Grafikler “Graphics” panelinde > Filtreler“Filters” [  ] komut simgesine tıklayın.
 • Görünüş “View” sekmesi içerisinde > Grafikler “Graphics” panelinde > Görünürlük/Grafikler“ [ ] (Visibility/Graphics” komut simgesine tıkladıktan sonra, Filtreler “Filters“ sekmesini seçin ve ardından Düzenle/Yeni “Edit/New“ komut simgesine tıklayın.

Bir filtre oluşturduktan sonra, filtre tarafından tanımlanan öğelerin görünürlüğünü ve grafik görüntüsünü belirlemek için, bir veya daha fazla görünüşe uygulayın.

Filtreler “Filters”

İletişim kutusundaki Filtreler “Filters” paneli, kural tabanlı ve seçim tabanlı filtreler dahil olmak üzere mevcut görünüş filtrelerini listeler. Listeden kural tabanlı bir filtre seçin ve değiştirin veya aşağıdaki komut düğmelerini kullanın:

 • Yeni “New” [ ]: Kural tabanlı yeni bir filtre oluşturur.
 • Çoğalt “Duplicate” [  ]: Seçili filtrenin isminin sonuna bir sayı ile eklenerek bir kopyasını oluşturur. Filtre ismini değiştirmek için, Yeniden İsimlendir “Rename“ aracını kullanın. Filtre kurallarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
 • Yeniden İsimlendir “Rename“ [ ]: Seçili filtrenin ismini değiştirir.
 • Sil “Delete” [   ]: Seçilen filtreyi projeden ve uygulandığı tüm görünüşlerden kaldırır.

Kategoriler “Categories”

Filtre için bir veya daha fazla kategori seçebilirsiniz. Şayet birden çok kategori seçerseniz, kuralları tanımlarken seçilen tüm kategorilerde ortak olan parametreleri kullanabilirsiniz.

 • Filtrele “Filter”: Kategorilerini görmek istediğiniz disiplinleri seçin.
 • İşaretlenmemiş kategorileri gizle “Hide un-checked categories”: İstenen kategorileri seçtikten sonra, sadece seçili kategorileri listelemek için, bu işaretleme kutusunu işaretleyin. Bu seçenek, kural için kategorileri görmeyi kolaylaştırır.
 • Tümünü Kontrol Et, Hiçbirini Kontrol Etme “Check All, Check None”: Kategori seçimini basitleştirmek için, bu düğmeleri kullanın. Filtre için birçok kategori kullanmak istediğinizde, Tümünü İşaretle “Check All” seçeneğine tıklayın ve ardından atlanacakların seçimini kaldırın. O anda birçok kategori seçiliyken ve yalnızca birkaçını seçmek istediğinizde Hiçbirini İşaretleme “Check None” seçeneğini kullanın.

Filtre Kuralları

Görünüş filtresi için, kuralları ve kural kümelerini tanımlayın:

 • Bir kural oluşturmak için, Kural Ekle “Add Rule“ düğmesine tıklayın. Ardından bir parametre “parameter”, bir operatör “operator“ ve bir değer “value“ seçin.
 • Bir kural seti oluşturmak için Set Ekle “Add Set “ düğmesine tıklayın ve bir koşul seçin. Ardından, bu kural setini oluşturan kurallar ve kural setleri oluşturun.

Birden çok kural ve birden çok kural kümesi oluşturabilirsiniz. Kural kümeleri yuvalanabilir.

Koşul “Condition”

Kural kümesi için bir koşul seçin:

 • VE “AND” (Tüm kurallar doğru olmalıdır): Bu set içinde bulunan tüm kurallar ve kural setleri doğru olarak değerlendirilmelidir. VE “AND” kural setleri yeşil renkli dikey bir çizgi ile gösterilir.
 • VEYA “OR” (Herhangi bir kural doğru olması yeterlidir): Bu set içinde bulunan bir veya daha fazla kural veya kural kümesi doğru olarak değerlendirilmelidir. VEYA “OR” kural setleri mavi renkli dikey bir çizgiyle gösterilir.

Aşağıdaki şekildeki örneği düşünün:

Bu filtre kuralları aşağıdaki formülü yansıtır:

Tür Adı “Type Name“ beton kelimesini içerir

VEYA “OR” Tür Adı “Type Name“ betonarme kelimesini içerir

VEYA “OR” (Yapısal Kullanım “Structural Usage“ = “Shear VE “AND“ (Montaj Kodu “Assembly Code” <B2010 VEYA “OR” Üretici “Manufacturer“ M harfi ile başlar))

Aşağıda aha fazla örnek bulabilirsiniz.

Parametre “Parameter”

Kural için bir parametre seçin.

 • Şayet tek bir kategori seçtiyseniz, örnek parametrelerinin ve tür parametrelerinin çoğu kuralları tanımlamak için kullanılabilir. (İmaj “Image” gibi bazı parametreler kullanılamaz.)
 • Şayet birden fazla kategori seçtiyseniz, yalnızca seçilen kategorilerin tümü için ortak olan parametreler kurallar için kullanılabilir.

İpucu: Bir parametreyi hızlı bir şekilde bulmak için, açılır listeyi görüntülemek üzere tıklayın ve parametre adının başlangıç karakterlerini yazın.

Operatör “Operator”

Kural için bir operatör seçin:

Operatörler “Operators”, parametrenin “parameter” türüne göre değişir. Operatörler  “Operators” “şunları içerebilir:

 • Eşittir “equals”
 • eşit değil “does not equals”
 • daha büyüktür “is greater than”
 • büyük veya eşittir “is greater than or equal to”
 • daha küçük “is less than”
 • şundan küçük veya eşittir “is less than or equal to”
 • içerir “contains”
 • içermez “does not contains”
 • ile başlar “begins with”
 • şununla başlamaz “does not begins with”
 • ile biter “end with with”
 • ile bitmez “does not end with”
 • ile ilişkilidir “is associated with“ (global parametre)
 • ile ilişkili değil “is not associated with“ (global parametre)
 • parametre mevcut “parameter exists“ (paylaşılan parametre; değer gerekmez)
 • bir değeri var “has a value”
 • değeri yok “has no value”

Aşağıdaki operatörler, mobilyalar için olduğu gibi, kota dayalı parametrelere özeldir:

 • yukarıda “is above”
 • aynı kotta veya üstünde “is at or above”
 • altında “is below”
 • aynı kotta veya altında “is at or below”

Değer “Value”

Kural için bir değer belirleyin. Açılır liste, mevcut modeldeki elemanların değerlerini gösterir. Listeden birini seçin veya bir değer girin. Sayısal değerler için birimi belirtmenize gerek yoktur. Metin değerleri büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Parametre için birden çok değer seçmek isterseniz, her değer için bir kural ekleyin. Bu kuralları, VEYA “OR” koşuluna sahip bir kural setinin altına yerleştirin.

Değeri boş olan (veya değeri olmayan veya) parametreyi bulmak için eşittir “equals” operatörünü kullanın ve değeri boş bırakın.

 • Değeri olan (boş olmayan) bir parametre bulmak için büyüktür “is greater than” kullanın ve değeri boş bırakın.
 • ile ilişkili “is associated with“ veya ile ilişkili değil “is not associated with” operatörünü kullandığınızda, değer olarak bir global parametre belirtebilirsiniz.

Bir kuralda paylaşılan bir parametre kullandığınızda, parametre var “parameter exists” operatörünü kullanabilir ve bir değer atlayabilirsiniz.

Kural Ekle “Add Rule”

Mevcut kural kümesine başka bir kural eklemek için Kural Ekle “Add Rule“ düğmesine tıklayın.

Filtre kuralları birden fazla iç içe geçme düzeyi içerdiğinde, uygun kural kümesi için Kural Ekle “Add Rule“ düğmesine tıkladığınızdan emin olun.

Set Ekle  “Add Set”

Filtre kurallarına başka bir set eklemek için, Set Ekle  “Add Set” düğmesine tıklayın.

Filtre kuralları birden çok iç içe geçme düzeyi içerdiğinde, uygun kural kümesi için Set Ekle “Add Set“ düğmesine tıkladığınızdan emin olun.

Kuralı Kaldır “Remove Rule”

Kuralı kural kümesinden silmek için, Kuralı Kaldır “Remove Rule“ [  ]  komut simgesine tıklayın.

Seti Kaldır “Remove Set”

Kural grubunu silmek için, Seti Kaldır “Remove Set“ [ ]  komut simgesine tıklayın.

Dikkat: Bir seti kaldırdığınızda, seti oluşturan tüm kurallar ve kural setleri silinir.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.