1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Eğimli Yüzeyler Hakkında

Revitte eğimli yüzeyler

Eğimli bir yüzey oluşturmak için bir eğim çizgisi oku çizin veya yüzeyin sınır çizgilerinin özelliklerini düzenleyin.

Bir plan görünümünde veya bir 3 boyutlu 3B “3D” görünüşte öğenin sınırını düzenleyin. Ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

  • Eğim oku “arrow”: Elemanın üzerine bir eğim çizgisi oku çizin. Eğimi daha fazla tanımlamak için eğim Çizgisi Oku Özelliklerini “Slope Arrow Properties“ paletini kullanın.
  • Sınır Çizgisi Özellikleri “Boundary Line Properties”: Sınır çizgilerinin özelliklerini değiştirerek yüzeyin eğimini tanımlayın.

Eğim özellikleri Nasıl Ölçülür?

Eğimle ilgili özellikler, elemanın tipine bağlı olarak elemanın alt yüzünden veya üst yüzünden ölçülür:

  • Çatılar, tavanlar ve alt yüzeyler için eğimle ilgili özellikler alt yüzden ölçülür. Örneğin, Kottan Yükseklik Ofseti “Height Offset From Level”, değeri bir tavanın kotu ile alt yüzü  arasındaki mesafeyi belirtir.
  • Bina pedleri “Building pads”, zeminler “floors” ve yapısal zeminler “structural floors“ için eğimle ilgili özellikler üst yüzden ölçülür. Örneğin, Kottan Yükseklik Ofseti “Height Offset From Level”, katın seviyesi ile üst yüzü  arasındaki mesafeyi belirtir.

Birden Çok Eğimin Modellenmesi

Çatılar haricinde, elemanlar yalnızca bir yönde eğimli olabilir. Birden çok eğime sahip bir yüzey oluşturmak için, her biri kendi eğimine sahip birden çok eleman oluşturun. Ardından öğeleri hizalayın ve birbirine kilitleyin.

Zeminler “Floors”, yapısal zeminler “structural floors“ ve çatılar “roofs” için, bir yüzeyi bağımsız olarak eğimli alt bölgelere ayırmak için, şekil düzenleme araçlarını da kullanabilirsiniz.

Örnek

Aşağıdaki resimler, her biri kendi eğimine sahip 2 yüzeyden oluşan bir katedral tavanını göstermektedir.

revitte eğimli yüzeyler

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.