1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Çalışma Düzlemi “Work Plane” İletişim Kutusu

Bir görünüşün çalışma düzlemini göstermek veya değiştirmek veya çalışma düzlemi tabanlı bir öğenin çalışma düzlemini göstermek, ayarlamak, değiştirmek veya ayırmak için, Çalışma Düzlemi “Work Plane“ iletişim kutusunu kullanırsınız.

Not: Çalışma düzlemi “Work Plane” iletişim kutusu farklı bağlamlarda görünmekle birlikte; aynı amaca hizmet eder. Örneğin, 3 boyutlu 3B “3D” görünüşte bir öğeyi belirli bir konuma yerleştirmek için, çalışma düzlemini ayarlamanız gerekir veya bir cephe veya kesit görünüşünde, seçilen araç görünüşün yönüne dik bir çalışma düzlemi gerektirdiğinde çalışma düzlemi iletişim kutusu otomatik olarak görüntülenir.

  • İsim “Name”: Listeden kullanılabilir bir çalışma düzlemi ismini seçin ve OK düğmesine tıklayın.

Liste, kotlar, ızgaralar ve isimlendirilmiş referans düzlemlerini içerir.

  • Tıklayarak bir düzlem seçin “Pick a plane”: REVİT, seçilen düzleme denk gelen bir düzlem oluşturur. Bu seçeneği belirleyin ve OK düğmesine tıklayın. Ardından, mevcut çalışma düzlemlerini vurgulamak için, imleci çizim alanının üzerine getirin ve istediğiniz düzlemi seçmek için, tıklayın.

Duvar yüzleri, bağlantılı modellerde yüzler, dışa çekme “extrude” yüzleri, kotlar, ızgaralar ve referans düzlemleri de dahil olmak üzere ölçülendirilebilen herhangi bir düzlemi seçebilirsiniz.

  • Bir çizgi seçin ve çizildiği çalışma düzlemini kullanın “Pick a line and use the work plane it was sketched in”: REVİT, seçilen çizginin çalışma düzlemiyle eş düzlemli bir çalışma düzlemi oluşturur. Bu seçeneği belirleyin ve OK düğmesine tıklayın. Ardından, kullanılabilir çizgileri vurgulamak için imleci çizim alanının üzerine getirin ve birini seçmek için, tıklayın.
  • Yeni bir ana taşıyıcı seçin “Pick a new host”: Bu seçenek yalnızca çizim alanında çalışma düzlemi tabanlı bir öğe seçtiğinizde görüntülenir. Bu seçeneği belirleyin ve OK düğmesine tıklayın. Düzenleme | <eleman> “Modify | <element>” sekmesi içerisinde > Yerleşim “Placement“ panelinde (Dikey Yüz “Vertical Face”, Yüz “Face” veya Çalışma Düzlemi “Work Plane” ) seçeneklerinden istediğiniz seçeneği belirleyin. Ardından, imleci çizim alanının üzerine getirerek öğenin kullanılabilir ana taşıyıcı elemanını vurgulayın ve istediğiniz ana taşıyıcı elemanı seçmek için, tıklayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.