1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte 3B Görünüşlerdeki Kotlar Hakkında

Revit’te bir 3B görünüşte çalışırken, model için kotları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Video: 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma (İngilizce)

Orthogrfik Görünüş Perspektif Görünüş
·         Ortografik görünüşlerde, kotlar varsayılan olarak görünürdürler.

·         Kotlar, atanan çizgi stilini kullanarak görüntülenir.

·         Kot başlığı metni ve sembolü görüntülenebilir.

·

·         Perspektif görünüşlerde, kotlar varsayılan olarak görünmezler.

·         Kotlar düz bir çizgi kullanarak görüntülenirler.

·         Kot başlığı metni ve sembolü görüntülenmez.

Bir görünüşteki kotların görünürlüğünü değiştirmek için, Görünürlük/Grafik Baskın Kılmaları “Visibility/Graphic Overrides” iletişim kutusunda, Açıklama Kategorileri “Annotation Categories“ sekmesini kullanın.

Not: Revit’in 2019’dan önceki bir sürümde mevcut bir modeli daha üst bir sürüme yükselttiğinizde, 3 boyutlu 3B “3D” görünüşler kotları göstermez. Bunları görünür kılmak için, Görünürlük/Grafik Baskın Kılmaları “Visibility/Graphic Overrides” iletişim kutusunu kullanın. Bir 3 boyutlu 3B “3D” görünüşte, kotları aşağıdakiler de dahil olmak üzere 2 boyutlu 2B “2D” görünüştekiyle aynı yöntemlerle işleyebilirsiniz:

 • Öğeye, kategoriye veya filtreye göre ya da Görünürlük/Grafik Baskın Kılmaları “Visibility/Graphic Overrides” iletişim kutusunu kullanarak seviyeleri gizleme.
 • Ayrı kotların grafiklerini veya görünüş filtresi ayarlarına göre değiştirme.
 • Kotları yarım ton kullanarak görüntüleme (Görünürlük/Grafik Baskın Kılmaları “Visibility/Graphic Overrides” iletişim kutusundan).
 • Kot düzleminin görünüşüne özgü kapsamlarını belirtmek için, bir kapsam kutusu “scope box“ kullanma.
 • Kotların yüksekliklerini değiştirme.
 • Kotu kopyalama veya kesme ve modelin başka bir yerine yapıştırma veya başka bir modele yapıştırma.
 • Modelden kotları silme.
 • Diğer öğeleri yerleştirirken kotları yakalama.
 • Kot örnek özelliklerme ve kotun tip özelliklerini değiştirme.
 • Görünürlük/Grafik Baskın Kılmaları “Visibility/Graphic Overrides” iletişim kutusu, Açıklama Kategorileri “Annotation Categories“ sekmesindeki ayarlara dayalı olarak, bir görünüş şablonunun parçası olarak şablona kot görünürlüğünü dahil etme.

Not: 3 boyutlu 3B “3D” görünüşte kot ekleyemezsiniz; ancak mevcut kotları kopyalayıp görünüiün başka bir yerine yapıştırabilirsiniz. Bir kotu seçtiğinizde, kot düzlemi mavi bir yüzey olarak görüntülenir. Seçilen kot için kontroller görünür ve o kotun özellikleri Özellikler “Properties“ paletinde görüntülenir.

Seçilen bir kot için, aşağıdakileri yapmak üzere kontrolleri kullanabilirsiniz:

 • Kotun yüksekliğini değiştirme.
 • Kot düzleminin model kapsamını değiştirme (bir kapsam kutusu “scope box” tarafından kontrol edilmediği sürece).
 • Yalnızca ortografik görünümler için:
 • Kot başlığını (metin ve sembol) gizleme veya gösterme.
 • Kot etiketini değiştirme.
 • Görünüşe bir kesit kutusu veya bir kapsam kutusu “scope box” uygulandığında, kot düzleminin görünüşe özgü kapsamlarını değiştirme.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Perspektif 3B “3D” Görünüş Oluşturma

Revit’te Perspektif “Perspective“ seçeneği, bir 3 boyutlu 3B “3D” görünüşün ortografik yerine perspektif olarak görüntülenip …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.