1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Radyal Dizi Yaratma

Bir yay çizin ve dizide görüntülenecek öğe sayısını belirleyin.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Bir diziye kopyalanacak öğeleri seçin ve ardından Düzenleme | <Element>” sekmesi içerisinde > Düzenleme “Modify“ panelinde Dizi “Array” [ ] komut simgesine tıklayın.
 • Düzenleme “Modify“ sekmesi içerisinde > Düzenleme “Modify“ panelinde Dizi “Array” [  ] komut simgesine tıkladıktan sonra, diziye kopyalanacak öğeleri seçin ve ardından Enter tuşuna basın.
 1. Şeritteki Seçenekler “Options” çubuğunda Radyal “Radial” [ ] komut simgesine tıklayın.
 2. Doğrusal dizi yaratmak için açıklandığı gibi istenen seçenekleri seçin.
 3. Döndürme denetimi [ ] simgesini sürükleyerek veya şeritteki Döndürme merkezi: Yerleştir “Center of rotation: Place”  çubuğundaki Bir konum seç “Select a location” tıklayıp bir konum seçmek için, çizim alanına tıklayarak istediğiniz konuma yeniden yerleştirin.

Dizi üyeleri bu noktadan ölçülen bir yay etrafına yerleştirilecektir. Çoğu durumda, dönme merkezi kontrolünü seçilen öğelerin merkezinden uzağa sürüklemek veya yeniden konumlandırmak istersiniz. Kontrol simgesi, duvarlar ve duvarların ve çizgilerin kesişim noktaları gibi ilgi çekici noktalara ve çizgilere çıtçıtlanır. Kontrol simgesini boş bir alana da yerleştirebilirsiniz.

 1. İmleci radyal dizinin yayının başlayacağı bir konuma getirin. (Dönme kontrolü simgesinin merkezinden imleç konumuna bir çizgi belirecektir.)

Not: Şayet (çizmek yerine) dönme açısını belirtmek istiyorsanız, Seçenekler “Options” çubuğunda bir Açı “Angle”  değeri belirtin ve Enter tuşuna basın. Kalan adımları atlayın.

 1. İlk dönüş ışınını konumlandırmak için tıklayın. Şayet ilk ışını belirtirken imleç çıtçıtlanırsa, ek çizgi ön izleme kutusuyla birlikte döner ve ikinci ışını yerleştirirken ekrandaki açılara çıtçıtlanır.
 2. İmleci ikinci dönüş ışınının üzerine getirin.
 3. Işını göstermek için, başka bir satır görüntülenir. Siz döndürürken geçici bir açısal boyut görüntülenir ve bir ön izleme görüntüsü seçimin döndüğünü gösterir.
 4. İkinci ışını yerleştirmek ve diziyi bitirmek için, tıklayın.
 5. Şayet 2.’ye Taşı “Move To 2nd “ seçeneğini seçtiyseniz, ikinci döndürme ışını dizinin ikinci üyesinin konumunu tanımlar. İlave dizi üyeleri aynı boşluk kullanılarak yerleştirilir.
 6. Şayet Sona Taşı “Move To Last“ seçeneğini seçtiyseniz, ikinci döndürme ışını dizinin son üyesinin konumunu tanımlar. İlave dizi üyeleri, ilk ve son üyeler arasında eşit aralıklarla yerleştirilir.
 7. Şayet Seçenekler “Options” çubuğunda Grupla ve İlişkilendir “Group and Associate” seçeneğini seçtiyseniz, kontrol simgeleri radyal dizinin üzerinde görüntülenir. Ark açısını yeniden boyutlandırmak için, iki uç nokta kontrol simgesini kullanın. Diziyi yeni bir konuma sürüklemek için orta nokta kontrol simgesini kullanın. Dizinin yarıçapını yeniden boyutlandırmak için, üst kontrol simgesini kullanın.

Mimari Örnek

Radyal dizi için yay çizme

Dizideki öğe sayısını belirleme

Tamamlanmış radyal dizi

Yapısal Örnek

Radyal dizi için yay çizme

Dizideki öğe sayısını belirleme

Tamamlanmış radyal dizi

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.