PYRAMID (Komutu)

Bu komut 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” piramit “pyramid” yaratır.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere ön tanımlı olarak piramit taban kenarının merkezi ortasındaki bir nokta ve yüksekliği belirleyen başka bir nokta tarafından tanımlanır.

Başlangıçta, varsayılan taban yarıçapı herhangi bir değere ayarlanmamış durumdadır. Bir çizim oturumu sırasında, taban yarıçapı için varsayılan değer, herhangi bir katı ilkel için önceden girilen taban yarıçapı değeridir.

Bir kesik piramit oluşturmak için, Üst yarıçapı “Top radius“ seçeneğini kullanın.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

 • Taban merkez noktasını belirleyin veya: “Specify Center point of base or:”

Primadin tabanının merkez noktasının nerede olacağını ayarlarsınız.

 • Kenar “Edge”

Bu seçenek ile piramidin tabanının bir kenarının uzunluğunu belirlediğiniz iki nokta ile ayarlarsınız.

 

 • Kenar sayısı “Sides”

Bu seçenek ile piramidin kaç kenarlı olacağını ayarlarsınız. 3 ile 32 arasında bir değer girebilirsiniz.

 • Taban yarıçapını belirleyin veya: “Specify base Radius or:”
 • Primadin tabanının yarıçapını ayarlarsınız.
 • İçsel Çember “Inscribed”

Bu seçenek ile piramidin “pyramid” tabanının, kenarlarının teğet olacağı içsel çemberin yarıçapını belirlersiniz.

 • Dışsal Çember “Circumscribed”
 • Bu seçenek ile piramidin “pyramid” tabanının, köşe noktalarını üzerinde bulunacağı dışsal çemberin yarıçapını belirlersiniz.
 • Yüksekliği belirleyin veya: “Specify height or:”

Piramidin “Pyramid” yüksekliğini, taban düzlemine dik olan bir eksen boyunca ayarlarsınız.

 • 2 Nokta (Yükseklik) “2Point (Height)

Bu seçenek ile piramidin “pyramid” yüksekliğini belirlerken tanımlayacağınız iki nokta arasındaki mesafenin piramidin yüksekliği olmasını sağlarsınız.

 • Eksen uç noktası “Axis endpoint”

Bu seçenek ile piramidin “pyramid” üst noktasının veya bir kesik piramidin üst yüzünün merkezinin konumunu ayarlarsınız. Eksen uç noktasının yönü, 3 boyutlu 3B “3D” uzayda herhangi bir yerde olabilir. Eksen uç noktası, piramidin uzunluğunu ve yönünü tanımlar.

 • Üst yarıçap “Top Radius”

Bu seçenek ile bir kesik piramit “pyramid” oluşturarak, piramidin “pyramid” üst yüzünün yarıçapını belirlersiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Nesne Stilleri için Alt Kategoriler Hakkında

Bir model öğeleri kategorisindeki ayrık geometrinin görünürlüğünü ve grafiklerini kontrol etmek için, alt kategoriler “subcategories“ …

Bir cevap yazın

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.