1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

PUBLISH Komutu ile Toplu Çıktı Yaratma

PUBLISH komutu DWF,  DWFx veya PDF dosyaları olarak çok sayfalı çıktılar yaratır. Ayrıca bu komutu bir yazıcıya toplu çıktı göndermek için de kullanabilirsiniz. Bu komut size hangi çizimlerin çıktısının alınacağını seçmeniz için çok fazla esneklik sunmaktadır.

PUBLISH komutunu kullanmadan önce çiziminizi kaydettiğinizden emin olmalısınız.

Yayınla “Publish“ iletişim kutusunu açmak için, Çıktı “Output” sekmesi içerisinde > Yazdır “Plot” panelinde> Toplu Çıktı “Batch Plot” düğmesini seçin. İletişim kutusu o anki (aktif) çizimin model ve yerleşim sekmelerini veya tüm açık çizimleri görüntületir. Sadece o anki (aktif) çizimin sekmelerini listeletmek için, Yayınla “Publish“ iletişim kutusunda Tüm Açık Çizimleri Otomatik olarak Yükle “Automatically Load All Open Drawings“ işaretleme kutusunun işaretini kaldırın. (Bu PUBLISHALLSHEETS sistem değişkeni tarafından kontrol edilmektedir.) Şayet Yerleşim başlatılamadı “Layout not initialized,” durum mesajını görürseniz, işlemi iptal edin ve yerleşim sekmesini görüntületin; daha sonra PUBLISH  komutunu tekrar çalıştırın.

Sekil-1

Çizim listesine dahil etmek istediğiniz diğer çizimleri ve yerleşimleri eklemek için, aşağıdakilerden herhangi bir tanesini yapın:

  • Çizimleri direkt olarak Windows Araştırıcıdan “Windows Explorer“ sürükleyin.
  • Sayfalar Ekle “Add Sheets” düğmesine tıklayın.
  • Sayfa Listesi Yükle “Load Sheet List” düğmesine tıklayın ve Sayfaların Listesini Yükle “Load List of Sheets“ iletişim kutusundan kaydedilmiş bir çizimi seçin. Bir çizim listesi kaydetmek için, Sayfa Listesi Kaydet “Save Sheet List” düğmesine tıklayın. Şayet istiyorsanız, liste ismini değiştirin. Bir yer (lokasyon) seçin ve Kaydet “Save” düğmesine tıklayın. Çizim listesi *.dsd (Çizim Seti Tanımı) dosya uzantısına sahiptir.

Sekil-2

PUBLISH komutu her bir yerleşim için sayfa yapısı “page setup” bilgisini kullanır. Bu size her bir çizimi ayrı olarak nasıl bastıracağınızı düşünmeksizin birçok çizimi kolayca yayınlama olanağı sağlar.

Not: Ön tanımlı olarak, her çizim için model sekmesi ve tüm yerleşim sekmeleri çizim listesine dahil edilmiştir. Şayet isterseniz, çizimler için model sekmesini görmek isterseniz, Yayınla “Publish” iletişim kutusunda çizim listesi üzerine sağ tıklayın ve Sayfaları Eklerken şayet yanında tik işareti varsa Model sekmesini Dahil et “Include Model When Adding Sheets” seçeneğini işaretleyin. Aynı şekilde çizim listesine sağ tıklayabilir ve Sayfaları Eklerken şayet yanında tik işareti varsa Yerleşim sekmelerini Dahil et “Include LayoutsWhen Adding Sheets” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu ayarları değiştirdikten sonra, çizim setine ekleyeceğiniz yeni çizimler tik işaretini kaldırdığınız sekmeleri içermeyecektir. Geçenlerde bir üyemiz bana model sekmesinin eklenmesini nasıl engelleyebileceğimizi sormuştu. İşte cevabı bu.

Şayet isterseniz, sayfa ismini değiştirebilirsiniz. PUBLISH komutu sayfa isimlerini çizim ve yerleşim isimlerinden otomatik olarak üretmektedir; fakat farklı bir isim kullanmak isteyebilirsiniz. Çizimlerin sırasına tıkladıktan sonra sayfa ismine bir kez daha tıklayın. Yeni bir isim girin.

Şayet bir sayfa yapısı “page setup” belirlediyseniz, onu (o sayfa yapısını) herhangi bir çizime — model sayfa yapısını model listelerine ve yerleşim sayfa yapısını yerleşim listelerine —atayabilirsiniz. Çizimin sayfa yapısına tıkladıktan sonra görüntülenen aşağı ok simgesine tıklayın. Aşağı açılır listeden, bir sayfa seçin veya İçe Aktar “Import” düğmesine tıklayın.

Sayfa sırası DWF dosyasında sayfaların görüntüleyicide nasıl listeleneceğini tanımlamaktadır. Sırayı değiştirmek için, bir sayfa seçin ve Sayfayı Yukarı Taşı “Move Sheet Up” ve Sayfayı Aşağı Taşı “Move Sheet Down” düğmelerini kullanın veya sayfayı listede aşağı veya yukarı sürükleyin.

Listeden bir veya daha fazla sayfayı çıkarmak için, onları seçin ve Sayfaları Kaldır “Remove Sheets” düğmesine tıklayın.

Yayınla “Publish“ iletişim kutusunun Şuraya Yayınla “Publish To” aşağı açılır listesinden istediğiniz çıktı tipini seçebilirsiniz.

  • Sayfa Yapısında Yazıcı İsmi Verilmiş: “Plotter Named in Page Setup:” Listedeki tüm yerleşimleri toplu olarak bastırır. Çizim setindeki her yerleşim her bir yerleşimin sayfa yapısında belirlenmiş yazıcı kullanılarak bastırılır.
  • DWF: Autodesk Design Review veya Autodesk Design Review Mobile programlarıyla görüntülenebilen bir DWF dosyası yaratır.
  • DWFx: Microsoft XPS Viewer veya Autodesk Design Review programlarıyla görüntülenebilen bir DWFx dosyası yaratır.
  • PDF: Bir PDF dosyası yaratır.

Not: Baskı veya son ayarınız, ön tanımlı seçenektir. Dikkatli olun, yayımlamak istediğiniz zaman, baskınızı sonlandırmanız gerekebilir.

DWF veya DWFx dosyasının nasıl yayımlanacağını belirleyeceğiniz yer olan Yayımlama Seçenekleri “Publish Options” iletişim kutusunu açmak için, Yayımlama Seçenekleri “Publish Options” düğmesine tıklayın.

Sağ altta, kaç kopya istediğinizi, hassasiyet ön ayarı kullanmayı isteyip istemediğinizi veya bir baskı mühürü dahil edilip edilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Yayımla “Publish” düğmesine tıklayın. Şayet bir elektronik çıktı formu seçerseniz, dosya ismi ve dosya lokasyonu için uyarı alacaksınız. Sayfaların listesini kaydetmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görebilirsiniz. Bu çizimleri tekrar yayımlamanız gerekebileceğini düşünüyorsanız, Evet “Yes” düğmesini seçin.

İpucu:  +PUBLISH komutu size o anki (aktif) dosya veya tüm açık çizimlerle başlamak yerine kaydedilmiş bir DSD dosyası ile başlama oplanağı sağlar. Sayfaların Listesini Seç “Select List of Sheets” iletişim kutusu açılır. Bir DSD dosyası seçin ve Seç “Select” düğmesine tıklayın. Bir betik (yordam) “script” dosyasından DWF dosyaları yayımlamak için,  PUBLISH komutunu kaydedilmiş bir DSD dosyasıyla kullanabilirsiniz. Saha sonra DSD dosyası için bir uyarı alırsınız.

Siz de PUBLISH komutunu kullanıyor musunuz? Bu komut sizin iş akışınızda size ne gibi faydalar sağlıyor? Yorumlarınızı bırakabilirsiniz!

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma

Revit’te perspektif veya ortografik görünüşte çalışırken kotları görüntüleyip; değiştirebilirsiniz. Video: 3D Görünümlerde Düzeylerle Çalışma (İngilizce) …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.