1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

PROJECTGEOMETRY (Komutu)

Bu komut noktaların, çizgilerin veya eğrilerin bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” veya yüzey “surface” üzerine iz düşümünü alır.

Geometrinin iz düşümünü alarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Noktaların veya eğrilerin 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” veya yüzey “surface” üzerine iz düşümünü alabilirsiniz.
  • Seçilen bir boyutlu 3B “3D” katıyı “solid” veya yüzeyi “surface” iz düşüm alabilir ve budayabilirsiniz.

 

Yüzeyi “Surface” budamak için, SURFACEAUTOTRIM sistem değişkenini 1 olarak ayarlayın.

Herhangi bir yüzeye “surface” veya katıya “solid” herhangi bir eğrinin (çizgi “line”, yay “arc”, çember “circle”, elips “ellipse”, 2B sürekli çizgi “2D polyline”, 2B çubuk uyumlu sürekli çizgi “2D spline-fit polyline”, 3B sürekli çizgi “3D polyline”, 3B çubuk uyumlu sürekli çizgi “3D spline-fit polyline”, çubuk “spline” veya helezon “helix”) iz düşümünü alabilirsiniz.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar görüntülenir.

  • İzdüşümü alınacak eğrileri, noktaları seçin veya: “Select curves, points to be projected or:”

İz düşümünü almak istediğiniz eğrileri ve noktaları seçersiniz.

  • Üzerine iz düşüm alınacak bir katı, yüzey veya bölge seçin: “Select a solid, surface or region fort he target of the projection:”

-KKS’ye “UCS” İz düşüm Alma

Şeritin Yüzey “Surface” sekmesinin >Geometri izdüşümleri “Project Geometry” panelinde > KKS’ye “UCS” İz düşüm Alma “Project to UCS” aracı seçilen geometrinin, mevcut KKS’nin “UCS” pozitif veya negatif Z ekseni boyunca iz düşümünü alır.

-Görünüşe “View” İz düşüm Alma

Şeritin Yüzey “Surface” sekmesinin >Geometri izdüşümleri “Project Geometry” panelinde > Görünüşe İz düşüm Alma “Project to View” aracı mevcut görünüşe göre geometrinin iz düşümünü alır.

– İki Noktaya “Two Points” İz düşüm Alma

Şeritin Yüzey “Surface” sekmesinin >Geometri izdüşümleri “Project Geometry” panelinde > Vektöre İz düşüm Alma “Project to Vector” aracı

Geometrinin belirlenen iki nokta arasındaki güzergah “path” boyunca iz düşümünü alır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.