1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Proje Şablonları En İyi Uygulamaları

Proje şablonları, yeni modeller için bir başlangıç ​​ortamı ve standartları sağlar. Özel proje şablonları oluştururken bu önerileri ve kuralları dikkate alın.

İçerik Konumu “Content Location”

Bir proje şablonu, başlık blokları gibi özel ailelerini, kapılar ve pencereler gibi model unsurlarını ve eleman etiketleri ve açıklama referansları gibi açıklama elemanlarını içerebilir. Proje şablonunu oluşturmadan önce, bu özel aileleri kolayca erişebilmeleri için depolayacak özel bir konum belirleyin. Özel içeriği Autodesk tarafından sağlanan içerikten kesinlikle ayrı tutun.

İsimlendirme Standartları

Net bir isimlendirme standardına sahip olmak, şablonu organize ve kullanımı daha kolay hale getirecektir. Bu kontrol listesindeki her bir öğe üzerinde çalışırken, (aileler “family”, görünüşler “view”, malzemeler “material” gibi) tüm öğeler için  izleyeceğiniz isimlendirme standardını göz önünde bulundurun.

Açıklamalar “Annotation”

Bir proje şablonu, modelde kullanmayı planladığınız açıklama ailelerini içermelidir. açıklamaları şablona yükleyerek, modelde ilk kez kullanılması gerektiğinde yüklenmesine gerek olmayacaktır. Bu yöntem zaman kazandırır ve yanlış ailenin yüklenmesinden kaynaklanan hataları azaltır.

Proje için olası etiketlerin bir listesini görmek için, Açıklamalar ”Annotate” sekmesi içerisinde >Etiket “Tag” altında > Yüklü Etiketler ve Semboller “Loaded Tags and Symbols“ aracını kullanın ve bu iletişim kutusundaki şablona tipik etiketleri yükleyin. Aile etiketini proje standartlarınıza uygun şekilde düzenleyin

(detay “callout”, kesit “section” ve kot “elevation”) görünüş etiketlerinin sistem aileleri olup; gömülü açıklama ailelerinden oluşur. Görünüş etiketleri tip özelliklerine erişmek ve gömülü aileleri gerektiği gibi değiştirmek veya düzenlemek için, Yönetim “Manage” sekmesindeki İlave Ayarlar “Additional Settings“ aşağı açılır menüsünü kullanın.

Karelaj isimlikleri, kuzey okları ve genellikle modellerde kullandığınız diğer açıklama aileleri gibi diğer açıklama öğelerini modelinize yükleyebilirsiniz.

Ek açıklama ayrıca metin ve ölçüler de içerir. Bunlar sistem aileleri olup; bu nedenle tip özelliklerini düzenleyebilir veya proje standartlarınız için gereken metin ve ölçüleriniz için yeni tipler oluşturabilirsiniz.

Ek açıklama ailelerinde yapılan değişiklikleri özel içerik klasörünüze kaydetmeyi unutmayın.

Antet Blokları “Title Blocks”

Modellerinizi belgelemek için gerekli tüm paftaların tümü için, antet bloğu aileleri oluşturun. Proje geliştirme sırasında zaman kazanmak ve hataları azaltmak için, antet bloğu ailelerini şablonunuza yükleyebilirsiniz.

Tüm düzenlenmiş antet bloğu ailelerini özel içerik klasörünüze kaydedin.

Görüntü Bakışı “Viewport” Tipleri

Görüntü bakışı “Viewport” tipleri, paftaya bir görünüş yerleştirildiğinde, başlık işaretlerinin görünümünü tanımlar. Paftaların genel olarak nasıl yerleştireceğinizi düşünün ve projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm görünntü bakışı “viewport” tiplerini oluşturun. Başlık işaretine gerek duymadığınız durumlarda örnekler için görüntü bakışı “viewport” oluşturmayı düşünebilirsiniz. Örneğin, bir sunum için bir başlık işaretine ihtiyacınız olmayabilir. Veya sayfaları düzenlemenize yardımcı olacak ek grafikleri olan başlık işaretlerini istediğiniz bir örnek için görüntü bakışı “viewport” oluşturabilirsiniz. Şablon dosyasında istediğiniz kadar farklı görüntü bakışı “viewport” tipi oluşturun. Böylece belgeler önceden oluşturuldukları için, tekrar oluşturulmaları gerekmeyecektir.

İçerik “Content”

Şablonda temel sistem ailesi içeriği oluşturun. Modeldeki tipik kullanımları kapsayacak kadar içerik oluşturun. Anahtar kelime “Keynote” ve Tip “Type” işaretleri gibi bilgileri de element parametrelerine dahil edin. Sistem ailesi türlerini oluştururken, tanımlarda malzemeleri de kullanacaksınız. Bu nedenle modellerde malzemelerin nasıl tanımlanacağını düşünmeye başlayın.

Dikkate alınması gereken sistem aileleri aşağıdadır:

 • Duvarlar
 • Katlar
 • Tavanlar
 • Çatılar
 • Perde duvarlar
 • Perde panelleri
 • Ara barlar/Profiller

Şablona yüklenebilir içerik de eklemelisiniz. (Kapılar “Door”, pencereler “window”, kolonlar “column” ve kirişler “beam” gibi) şablona yüklenebilir içerikler modele yerleştirildikleri için, bu öğelerin bir çizelgede nasıl göründüğünü göz önünde bulundurun. Şablona yüklenen içerik için gereken tüm paylaşılan ve proje parametrelerini de ekleyin. Şablona yüklenen içeriğe parametreler ekleyerek, modelde çizelgeleri oluşturmak daha kolay olacaktır. Yüklenen içerikteki parametreleri uygun ve doğru bilgilerle doldurun.

Görünüşler/Çizelgeler/Paftalar “Views/Schedules/Sheets”

Şablon projesinde tipik görünüşler oluşturun. Böylece her projenin başında oluşturmanıza gerek kalmayacaktır. Bazı örnek görünüşler:

 • Birinci kat planı
 • Tavan İzdüşüm Planı
 • Dış Cepheler

Proje şablonuna boş çizelgeler ekleyin. Çizelgeler şablonda bir kez biçimlendirilebilir ve bu işlem her proje için bu işlemi yapma gereksinimini ortadan kaldırır. Şablonda çizelgeler oluşturmak da şablonda bulunan içeriğin çizelge için gerekli tüm parametrelere sahip olduğundan emin olmak için bir kontrol görevi görür.

Şablon yerleştirilmiş görünüşleri ve çizelgeleri içeren bir bilgi seti içermelidir. Bu set proje oluşturuldukça değiştirilebilir. Ancak şablonda bir bilgi setinin olması projeye sayfaların nasıl düzenleneceğine ilişkin bir yol haritası verir.

Görünüş Tipleri/Proje Tarayıcı Sıralaması “View types/Project Browser Sorting”

Şablondaki Görünüşler “Views” kategorisine proje veya paylaşılan parametreler eklemeyi düşünün. Bu parametreler, proje ilerledikçe Proje Tarayıcısı “Project Browser“ paletini düzenlemeye yardımcı olması için projede kullanılabilir. Eklemeniz gereken parametreleri belirlemek için, işe çizimleri ve paftaları genel olarak nasıl organize ettiğinizi ve sınıflandırdığınızı düşünerek başlayın. Örneğin, planları kat planları, mobilya yerleşimi planları, genişletilmiş planlar, nihai planlar gibi sınıflandırmak isteyebilirsiniz.

Filtreler “Filters”

Bir projedeki yaygın kullanım durumları için görünüş filtreleri oluşturun. Filtreler, şablonun bir parçası olarak şablona dahil edildiklerinde, gerektiğinde bir filtre oluşturmak yerine kolayca bir görünüşe uygulanabilirler. Filtreler, bir görünürlüğü geçersiz kılma işlemini uygulamak için eleman parametrelerini kullanır. Örneğin, bir görünüşteki iç duvarları ve kapıları vurgulamak için bir filtre uygulanabilir. Bir projede filtreler oluştururken, oluşturmak istediğiniz genel görünüş için bu filtreleri şablon dosyalarınıza eklemeyi düşünün.

Yer tutucu Bağlantıları “Placeholder Links”

Şayet projeleriniz modellerin birbirine bağlanacağı işbirliğini gerektiriyorsa, şablon projenize yer tutucu bir bağlantı eklemeyi düşünün. Yer tutucu bağlantı boş bir projedir. Şablonda, bağlı bir modelin nasıl görüntüleneceğini kontrol etmek için, bu link üzerinde görünürlük kontrolleri ayarlayabileceksiniz. Şablon bir proje için kullanıldığında, yer tutucu bağlantısı bağlı modele yönlendirilir ve şablondaki görünürlük denetimleri bağlı modele uygulanır. Bu, bağlantılı modellerle çalışırken zaman kazandırabilir; çünkü ortak görünürlük ayarları, bir bağlantı oluşturmaktan ziyade, şablonda bir kez ayarlanabilir.

Görünüş Şablonları “View Templates”

Projenizde kullanılan farklı görünüş tipleri için görünüş şablonları oluşturun. Görünüş şablonları, görünüşlerinize görünürlük ayarları atamanın hızlı bir yoludur. Şablon projesinde görünüş şablonları oluşturmak, projeden projeye görünüşlerin tutarlılığını sağlar.

Malzemeler ve Tarama desenleri “Materials & Hatch patterns”

Proje şablonunda ortak malzemelerden bir kütüphane oluşturun. Malzemeleri oluştururken sadece görünüşlerini değil aynı zamanda onları nasıl ifade edeceğinizi düşünün veya bir malzeme anahtar kelimesi kullanın. Örneğin, farklı boyutlarda bir ahşap saplamanın veya farklı kalınlıktaki suntanın kalınlığını temsil etmek için farklı malzemeler oluşturmak isteyebilirsiniz. Bu malzemeler bir görünüşe sahiptir. Ancak malzeme listelerinin çıkarılması esnasında farklı şekilde isimlendirilir ve listelenir.

Malzeme yüzeyi ve kesim desenleri için dolgu desenleri de şablonda tanımlanır ve her malzeme için bu amaçlanmalıdır. Bu, yeni malzemeler için dolgu desenleri seçerken hataları azaltmaya yardımcı olacaktır.

Çizgi Stilleri “Line Styles”

Yönetim “Manage” sekmesi içerisinde Z Ayarlar Settings” altında >  İlave Ayarlar “Additional Settings” komutunu kullanarak şablonun çizgi stillerini tanımlayın. Şablonda tanımlanan çizgi stilleri projede kullanılmak üzere oluşturulmalıdır. Örneğin, Yıkılmış ve havai öğeleri temsil eden Dash isimli tek bir çizgi türü yerine, Yıkılmış ve Havai olarak isimlendirilmiş 2 çizgi stili oluşturun. Amaca uygun çizgi tipleri, kullanılacak çizgi tipini seçerken oluşabilecek hataları azaltır.

Nesne Stilleri/ Çizgi Kalınlıkları “Object Styles/Line Weights”

Çıktı grafikleri gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde proje şablonundaki nesne stillerini ve çizgi kalınlıklarını ayarlayın. İşe nesne stili çizgi kalınlıklarını ayarlayarak başlayın. Bunlar, elemanların grafiksel olarak yan yana nasıl görüntülenmesini istediğinizi göstermek için birbirlerine göre ayarlanır. Şablondaki nesne stillerini ayarlamaya yardımcı olmak için:

 • Farklı nesne stilleri kullanan farklı kategorilerdeki öğeleri kullanarak örnek bir plan detayı oluşturun.
 • Bu görünüşü çoğaltın ve ölçeği değiştirin, böylece her görünüş aynı öğeleri gösterir, ancak farklı ölçeklerde yazdırılır ve gösterilir.
 • Ekrandaki ve yazdırılan görünüşü karşılaştırın ve nesne stili ayarlarını gerektiği gibi ayarlayın.
 • Nesne stilleri tanımlandıktan sonra, istenen çıktının alınmasını sağlamak için, her ölçek için nesne stil çizgisi kalınlıkları üzerinde ayarlamalar yapın.
 • Her görünüş ölçeği için nesne stillerini ve çizgi kalınlıkları oluşturdukça bu adımların birden çok kez tekrarlanması gerekebilir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.