POLYSOLID (Komutu)

Bu komut bir duvar veya duvarlar dizisi şeklinde 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” oluşturur.

Bu komutla sabit yükseklikte ve genişlikte düz ve kavisli bölümleriyle 3 boyutlu 3B “3D” duvarlar yaratabilirsiniz.

Bir sürekli çizgiyle “polyline” yaptığınız gibi POLYSOLID komutu ile bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” oluşturabilirsiniz. PSOLWIDTH sistem değişkeni, 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” için varsayılan genişliği “width” ayarlarken; PSOLHEIGHT sistem değişkeni, varsayılan yüksekliği “height” ayarlar. Çizgiler “Line”, 2B sürekli çizgiler “2D polyline”, yaylar “arc” ve çemberler “circle” gibi mevcut 2 boyutlu 2B “2D” nesneleri, mevcut varsayılan yükseklik, genişlik değerleri ile 3 boyutlu 3B “3D” katılara “solid” dönüştürebilirsiniz.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar)  görüntülenir:

  • Başlangıç noktasını belirleyin veya: “Specify Start point or:”

Polysolid profilinin başlangıç noktasını belirlersiniz.

o   Nesne “Object”

Bu seçenek ile 3 boyutlu 3B “3D” bir katıya “solid” dönüştürülecek mevcut bir 2 boyutlu 2B “2D” nesneyi seçerek belirleyebilirsiniz.

o   Yükseklik “Height”

Bu seçenek ile yaratılacak olan polysolid bölümlerinin yüksekliğini belirlersiniz. (PSOLHEIGHT sistem değişkeni)

o   Genişlik “Width”

Bu seçenek ile yaratılacak olan polysolid bölümlerinin genişliğini belirlersiniz. (PSOLWIDTH sistem değişkeni)

o   Yaslama “Justify”

Bu seçenek ile yaratılacak olan polysolidin genişliğinin nereye yerleştirileceğini belirlersiniz: Yaratılacak olan polysolidipolysolid profilinin ortasına “center”, soluna “left” veya sağına “right yaslayabilirsiniz.

  • Sonraki noktayı belirleyin veya: “Specify Next point or:”

Polysolid profilinin sonraki noktasını belirlersiniz.

o   Yay “Arc”

Polysolid profiline bir yay “arc” ekler. Yayın “Arc” varsayılan başlangıç yönü polisolidin önceki bölüme teğet olur. Yön “Direction“ seçeneği ile farklı bir başlangıç yönü belirleyebilirsiniz.

o   Geri al “Undo”

Bu seçenek ile polysolid profiline en son eklenen eklenen yay “arc” bölümünü kaldırırsınız.

o   Close

Bu seçenek ile belirlenen son noktadan polisolid profilinin başlangıcına kadar doğrusal veya yaylı bir bölüm oluşturarak polisolidi kapatırsınız.

o   Yön “Direction”

Bu seçenek ile bir başlangıç teğet yönü ve bir bitiş noktası ayarlayarak yay “arc” bölümü belirlersiniz.

o   Çizgi “Line”

Bu seçenek ile POLYSOLID komutunun yay “arc” çizme modundan çıkar ve düz çizgi çizme moduna dönersiniz.

  • İkinci noktayı belirleyin: “Specify second point:”

POLYSOLID komutunun yay “arc” çizme modunda üç noktalı bir yay bölümünün ikinci noktasını ve bitiş noktasını belirlersiniz.

o   Kapat “Close”

Polisolidin belirlenen son noktasından başlangıç noktasına kadar bir çizgi veya yay parçası oluşturarak polisolidi kapatır. Bu seçeneği kullanmak için, öncesinde en az üç nokta belirlenmiş olmalıdır.

o   Geri al “Undo”

Polisolide eklenen en son segmenti kaldırır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Nesne Stilleri

Revit’te Nesne Stilleri “Object Styles“ aracı, bir projedeki model öğelerinin, açıklama öğelerinin ve içe aktarılan …

Bir cevap yazın

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.