1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

POLYSOLID (Komutu)

Bu komut bir duvar veya duvarlar dizisi şeklinde 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” oluşturur.

Bu komutla sabit yükseklikte ve genişlikte düz ve kavisli bölümleriyle 3 boyutlu 3B “3D” duvarlar yaratabilirsiniz.

Bir sürekli çizgiyle “polyline” yaptığınız gibi POLYSOLID komutu ile bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” oluşturabilirsiniz. PSOLWIDTH sistem değişkeni, 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” için varsayılan genişliği “width” ayarlarken; PSOLHEIGHT sistem değişkeni, varsayılan yüksekliği “height” ayarlar. Çizgiler “Line”, 2B sürekli çizgiler “2D polyline”, yaylar “arc” ve çemberler “circle” gibi mevcut 2 boyutlu 2B “2D” nesneleri, mevcut varsayılan yükseklik, genişlik değerleri ile 3 boyutlu 3B “3D” katılara “solid” dönüştürebilirsiniz.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar)  görüntülenir:

  • Başlangıç noktasını belirleyin veya: “Specify Start point or:”

Polysolid profilinin başlangıç noktasını belirlersiniz.

o   Nesne “Object”

Bu seçenek ile 3 boyutlu 3B “3D” bir katıya “solid” dönüştürülecek mevcut bir 2 boyutlu 2B “2D” nesneyi seçerek belirleyebilirsiniz.

o   Yükseklik “Height”

Bu seçenek ile yaratılacak olan polysolid bölümlerinin yüksekliğini belirlersiniz. (PSOLHEIGHT sistem değişkeni)

o   Genişlik “Width”

Bu seçenek ile yaratılacak olan polysolid bölümlerinin genişliğini belirlersiniz. (PSOLWIDTH sistem değişkeni)

o   Yaslama “Justify”

Bu seçenek ile yaratılacak olan polysolidin genişliğinin nereye yerleştirileceğini belirlersiniz: Yaratılacak olan polysolidipolysolid profilinin ortasına “center”, soluna “left” veya sağına “right yaslayabilirsiniz.

  • Sonraki noktayı belirleyin veya: “Specify Next point or:”

Polysolid profilinin sonraki noktasını belirlersiniz.

o   Yay “Arc”

Polysolid profiline bir yay “arc” ekler. Yayın “Arc” varsayılan başlangıç yönü polisolidin önceki bölüme teğet olur. Yön “Direction“ seçeneği ile farklı bir başlangıç yönü belirleyebilirsiniz.

o   Geri al “Undo”

Bu seçenek ile polysolid profiline en son eklenen eklenen yay “arc” bölümünü kaldırırsınız.

o   Close

Bu seçenek ile belirlenen son noktadan polisolid profilinin başlangıcına kadar doğrusal veya yaylı bir bölüm oluşturarak polisolidi kapatırsınız.

o   Yön “Direction”

Bu seçenek ile bir başlangıç teğet yönü ve bir bitiş noktası ayarlayarak yay “arc” bölümü belirlersiniz.

o   Çizgi “Line”

Bu seçenek ile POLYSOLID komutunun yay “arc” çizme modundan çıkar ve düz çizgi çizme moduna dönersiniz.

  • İkinci noktayı belirleyin: “Specify second point:”

POLYSOLID komutunun yay “arc” çizme modunda üç noktalı bir yay bölümünün ikinci noktasını ve bitiş noktasını belirlersiniz.

o   Kapat “Close”

Polisolidin belirlenen son noktasından başlangıç noktasına kadar bir çizgi veya yay parçası oluşturarak polisolidi kapatır. Bu seçeneği kullanmak için, öncesinde en az üç nokta belirlenmiş olmalıdır.

o   Geri al “Undo”

Polisolide eklenen en son segmenti kaldırır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.