1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Perde “Curtain“ Elemanları Yaratma ve Hassaslaştırma

Bina cepheleri oluşturmak için, Perde “Curtain“ elemanı araçlarını kullanırsınız. İstenilen görünüşü oluşturmak için, perde duvarları, perde ızgaraları, çerçeveler ve perde sistemlerini kullanabilirsiniz.

Bu araçları kullanmak için:

 1. Mimari “Architecture“ sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinde > Duvar “Wall“ aşağı açılır menüsünden > (Duvar: Mimari “Wall: Architectural” [  ] komut simgesini seçin.
 2. Özellikler “Properties” paletinin Tip Seçici “Type Selector” kısmından bir perde duvar ailesi seçin.
 3. Mimari “Architecture“ sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinde > Perde sistemi “Curtain System” [  ] komut simgesine veya Perde Izgarası “Curtain Grid “ [  ] komut simgesine ya da Çerçeve “Mullion “ [  ] komut simgesine tıklayın.
 4. Kütle & Saha “Massing & Site” sekmesi içerisinde > Yüz “Face“ panelinde > Yüze göre Duvar “Wall by Face“ [ ] komut simgesine tıklayın.

Bu Bölümdeki Konular

 • Perde Duvarlar Hakkında

Bir perde duvar, bina yapısına tutturulmuş ve binanın zemin veya çatı yüklerini taşımayan herhangi bir dış duvardır.

 • Gömme Perde Duvarlar Hakkında

Duvarlar bir taşıyıcı ana duvar içine gömülebilir, böylece gömülü duvar ana duvarla ilişkilendirilir.

 • Tip Tahrikli Perde Elemanı Yerleşimi Hakkında

Duvarlar, eğimli camlar ve perde sistemleri için, bir perde elemanı yerleşimi belirleyebilirsiniz.

 • Çerçeveleri “Mullion” ve Perde Izgaralarını Kilitleme Hakkında

Perde çerçeveleri ve perde ızgaraları, yalnızca o elemanın tip tahrikli perde ızgarası düzeni varsa perde elemanına sabitlenebilir (kilitlenebilir).

 • Doğrusal Perde Duvar Oluşturma

Doğrusal bir perde duvarı oluşturmak için, mimari bir duvar ekleyin ve Özellikler “Properties” paletinin Tip Seçici “Type Selector” kısmından bir perde duvar tipi seçin.

 • Doğrusal Olmayan Bir Perde Duvar Oluşturma

Dikdörtgen olmayan bir perde duvarı oluşturmak için, düz bir perde duvar çizin ve sonra yükseklik profilini düzenleyin veya düz perde duvarı herhangi bir çatıyla birleştirin.

 • Perde Duvarının Yönünü Değiştirme

Bir perde elemanını yerleştirirken veya bir plan görünüşünde birini seçtiğinizde, çevirme “flip“ kontrol simgesi görüntülenir Bu kontrol simgesini kullanarak perde duvarın yönünü değiştirebilirsiniz.

 • Bir Duvarı Başka Bir Duvara Gömme

Bir duvarı başka bir duvara, bir duvarı perde duvara veya perde duvarı duvara gömebilirsiniz.

 • Gömülü Bir Duvarı Üzerinde Bulunduğu Ana Taşıyıcısından Ayırma

Şayet ana taşıyıcı duvarı taşır veya döndürürseniz, gömülü duvar onunla birlikte hareket eder. Şayet ana taşıyıcı duvardan bağımsız olarak hareket etmesini istiyorsanız gömülü duvarı ayırın.

 • Perde Duvarı Birleşimini Temizleme

Varsayılan olarak, perde duvarlar bitişik duvarların yüzeyine tutturulurlar. Perde duvar birleşimini diğer perde duvarlardan veya dış ve iç duvarlardan ayırmak için, şekil “shape” tutamacını kullanın.

 • Perde Izgaraları ve Panelleri

Bir perde duvarı oluşturduktan sonra, duvarı panellere bölmek için ızgaraları kullanın.

Çerçeveler “Mullion”

Çerçevelerin yerleştirilmesi için perde duvard üzerinde ızgara “grid” aracını kullanın.

 • Perde Sistemleri

Bir perde sistemi panelleri, perde ızgaralarını ve çerçeveleri içeren bir bileşendir. Genellikle dikdörtgen bir şekli yoktur.

 • Perde Duvar Örneği Özellikleri

Perde duvarının taban ve üst sınırlarını, ızgara desenini ve daha fazlasını değiştirmek için, modelinizdeki bir örneğin özelliklerini değiştirin.

 • Perde Duvar Tipi Özellikleri

Perde duvar ailesi için işlevi, birleştirme koşulunu, ızgara desenlerini ve çerçeveleri değiştirmek için tip özelliklerini değiştirin.

 • Tip Odaklı Perde Eleman Yerleşimi Örneği Özellikleri

Seçilen perde öğesinin ızgara desenini değiştirmek için, örneğin özelliklerini değiştirin.

 • Tip Odaklı Perde Eleman Yerleşimi Tip Özellikleri

Seçili perde öğesinin ailesi için yapıyı, ızgara desenini ve çerçeveleri değiştirmek için, tip özelliklerini değiştirin.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.