1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Parametrik Kısıtların “Constraint” Detayları

Giriş

Parametrik bir çizimde, tasarımınızın belirtilen şartlara uygun olmasını sağlamak için geometriye kısıtlar “constraint” ekleyebilirsiniz. Parametrik çizim, kısıtlarla “constraint” tasarım yapmak için kullanılan bir teknoloji olarak tanımlanabilir. Sınırlamalar 2 boyutlu 2B “2D” geometride uygulanan kısıtlar “constraint” ve ilişkiler olarak tanımlanır. Farklı tasarımlara bakarken veya bir projenin tasarım aşamasında değişiklikler yaparken gereksinimleri zorlamak için bir yol sağlarlar.

İki tip kısıt “constraint” vardır:

 • Ölçüsel.

Geometrik kısıtlar “constraint”, nesnelerin birbirlerine göre ilişkilerini kontrol etmek için kullanılır. Ölçüsel sınırlamalar (kısıtlar “constraint”) nesnelerin uzaklık, açı, yarıçapı ve uzunluk değerlerini kontrol etmek için kullanılır.

Kısıtlar “Constraint” ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Ölçüsel kısıtlara “constraint” formüller ve denklemler ekleyebilirsiniz.
 • Bir çizim içinde geometriyi kısıtlayarak tasarım gereksinimlerini ve özelliklerini koruyabilirsiniz.
 • Nesnelere anında birden fazla geometrik kısıt “constraint” uygulayabilirsiniz.
 • Tasarım değişikliği yapmak için, bir değişkenin değerini değiştirebilirsiniz.

Öncelikle, bir tasarımın şeklini belirlemek için geometrik kısıtları “constraint” uygulamanız ve ardından bir tasarımdaki nesnelerin boyutunu belirlemek için, ölçüsel kısıtları  “constraint” uygulamanız gerektiğini unutmayın.

Parametrik kısıtlamalar “constraint”, araçlarını ve görünürlük kontrollerini mantıksal bir şekilde gruplayarak barındıran özel bir şerit sekmesi bulunur. Parametrik Yöneticisi “Parametric Manager”  paleti, ölçüsel parametreler uygulandıktan sonra isimlerin, değerlerin ve formüllerin tablolar halinde düzenlenmesini sağlar. Aşağıdaki şekilde görünen bu palete şeritten ulaşabilirsiniz.

Artık kısıtlar “constraint” hakkında bir fikrimiz olduğu için, geometrik kısıtlara “constraint” ve ardından ölçüsel kısıtlara “constraint” ve kısıtların “constraint” bazı kullanımlarına detaylı olarak bakacağız.

Parametre Yöneticisiyle “Parameter Manager“ Parametreleri Kontrol Etme

Parametreler Yöneticisi “Parameters Manager” , ölçüsel kısıt “constraint” parametrelerini, referans parametrelerini ve oluşturmak, düzenlemek ve organize etmek için, kullanabileceğiniz kullanıcı değişkenlerini listeler. Parametre Yöneticisinden “Parameters Manager” parametreleri kolayca oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz. Parametreler Yöneticisinde “Parameters Manager” şunları da yapabilirsiniz:

 • Çizimdeki kısıtlamayı “constraint” vurgulamak için bir ölçüsel kısıt parametresinin adını tıklayabilirsiniz.
 • Düzenlemek için bir ad veya ifadeyi çift tıklatabilirsiniz.
 • Bir ölçüsel kısıt parametresi veya kullanıcı değişkenini kaldırmak için sağ tıklayıp; açılan kısa yol menüsünde Sil “Delete” seçeneğini tıklayabilirsiniz.
 • Parametrelerin listesini isim “name”, ifade “expression” veya değere “value” göre sıralamak için bir sütun başlığını tıklayabilirsiniz.

Parametre Yöneticisi “Parameters Manager“ ayrıca, çizim düzenleyicisinde parametre gruplarını tanımlamanıza da izin verir. Bir parametre grubu temelde isimlendirilmiş parametrelerin toplamıdır. Geçerli alan için tanımlanan tüm parametrelerin bir alt kümesini içerir; ancak grup boş da olabilir. Grup filtrelerini gösterebileceğiniz, gizleyebileceğiniz veya genişletebileceğiniz bir filtre ağacı görüntüleyen bir grup oluşturmak için paletin sol dikey panelindeki Filtre “Filter” simgesini tıklayın. Izgara kontrolünden parametreleri bir parametre grubuna sürükleyip bırakın. Filtrelemeyi terse çevir “Invert Filter” onay kutusu, gruba ait olmayan tüm parametreleri görüntüler. Aşağıdaki filtreleme seçeneklerini uygulayarak değişkenlerin görüntülenmesini filtreleyebilirsiniz:

 • Tümü “All”: ilişkisel değişkenleri görüntüler. Hiçbir filtre uygulanmaz.
 • İfadelerde Kullanılan Tümü “All Used in Expressions”: İfadeleri içeren bir değeri ve değişkenleri değerlendirmek için, ifadelerdeki tüm değişkenleri görüntüler.
 • Özel grup filtresi “Custom group filter”: Tanımlanan parametre grubuna eklenen tüm parametreleri görüntüler.

Parametreler Yöneticisi “Parameters Manager”, Blok Düzenleyicisinde “Block Editor”, blok tanımı için tüm parametrelerin ve kullanıcı tanımlı özelliklerin birleştirilmiş bir görünümünü görüntüler. Parametreler Yöneticisi “Parameters Manager” paletinde ön tanımlı olarak (İsim “Name”, İfade “Expression”, Değer” Value”) şeklinde üç sütun içeren bir ızgara kontrolü bulunur. Kısa yol menüsünü kullanarak (Tip “Type”, Sıralama “Order”, Göster “Show” veya Açıklama “Description”) gibi bir veya daha fazla ek sütun ekleyebilirsiniz. Tip “Type” sütunu, Parametre Yöneticisi “Parameters Manager“ ve Özellikler “Properties” paletinde parametrenin biçimlendirmesini “format” etkiler. Ayrıca, blok ölçeklendiğinde parametrenin değerini de etkiler. Kullanıcı parametreleri için Tip “Type” hücresi, değer tiplerinin açılır listelerini görüntüler. Parametre sıralanabilir ve Özellikler “Properties” paletinde Göster “Show” veya Gizle “Hide” olarak ayarlanabilir. Tipi “Type”, dizgeden “string” başka bir tipe değiştirdiğinizde, parametrenin değeri 1 değerine sıfırlanır. Parametreler yeniden adlandırılabilir; denklemler ve değerler girilebilir veya değiştirilebilirler. Parametre adındaki değişiklikler tabloda ve Blok Düzenleyicisinde “Block Editor”  hemen güncellenir. Blok tanımının parametreleri aşağıdaki kategorilerde düzenlenmiştir:

 • Action “Eylem” parametreleri.
 • Ölçüsel kısıt “dimensional constraint” parametreleri.
 • Referans “Reference parametreleri.
 • Kullanıcı “User” parametreleri.
 • Öznitelikler “Attributes”.

Tabloya yalnızca kullanıcı parametreleri ekleyebilirsiniz. Herhangi bir öğeyi tablodan sildiğinizde, öğe blok tanımından otomatik olarak silinir.

Geometrik Kısıtlar “ Constraint”

Geometrik kısıtlar “constraint”, 2 boyutlu 2B “2D” geometrik nesneler arasındaki veya nesneler üzerindeki noktalar arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılır. Kısıtlanmış bir geometri düzenlendiğinde, kısıtlar “constraint” korunur. Bu nedenle, çiziminize geometrik kısıtlar “constraint” kullanarak tasarım gereksinimleri ekleme yönteminiz vardır.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere geometrik kısıtlar “constraint”, (diğer nesne noktalarına) Çakışık “Coincident“, (mutlak bir konuma göre) Sabit “Fix”, Yatay “Horizontal”, Dikey “Vertical”, Eş merkezli “Concentric”, Teğet “Tangent”, Paralel “Parallel”, Dik “Perpendicular, Doğrusal “Collinear”, (birleşim eğrileri için) Düzgün “Smooth”, Eşit “Equal” ve Simetrik “Symetric” kısıtlarıdır “constraint”. Bunlar çizime eklendiğinde, seçtiğiniz ilk nesne ana nesne olur olur ve sonraki seçimler onu takip eder.

Bir kısıt “constraint” uygulandığı zaman, seçili nesne belirtilen kısıta “constraint” uyacak şekilde otomatik olarak ayarlanır ve kısıtlı nesne yakınında gri renkli bir kısıt “constraint” simgesi görüntülenir. Kısıtlanmış bir nesnenin üzerine geldiğinizde imlecinizle birlikte küçük, mavi renkli bir tutamaç görüntülenir. Bir kısıt “constraint” uygulandıktan sonra, yalnızca geometri için kısıtları “constraint” ihlal etmeyen değişiklikler yapılmasına izin verilir.

Bazı geometrik kısıtlarla “constraint” nesneleri seçmek yerine nesnelerde sınırlama noktaları belirleyebilirsiniz. Bu nesne çıtçıtlarına benzemekle birlikte;  yerleri merkez nokta “center”, orta nokta “midpoint”, uç noktalar “end point” ve yerleştirme nokta “insertion point” ile sınırlıdır.

Birden fazla geometrik kısıt “constraint” otomatik ve manuel olarak uygulanabilir. Şayet tüm gerekli geometrik kısıtları “constraint” bir çizime otomatik olarak uygulamak isterseniz, seçtiğiniz nesnelerle birlikte AUTOCONSTRAIN komutunu kullanabilirsiniz.

Bir geometrik kısıt “constraint” değiştirilemese de, onu silebilir ve farklı bir kısıt “constraint” uygulayabilirsiniz. Bu seçenek kısa yol menüsünde mevcuttur. DELCONSTRAINT komutunu kullanarak bir kısıtı “constraint” bir seçimden de silebilirsiniz.

Ölçüsel Kısıtlar “Constraint”

Ölçüsel kısıtlar “constraint”,  bir tasarımın oranlarını ve boyutlarını kontrol etmek için kullanılır. Nesneler arasındaki mesafeleri, yayların ve dairelerin boyutlarını ve nesneler arasındaki açıları sınırlayabilirler. Bir ölçüsel kısıtın “constraint” değeri değiştirilirse, nesnedeki tüm kısıtlamalar yeniden değerlendirilir. Etkilenen nesneler otomatik olarak güncellenir. Kısıtları “Constraint”, bir sürekli çizgi “polyline” içindeki parçalara, saki ayrı nesnelermiş gibi doğrudan ekleyebilirsiniz.

ölçüsel kısıtların  “constraint” ölçü nesnelerinden farklı olduğunu dikkate almak önemlidir. Ölçüsel kısıtlar constraint” açıyı, ebatı veya nesneleri yönlendirir; ancak, ölçüler nesneler tarafından yönlendirilir. Ölçüsel kısıtları constraint” bir çizimin tasarım aşamasında kullanılırken, ölçüler genellikle dokümantasyon aşamasında oluşturulur.

Ölçüsel kısıtlar “constraint” aşağıdaki formlarda oluşturulabilir:

 • Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, dinamik kısıtlar “constraint”.
 • Açıklama kısıtlamaları “constraint”.

Dinamik kısıtlar “constraint” normal parametrik tasarım ve çizim görevleri için idealdir. Sabit bir ölçü stili görüntüler; görüntü yaklaşma “zoom in” veya görüntü uzaklaşma “zoom out” yaparken aynı ebatı korur; metinsel bilgileri otomatik olarak konumlandırır ve çizim bastırıldığında görüntülenmezler. Ek açıklama kısıtları “constraint”, görüntü uzaklaşma “zoom out” yaparken ölçüsel kısıtların “constraint” boyutunu değiştirmek, tabakalarla “layer” tek tek görüntülemek ve çizim bastırıldığında görüntülemek istediğiniz zaman daha yararlıdır.

Ölçüsel kısıtları “constraint” yönlendiren ve dinamik veya açıklayıcı olabilecek referans kısıtları “constraint” da vardır. Referans kısıtları “constraint” ilişkili geometriyi kontrol etmez, bunun yerine bir ölçü nesnesine benzer bir ölçüm rapor eder. Bu, aksi halde hesaplamak zorunda kalacağınız ölçümleri görüntülemek için uygun bir yoldur. Referans kısıtlarının “constraint” içindeki metin bilgileri daima parantez içinde gösterilecektir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, referans özelliği, Özellikler “Properties” paletinde dinamik veya açıklama kısıtını “constraint” referans kısıta “constraint” dönüştürmek üzere ayarlanabilir. Bununla birlikte, geometriyi aşırı sıkıştırırsa referans kısıtlamasını tekrar boyutsal bir kısıt olarak değiştiremezsiniz.

Kısıtları “Constraint” Kullanarak Tasarım

Bir tasarım oluştururken veya mevcut tasarımı değiştirirken, bir çizim aşağıdaki üç durumdan birinde olacaktır:

 • Tam kısıtlı “Fully constrained: Geometriye tüm ilişkili geometrik ve ölçüsel kısıtlar “constraint” uygulanmış durumda. Tam olarak kısıtlanmış “constrained” bir nesneler kümesi için, geometri yerini kilitlemek için, en az bir Sabit “Fix” kısıtı “constraint” kullanmanız gerekir.
 • Kısıtlanmamış “Unconstrained” – herhangi bir geometriye hiçbir kısıt “constraint” uygulanmamış.
 • Tam kısıtlı değil “Underconstrained” – geometriye bazı kısıtlar “constraint” uygulanmış.

AutoCAD’in, aşırı kısıtlanmış bir koşulla sonuçlanan herhangi bir kısıtlamayı uygulamanızı engellediğini lütfen unutmayın.

Kısıtlarla “Constraint” tasarım yapmak için iki temel yöntem vardır:

 1. Tam kısıtlı olmayan çizimlerde çalışma ve gereken değişiklikleri yapma.
 2. İlk önce bir çizim yaratarak tam kısıt uygulama. Bu şekilde, geometrik kısıtları “constraint” geçici olarak devre dışı bırakarak ve değiştirerek ve ölçüsel kısıtlarda “constraint” değerleri değiştirerek tasarımı kontrol edebilirsiniz.

Seçtiğiniz yöntem, tasarım uygulamalarınıza bağlı olacaktır. Her ikisi de ihtiyaçlarınıza göre eşit derecede etkilidir.

Kısıtları “Constraint” Bloklarla ve Harici Referanslarla “Xref” Kullanma

Aşağıdakiler arasında kısıtlar “constraint” uygulayabilirsiniz:

 • Blok referansı içindeki bir nesneye ve bir çizim içindeki bir nesneye.
 • Bir blok referans içindeki bir nesneye ve farklı bir blok referansındaki bir nesneye (aynı blok referansının içinde değil).
 • Harici referansın “Xref” ve bir bloğun veya nesnenin yerleştirme “insertion” noktasına; ancak harici referanslar “xref” içindeki herhangi bir nesnenin yerleştirme “insertion” noktasına uygulayamazsınız.

Kısıtları “Constraint” blok referanslarına uyguladığınız zaman, blok içinde bulunan nesneleri otomatik olarak seçebilirsiniz. Alt nesne seçimi için, Ctrl tuşuna basmanız gerekmez. Kısıtlamaları bir blok referansına eklemek birçok kez döndürmeye veya sonuç olarak hareket etmesine neden olabilir.

Dinamik bloklara kısıtlar “constraint” uyguladığınızda, dinamik tutamaçlar görüntülenmezler. Dinamik bloktaki değerleri değiştirmek için Özellikler “Properties” paletini kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak dinamik tutamaçları yeniden görüntülemek için öncelikle dinamik bloğun kısıtları “constraint”  kaldırılmalıdır. Kısıtlar “Constraint”, blok tanımlarında kullanılabilir ve bu da dinamik bloklar oluşturur. Dinamik blokların şeklini ve boyutunu doğrudan çizimden kontrol edebilirsiniz.

Kısıtları “Constraint” Kaldırma veya Askıya Alma

Aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak tasarım değişiklikleri yapmanız gerektiğinde kısıtların “constraint” etkilerini iptal edebilirsiniz.

 1. Kısıtların “Constraint” her birini ayrı ayrı silin ve sonra daha sonra yeni kısıtlar “constraint” uygulayın.
 2. Kısıtı “Constraint” silmek için, imleç geometrik bir kısıt simgesinin üzerindeyken Sil “Delete” tuşunu veya kısa yol menüsünden Sil “Delete” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Seçilen nesnelerde değişiklik yapmanıza izin vermek için, o nesnelere uygulanmış kısıtlamaları “constraint” geçici olarak devre dışı bırakın. Bir tutmaç seçiliyken veya bir düzenleme komutu esnasında seçenekleri belirttiğinizde, kısıtlamaları “constraint”  devre dışı bırakmak ve tekrar etkinleştirmek için, Ctrl tuşunu kullanın.

Düzenleme sırasında askıya alınmış kısıtlar “constraint” muhafaza edilmezler. Şayet mümkünse, kısıtlar “constraint” düzenleme işlemleri tamamlandığında otomatik olarak geri yüklenir. Artık geçerli olmayan kısıtlar “constraint” kaldırılır.

 

Sonuç

Parametrik kısıtlar “constraint” birçok tasarım imkânına sahip mükemmel bir araçlardır. AutoCAD içinde 2 boyutlu 2B “2D” tasarım yaparken çok kullanılabilirler. Parametrik kısıtlar “constraint” sizin için en iyi nasıl çalışır? Onları bugün kullanmayı öğrenmenin tek bir yolu var! Oda onları hemen kullanmaya başlamak…

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.