1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Parametrik Kısıtları “Parametric Constraint” Anlama

Giriş

Parametrik bir çizimde, tasarımınızın belirtilen şartlara uymasını sağlamak için geometriye kısıtlar “constraints” ekleyebilirsiniz. Parametrik çizim, kısıtları “constraints” kullanarak tasarım yapmak için, kullanılan bir teknoloji olarak tanımlanabilir. Kısıtlar “Constraints” 2 boyutlu 2B “2D” geometride uygulanan kısıtlar “constraints” ve ilişkiler olarak tanımlanır. İki kısıtlar “constraints” türü vardır: geometrik ve ölçüsel “dimensional”. Geometrik kısıtlar “constraints”, nesnelerin birbirlerine göre ilişkilerini kontrol etmek için kullanılır. Ölçüsel kısıtlar “constraints” nesnelerin uzaklık, açı, yarıçap ve uzunluk değerlerini kontrol etmek için kullanılır.

İmlecinizi kısıt “constraints” uygulanmış bir nesnenin üzerine getirdiğinizde daima mavi bir imleç simgesi görüntülenir. Kısıtlar “Constraints”, farklı tasarımlar denerken veya bir projenin tasarım aşamasında değişiklikler yaparken şartları yerine getirmenin bir yolunu sağlar. Kısıtlarla “Constraints” şunları yapabilirsiniz:

 • Ölçüsel kısıtların “constraints” içine formül ve denklemleri dahil edebilirsiniz.
 • Bir çizim içinde geometriyi kısıtlayarak tasarım gereksinimlerini ve özelliklerini koruyabilirsiniz.
 • Nesnelere anında birden fazla geometrik kısıt “constraints” uygulayabilirsiniz.
 • Tasarımı hızlıca değiştirmek için, bir değişkenin değerini değiştirebilirsiniz.

 

Öncelikle, bir tasarımın şeklini belirlemek için, geometrik kısıtları “constraints” uygulamanız ve ardından bir tasarımdaki nesnelerin ölçülerini belirlemek için ölçüsel kısıtları “constraints” uygulamanız gerektiğini unutmayın.

İçinde parametrik kısıtların “constraints”, araçlarını ve görünürlük “visibility” kontrollerini düzenleyebilmek için, komut düğmelerinin olduğu özel bir şerit sekmesi bulunur. Parametrik Yöneticisi “Parametric Manager“ paleti, ölçüsel parametreleri uygulandıktan sonra isimlerin, değerlerin ve formüllerin tablolar halinde düzenlenmesini sağlar. Aşağıdaki şekilde görünen bu palete şeritten ulaşılabilir.

Artık kısıtlar hakkında temel bilgilere sahibiz. Şimdi geometrik kısıtlar “constraints” ile ölçüsel kısıtları  “constraints”  ve kısıtların “constraints”  bazı kullanımlarını inceleyeceğiz.

Geometrik Kısıtlar Geometric Constraint”

Geometrik kısıtlar “constraints”, 2 boyutlu 2B “2D” geometrik nesneler arasındaki veya nesneler üzerindeki noktalar arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılır. Kısıtlanmış geometri değiştirildiğinde, kısıtlar “constraints” korunur. Bu nedenle, çiziminize geometrik kısıtlar “constraints” kullanarak tasarım gereksinimleri ekleme yöntemine sahipsiniz.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, geometrik kısıtlar “constraints”, (diğer nesne noktalarıyla birlikte) eşlik eden, sabit “fix” (mutlak bir konuma), yatay “horizontal”, düşey “vertical”, konsantrik “concentric”, teğet “tangent”, paralel “parallel”, dik “perpendicular”, yöndeş “colinear”, (birleşim eğrileri) pürüzsüz “smooth”, eşitlik “equal” ve (bir eksen etrafında aynı özellikleri uydurmak için) simetrik “symetric” kısıtlarını “constraints” çeşitlerini içermektedir. Bunlar çizime eklendiğinde, seçtiğiniz ilk nesne asıl nesne olur ve sonraki seçimler asıl nesneyi takip eder.

Bir kısıt uygulandığında, seçili nesne belirtilen kısıta “constraints” uyacak şekilde otomatik olarak ayarlanır ve kısıtlı nesne yakınında bir gri renkli kısıt “constraints” simgesi görüntülenir. İmleci ksıtlanmış bir nesnenin üzerine getirdiğinizde, imlecinizle birlikte küçük, mavi bir tutamaç görüntülenir. Bir kısıt “constraints” uygulandıktan sonra, yalnızca geometri için kısıtları “constraints” ihlal etmeyen değişikliklerin yapılmasına izin verilir.

azı geometrik kısıtlarla “constraints” nesneleri seçmek yerine nesnelerde sınırlama noktaları belirleyebilirsiniz. Bu nesne çıtçıtlarına benzer; ancak, nokta konumları merkez “center”, orta nokta “mid point”, uç noktalar “end point” ve yerşeştirme “insertion” noktaları ile sınırlıdır.

Birden fazla geometrik kısıt  “constraints” otomatik ve manuel olarak uygulanabilir. Şayet gerekli geometrik kısıtları “constraints” otomatik olarak bir çizime uygulamak isterseniz, seçtiğiniz nesnelerle birlikte AUTOCONSTRAIN komutunu kullanabilirsiniz.

Bir geometrik kısı “constraints” değiştirilemese de, onu silebilir ve farklı bir kısıt “constraints” uygulayabilirsiniz. Bu seçenek kısa yol menüsünde bulunmaktadır. DELCONSTRAINT komutunu kullanarak seçim setindeki tüm kısıtları  “constraints” de silebilirsiniz.

Ölçüsel Kısıtlar “Dimensional Constraint”

Ölçüsel kısıtlar, bir tasarımın oranlarını ve boyutlarını kontrol etmek için kullanılır. Nesneler arasındaki mesafeleri, yayların ve dairelerin boyutlarını ve nesneler arasındaki açıları sınırlayabilirler. Bir ölçüsel sınırlamanın değeri değiştirilirse, nesnedeki tüm sınırlamalar yeniden değerlendirilir ve etkilenen nesneler otomatik olarak güncellenir. Kısıtlamaları, bir sürekli çizgi “polyline” içindeki parçalara, sanki parçalar ayrı nesnelermiş gibi doğrudan ekleyebilirsiniz.

Ölçüsel kısıtların “constraints” ölçü nesnelerinden farklı olduğunu dikkate almak önemlidir. Ölçüsel kısıtlar açıyı veya ölçüyü ya da nesneleri yönlendirir; ancak, ölçüler “dimension”  nesneler tarafından yönlendirilirler. Ölçüsel kısıtları bir çizimin tasarım aşamasında kullanılırken; ölçüler “dimension” genellikle dokümantasyon aşamasında oluşturulurlar.

Ölçüsel kısıtlar “constraints” aşağıdaki formlarda oluşturulabilir:

 • Dinamik kısıtlar “constraints” ve açıklama kısıtları (aşağıdaki şekle bakınız). Dinamik kısıtlamalar normal parametrik tasarım ve çizim görevleri için idealdir. Sabit bir ölçü stili görüntüler, görüntü yakınlaştırma “zoom in” veya uzaklaştırma “zoom out” yaparken aynı ölçüyü korur; metinsel bilgileri otomatik olarak konumlandırır ve çizim bastırıldığında görüntülenmezler.
 • Ek açıklama kısıtları “constraints”, görüntü yakınlaştırma “zoom in” veya uzaklaştırma “zoom out” yaparken ölçüsel kısıtların “constraints” boyutunu değiştirmek, tabakalarla “layer” tek tek görüntülemek ve çizim bastırıldığında görüntülemek istediğiniz zaman daha yararlıdır.

Ölçüsel kısıtları “constraints” yönlendiren ve dinamik veya açıklayıcı olabilecek referans kısıtlamaları da vardır. Referans kısıtlamaları ilişkili geometriyi kontrol etmez; bunun yerine bir ölçü nesnesine benzer bir ölçüm rapor eder. Bu, aksi halde hesaplamak zorunda kalacağınız ölçümleri görüntülemek için uygun bir yoldur.

Referans kısıtlamalarının içindeki metin bilgileri daima parantez içinde gösterilecektir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere referans özelliği, Özellikler “Properties” paletinde dinamik veya açıklama kısıtını “constraints” referans kısıta “constraints” dönüştürmek üzere ayarlanabilir. Bununla birlikte, şayet geometri üzerinde çok fazla kısıt “constraints” uygulanma durumu oluşursa, referans kısıtını “constraints” tekrar ölçüsel kısıt olarak değiştiremezsiniz.

Kısıtları “Constraint” Kullanarak Tasarım

Bir tasarım oluştururken veya değiştirirken, bir çizim aşağıdaki üç durumdan birinde olacaktır:

 • Tamamen kısıtlanmış – geometriye tüm ilgili geometrik ve ölçüsel kısıtlar “constraints” uygulanır. Tam olarak kısıtlanmış bir nesneler kümesi için, geometrinin konumunu kilitlemek için en az bir sabitleme “fix” kısıtı “constraint” içermesi gerekir.
 • Kısıtlanmamış – herhangi bir geometride herhangi bir “constraint” uygulanmaz.
 • Az sayıda kısıtlı – geometriye bazı kısıtlamalar “constraints” uygulanır.

AutoCAD’in, çok fazla sayıda kısıtlanmış bir koşulla sonuçlanacak herhangi bir kısıt uygulamasını uygulamanızı engellediğini lütfen unutmayın.

Kısıtlarla “Constraints” tasarım yapmak için, iki temel yöntem vardır:

 1. Az sayıda kısıta “constraint” sahip çizimler üzerinde de çalışıp gerektiğinde değişiklik yaparsınız.
 2. Önce bir çizim oluşturup; tamamen kısıtlarsınız. Bu şekilde, geometrik kısıtları “constraint” rahatlatarak ve değiştirerek ve ölçüsel kısıtlarda “constraint” değerleri değiştirerek tasarım kontrol edersiniz.

Seçtiğiniz yöntem, tasarım uygulamalarınıza bağlı olacaktır. Her ikisi de ihtiyaçlarınıza göre eşit derecede etkilidir.

Kısıtları “Constraint” Bloklar ve Harici Referanslarla “Xref” Kullanma

Aşağıdakiler arasında kısıt “constrant” uygulayabilirsiniz:

 • Blok referansı içindeki bir nesne ve bir çizim içindeki bir nesne arasında.
 • Bir blok referans içindeki bir nesne ve farklı bir blok referansındaki bir nesne arasında.
 • Harici referansın “Xref” ve bir bloğun veya nesnenin ekleme “insertion“ noktaları arasında. (Ancak harici referanslar “xref” içindeki herhangi bir nesnenin ekleme “insertion” noktası değil).

Kısıtlar “Constraints” blok referanslara uygulandığında, blok içinde bulunan nesneleri otomatik olarak seçebilirsiniz. Alt nesne seçimi için Ctrl tuşuna basmanız gerekmez. Kısıtları  “Constraints” bir blok referansına eklemek bloğun birçok kez dönmesine veya sonuç olarak taşınmasına etmesine neden olabilir.

Dinamik bloklara kısıtlar “constraints” uyguladığınızda, dinamik tutamaçlar baskınlaştırılır. Dinamik bloktaki değerleri değiştirmek için Özellikler “Properties” paletini kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak dinamik tutamaçları yeniden görüntülemek için öncelikle dinamik bloğun kısıtları “constraints” kaldırılmalıdır. Kısıtlar “Constraints”, blok tanımlarında kullanılabilir ve bu da dinamik bloklar oluşturur. Dinamik blokların şeklini ve boyutunu doğrudan çizimden kontrol edebilirsiniz.

Kısıtları “Constraint” Kaldırma

İki yöntemden birini kullanarak tasarım değişiklikleri yapmanız gerektiğinde kısıtların “constraints” etkilerini iptal edebilirsiniz:

 1. Kısıtlamaların her birini ayrı ayrı silin ve daha sonra yeni kısıtlar “constraints” uygulayın. Kısıtı “Constraint” silmek için, imleci bir geometrik kısıt “constraint” simgesinin üzerine getirdiğinizde görüntülenen Sil “Delete” tuşunu veya kısa yol menüsünü kullanabilirsiniz.
 2. Değişiklikleri yapmak için, seçilen nesneler üzerindeki kısıtları “constraints” geçici olarak devre dışı bırakın. Bir tutamaç seçilmişken veya bir düzenleme komutu sırasında komutun seçeneklerini belirtirken, kısıtları “constraint” geçici olarak devre dışı bırakmak ve tekrar etkin kılmak için, Ctrl tuşunu kullanın (aşağıdaki şekle bakın).

Düzenleme sırasında geçici olarak devre dışı bırakılmış kısıtlar “constraints” muhafaza edilmez. Şayet mümkünse, düzenleme işlemleri tamamlandığında kısıtlar “contraints” otomatik olarak geri yüklenir. Artık geçerli olmayan kısıtlamalar kaldırılır.

Sonuç

Parametrik kısıtlar “constraints” birçok tasarım imkânı olan harika bir araçtır. AutoCAD‘de 2 boyutta 2B “2D” tasarım yaparken çok işe yararlar. Herkesi parametrik kısıtları “constraints” öğrenmeye ve sizin için en iyi nasıl çalışabileceklerini anlamaya teşvik ediyorum.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.