1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Öznitelikleri Tanımlama ve Bloklara İliştirme

Öznitelikler “Attributes“ nelerdir?

Bir öznitelik “attribute”, bir bloğa veri ekleyen bir etikettir. Bir nitelikte bulunabilecek veri örnekleri parça numaraları, fiyatlar, yorumlar ve sahiplerin isimleridir.

Aşağıdaki şekilde, dört öznitelik “attribute” içeren bir sandalye bloğu gösterilmektedir: tip, üretici, model ve fiyat bu bloğa iliştirilmiş özniteliklerdir. Etiketler değişken olarak ayarlandığından, bloğu çiziminize her yerleştirişinizde, o blok ile ilişkili bilgiler eklenen her blok için eklenebilir.

Bir çizimden süzülen öznitelik “attribute” bilgileri, bir parça listesi veya malzeme listesi üretmek için, elektronik tabloda veya veri tabanında kullanılabilir. Her bir özniteliğin “attribute” farklı bir etiketi “tag” olması şartıyla birden fazla özniteliği “attribute” bir blokla ilişkilendirebilirsiniz.

Bir öznitelik “attribute” tanımladığınızda,

  • Özniteliği “Attribute” ada göre tanımlayan benzersiz bir etiket “tag”,
  • Bloğa iliştirildiğinde görüntülenebilecek bir veri istemi (uyarı “prompt”,
  • Veri isteminde (Uyarıda) değişken bir değer girilmezse kullanılacak varsayılan değer “default”.

belirlersiniz.

Şayet bir parça listesinde kullanılmak üzere öznitelik “attribute” bilgilerini süzmeyi planlıyorsanız, oluşturduğunuz öznitelik “attribute” etiketlerinin “tag” bir listesini tutmak isteyebilirsiniz. Öznitelik “Attribute” şablon dosyasını oluştururken bu etiket “tag” bilgilerine daha sonra ihtiyacınız olacaktır.

Not: Öznitelik “Attribute” etiketlerinin benzersiz adlara sahip olduğundan emin olmak önemlidir. Geliştirilmiş Öznitelik Düzenleyicisi “Anhanced Attribute Editor”, yinelenen etiketleri “tag” kırmızı renkte görüntüler. Yinelenen etiketler “tag”, veriler süzülürken veya bunları dinamik bloklarda kullanırsanız sorunlara neden olur.

Öznitelik “Attribute” Modları “Mode”

Öznitelik “Attribute” modları, özniteliklerin “attribute” bloklar içindeki davranışını kontrol eder. Örneğin:

  • Bir özniteliğin çizimde görünür “visible” veya görünmez “invisible” olup olmayacağını. Görünmez “Invisible” bir öznitelik “attribute” gösterilmez veya bastırılmaz; ancak, öznitelik “attribute” bilgisi çizim dosyasında depolanır ve bir veri tabanı programında kullanılmak üzere bir veri süzme dosyasına yazdırılabilir.
  • Bir özniteliğin “attribute” sabit “constant” mi yoksa değişken “ariable” mi olacağını. Ne zaman değişken “variable” özelliğe sahip bir blok yerleştirirseniz, blok ile birlikte kaydedilecek verileri girmeniz istenir. Bloklar, değerleri değişmeyen sabit “constant” öznitelikleri “attribute” de kullanabilir. Sabit öznitelikler “attribute”, bloğu çiziminize yerleştirdiğinizde sizden bir değer istemez.
  • Özniteliğin “Attribute” konumunun bloğun geri kalanına göre taşınıp taşınmayacağı. Bloğu yeniden tanımlamadan bir özniteliğin  “attribute” konumunu değiştirmek için tutamaçları kullanabilirsiniz. Bu hareketi önlemek için, özniteliğin  “attribute” konumunu bloktaki diğer nesnelere göre kilitleyebilirsiniz.
  • Özniteliğin “Attribute” tek satırlık bir öznitelik mi yoksa çok satırlık bir öznitelik mi olacağı. (255 karakterle sınırlı) tek satırlık özniteliklerden “attribute” farklı olarak, çok satırlı öznitelikler “attribute” gelişmiş biçimlendirme seçenekleri sunar.

Kontrol edebilirsiniz.

Not: Çizim eski bir AutoCAD tabanlı ürüne (2007 ve önceki sürüm) kaydedildiğinde, çok satırlı bir öznitelik “attribute” birkaç tek satırlık özniteliğe “attribute” dönüştürülür. Çizim dosyası daha sonraki bir sürümde yeniden açılırsa, çok satırlı öznitelikler “attribute” geri yüklenir.

Öznitelikleri “Attribute” Bloklara İliştirme

Bir veya daha fazla öznitelik “attribute” tanımı oluşturduktan sonra, bloğu tanımladığınızda veya yeniden tanımladığınızda seçim kümesine bunları dahil ederek bloğunuza ekleyebilirsiniz.

Birkaç özniteliği “attribute” birlikte kullanmak için özniteliklerinizi “attribute” tanımlayın ve ardından aynı bloğa dahil edin. Örneğin, Tip, Üretici, Model ve Maliyet etiketli “tag” öznitelikleri “attribute” tanımlayabilir ve ardından bunları KOLTUK isimli bir bloğa dahil edebilirsiniz.

Genellikle, öznitelik “attribute” veri istemlerinin (uyarıların) “prompt” sırası, bloğu oluştururken öznitelikleri “attribute” seçtiğiniz sırayla aynıdır. Bununla birlikte, özellikleri seçmek için, değen veya içine alan pencere seçim yöntemini kullandıysanız, veri istemlerin (uyarıların) “prompt” sırası, öznitelikleri “attribute” yaratma sırasının tersidir. Bloğu çiziminize yerleştirirken bloğun özniteliklerinin, bilgilerinin istenmesinin sırasını değiştirmek için, Blok Öznitelik Yöneticisini “Block Attribute Manager“ kullanabilirsiniz.

Blok Düzenleyicisinde “Block Manager” bir blok tanımını açtığınızda, bloğu çiziminize yerleştirirken bloğun özniteliklerinin, bilgilerinin istenmesinin sırasını değiştirmek için Öznitelik Sırası “Attribute Order“ iletişim kutusunu (BATTORDER komutu) kullanabilirsiniz.

Öznitelikleri “Attribute” Bloklara İliştirmeden Kullanma

Tek başına öznitelikler “attribute” de oluşturulabilir. Öznitelikler “Attribute” tanımlandıktan ve çizim kaydedildikten sonra, bu çizim dosyası başka bir çizime eklenebilir. Tek başına öznitelikler “attribute” içeren çizim başka bir çizime yerleştirildiğinde, öznitelik “attribute” değerlerini girmeniz istenir.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.