1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Öznitelik “Attribute” Yaratma Öğreticisi

Geçen hafta sonu Adem Özsular isimli site üyemiz facebook üzerinden ulaşarak öznitelikler “attribute” konusu hakkında makalelerimi beklediğini bildirdi. Her zaman olduğu gibi tabi ki Adem arkadaşımızı da kırmayarak bu günden itibaren bu konuyu derinlemesine inceleyeceğim.

Öznitelikler “Attribute” bloklar için etiketlerdir. Bir bloğa herhangi bir metin eklemek için, öznitelikleri “attribute” kullanabilirsiniz. Örneğin, öznitelikler “attribute” genellikle bir antet bloğundaki metinleri doldurmak için kullanılır.

Öznitelikleri “Attribute” antet bloğunda istediğiniz yere yerleştirerek, metnin girilmesini kolaylaştırabilirsiniz. Bazı metin girişlerini otomatikleştirmek için, özniteliklerdeki “attribute” alanları “field” da kullanabilirsiniz.

Çizimdeki öznitelikleri “attribute” bir tabloya veya harici bir dosyaya veri olarak süzebilirsiniz. Bunu yaparken, basit bir veri tabanı oluşturmak için öznitelikleri “attribute” kullanabilirsiniz. Öznitelikleri “Attribute” Excel programında içe aktarabilir ve orada işleyebilirsiniz.

Şayet antet bloğunuzdaki metinleri oluşturmak için, öznitelikleri “attribute” kullanıyorsanız, bir yerleşim “layout” üzerinde yani kağıt alanında çalışıyor olacaksınız. Şayet öznitelikleri “attribute” çiziminizin geri kalanında etiketler “label” oluşturmak için bunları kullanıyorsanız, model alanında çalışıyor olacaksınız.

ATTDEF Komutunu Kullanma

Antet bloğunuzu oluşturacak nesneleri çizin. (şayet hali hazırda bir bloğunuz varsa ve buna öznitelikler “attribute” eklemek istiyorsanız, bloğu patlatabilir; öznitelikler “attribute” ekleyebilir ve bloğu yeniden oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bloğunuzu Blok Düzenleyicide “Block Editor” açabilir, öznitelikleri “attribute” burada ekleyebilir ve değişiklikleri kaydedebilirsiniz.)

Öznitelik Tanımı “Attribute Definition“ iletişim kutusunu açmak için Giriş “Home” sekmesinde > (genişletilmiş halde) Blok “Block” panelinde > Öznitelikleri Tanımla “Define Attributes“ (ATTDEF komutu) araç simgesini seçin.

Mod “Mode” Kısmını Yapılandırma

Mod “Mode”  bölümünde, aşağıdakilerden birini veya birkaçını kontrol edin:

·         Görünmez “Invisible” : Veri olarak süzebileceğiniz; ancak çizimde görünmesini istemediğiniz görünmez öznitelikler “attribute” oluşturur.

·         Sabit “Constant” : Sabit bir değer ayarlar, böylece her seferinde doldurmanıza gerek kalmaz. Bu değeri düzenleyemezsiniz.

·         Doğrula “Verify” : Önceden bir ayar yaptığınızda ayarladığınız değeri doğrulamanızı ister. Ön ayarlı değerler için faydalıdır.

·         Ön Ayar “Preset” : Varsayılan bir değer yerleştirir, ancak ATTDIA sistem değişkenini 1 olarak ayarlarsanız o değeri düzenleyebilirsiniz.

·         Çok Satır “Multiple Lines” : Bir özniteliğin “attribute” birden fazla metin satırı içermesine izin verir. Öznitelikleri “Attribute” basitleştirilmiş bir metin düzenleyicide de biçimlendirebilirsiniz.

Özniteliğin “Attribute” bloğa göre konumunu kilitlemek için Konumu Kilitle “Lock Position” işaretleme kutusunu işaretleyin, böylece özniteliği “attribute” tutamaç düzenleme “grip edit” yapamaz ve taşıyamazsınız.

Öznitelik “Attribute” Kısmını Yapılandırma

Öznitelik “Attribute” bölümünde, öznitelik için alan/sütun “field/column“ adı gibi bir Etiket “Tag” belirleyin. Örneğin, öznitelik “attribute” maliyet bilgisi içeriyorsa Maliyet yazın. Etiket “Tag” ismi büyük harfe dönüştürülür ve boşluk veya ünlem işareti içeremez.

Etiket “Tag” için etiket “tag” ismine  benzer, ancak boşluk içerebilen bir uyarı (veri istemi) metni girin.

Varsayılan bir değer “Default value” ayarlamak için, bir değer girin. AutoCAD’in 2008 ve sonraki sürümlerinde buna Varsayılan “Default“ denir. Alan “Field” eklemek için, Alan Ekle “Insert Fiel“ düğmesini tıklayın.

Metin Seçenekleri/Ayarları “Text Options/Settings” bölümünde, bir yaslama “justification”, metin stili “text style”, yükseklik “height“ ve döndürme “rotation“ seçin.

Yerleştirme Noktası “Insertion Point“ bölümünde, özniteliğin “attribute” konumunu belirlemek için, Ekranda Belirle “Specify On-Screen” işaretleme kutusunu işaretleyin. Aksi takdirde, istediğiniz koordinatları girin.

OK düğmesine tıklayın. Şayet veri istemi (uyarı) gelirse, özniteliğin “attribute” yerleştirileceği konumu belirleyin.

Bloğu Yapma

Çizim “Draw“ araç çubuğunda Blok Yap “Make Block” (BLOCK komutu) komut düğmesine tıklayın ve bloğu oluşturmak için, Blok Tanımı “Block Definition“ iletişim kutusunu kullanın. Öznitelikleri “Attribute” seçtiğiniz zaman, öznitelik “attribute” değerleri için veri istemi (uyarı) görüntülendiğinde, öznitelik “attribute” görünmelerini istediğiniz sırayla seçin. Bloğu ve öznitelik “attribute” öğelerini silmek için Sil “Delete“ seçeneğini seçebilirsiniz. Çünkü bloğu daha sonra kendi öznitelikleriyle “attribute” yerleştireceksiniz. Blok yapma talimatları için, AutoCAD’de Blok Yaratma makalesine bakın.

Bloğu yerleştirmeye hazır olduğunuzda, komut satırında veya iletişim kutusunda öznitellik “attribute” değerlerini belirleyebilirsiniz. Varsayılan değerler , hangi AutoCAD sürümünü kullanmakta olduğunuza bağlıdır. Bunun için, bir iletişim kutusu kullanmak için, ATTDIA sistem değişkeninin değerini 1 olarak değiştirin.

Bloğu Yerleştirme

Bloğu eklemek için, INSERT komutunu kullanın. Şayet ATTDIA sistem değişkenini 1 olarak ayarlarsanız, değerleri belirlediğiniz Öznitelikleri Düzenle “Edit Attributes“ iletişim kutusunu görürsünüz. Aksi halde, komut satırında bir veri istemi (uyarı) istemi görürsünüz. Girdiğiniz varsayılan “default” değerler metin kutularında gösterilir.

İstediğiniz değerleri girin ve OK düğmesine tıklayın. Blok artık, (şayet siz görünmez olarak ayarlamadıysanız) öznitelikleri “attribute” gösterecektir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.