1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Örneklerle Fonksiyon Tanımları #6-Aritmetik Testler (Kontroller)

sekil-01


=          2 veya daha fazla argümanın eşitliğini kontrol eder.

(= 7 7.0) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(setq a 7 b 6.9) ifadesinden sonra

(= a b) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

(= 4.8 4.80 4.8000)  Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(= “hello” “hello”)  Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(= “hello” “Hello”) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

(= 10 “ten”)  Hiç bir şey “nil” geri dönmez


eq        Eş (Aynı hafıza konumunda depolanan) değerin iki farklı değişkene atanıp atanmadığını kontrol eder. Eş olmayan değişkenler hala eşit olabilirler. Eş olan değişkenler her zaman eşittirler (Aşağıdaki equal fonksiyonuna bakın).

(setq L1  ‘(j k)  L2  ‘(j k)  L3  L1) ifadesinden sonra

(eq L1 L2) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

(eq L1 L3) Doğru “True” (T ) olarak geri döner


equal  Eşit iki ifadenin aynı şeyi işleyip işlemediğini kontrol eder. Eşit olan ifadeler eş olmaya bilirler. Eşit olmayan ifadeler eş olamazlar.  (Aşağıdaki eq fonksiyonuna bakın).

(setq L1  ‘(j k)  L2  ‘(j k)  L3  ‘(j q)) ifadesinden sonra

(equal L1 L2) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(equal L1 L3) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

Birçok kez pratik amaçlar için eşit kabul edebileceğiniz, fakat aslında çok küçük farka sahip iki reel sayı vardır. equal fonksiyonu bu iki sayının eşit olmadığını algılayacağı için, bu iki sayının eşit olmadığının kabul edilmesi sorun yaratacaktır. Bununla birlikte, equal fonksiyonu izin verilen hata payını gösteren üçüncü bir argümanı kabul edecektir.

(equal 3.007 3.008) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

(equal 3.007 3.008 0.001) Hata payı 0.001 olduğu için, Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(equal 95 188 100)  Hata payı 0100 olduğu için, Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(setq a 5.00006 b 5.00008) ifadesinden sonra (equal a b) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

(equal a b 0.00002) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

Bu hata payı noktalar arasındaki mesafeye de uygulanabilmektedir.

(setq p1 (list 1.00000000 1.00000000) p2 (list 1.00000001 0.99999999) ifadesinden sonra

(equal p1 p2) Hiç bir şey “nil” geri dönmez (equal p1 p2 0.00000001) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

(equal p1 p2 0.00000002) Doğru “True” (T ) olarak geri döner


/=        Eşitsizliği kontrol eder. (sadece iki argüman kabul eder)

(/= 7 6.9) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(/= 7 7.0000) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

(/= “yüksek” “alçak”) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(/= ” Yüksek” ” yüksek”) Doğru “True” (T ) olarak geri döner


<          Küçük olma durumunu kontrol eder.

(< 5 10) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(< 10 9.999999999) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

(< -5 1) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(setq a 2 b 4 c 6 d 8) ifadesinden sonra

(< a b c d) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(< a b c c) Hiç bir şey “nil” geri dönmez


<=       Küçük veya eşit olma durumunu kontrol eder.

(<=  5  10) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(<=  2  4  6  6) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(<=  11  -12  13) Hiç bir şey “nil” geri dönmez


>          Büyük olma durumunu kontrol eder.

(> 5 10) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

(> 10.0 10.0) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

(setq a 18 b 17 c 16 d 15) ifadesinden sonra

(> a b c d) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(> a b b c) Hiç bir şey “nil” geri dönmez


>=       Büyük veya eşit olma durumunu kontrol eder.

(>=  10  5) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(>=  18  17  17  16) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(>=  -99  2) Hiç bir şey “nil” geri dönmez


minusp           Negatif bir sayı olma durumunu kontrol eder.

(minusp 0) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

(minusp -3.3) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(minusp 4) Hiç bir şey “nil” geri dönmez


numberp        Bir öğenin (reel veya tam) sayı olma durumunu kontrol eder.

(numberp 2) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(numberp 2.193) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(numberp “ten”) Hiç bir şey “nil” geri dönmez


zerop  Sıfıra (0) eşit olma durumunu kontrol eder.

(zerop 0) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(zerop 0.000) Doğru “True” (T ) olarak geri döner

(zerop 0.00000000000000001) Hiç bir şey “nil” geri dönmez

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.