1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Örneklerle Fonksiyon Tanımları #4-Kullanıcıdan Veri İsteme

sekil-01


initget            Sonraki get- fonksiyonu tarafından izin verilecek olan kullanıcı tepkisinde sınırlamalar oluşturur.

(initget 1) kullanıcının boş  veri “null input” girmesine izin verilmez. (boş veri “null input” kendisinden sonra Enter tuşuna basmak anlamına gelmektedir.)

(initget 2) kullanıcının sıfır (0) girmesine izin verilmez

(initget 3) negatif değerler  (3 = 1 + 2)

(initget 4) kullanıcının negatif değerler girmesine izin verilmez

(initget 5)  kullanıcının boş veri “null input” ve negatif değerler girmesine izin verilmez (5 = 1 + 4)

(initget 6)  kullanıcının sıfır (0) ve negatif değerler girmesine izin verilmez (6 = 2 + 4)

(initget 7) kullanıcının boş veri “null input”, sıfır (0) ve negatif değerler girmesine izin verilmez (7 = 1 + 2 + 4)

(initget 8)  limit kontrollerini iptal eder

(initget 16)  (kullanılmamaktadır)

(initget 32) Sonraki get fonksiyonunun bir temel noktası içermesine neden olur

(initget 64) Sonraki getdist fonksiyonunda kullanıcının Z koordinatı girmesine izin verilmez.

(initget 128) Kullanıcının keyfi veri girişine izin verir (her şey kabul edilir.)

(initget “A B C”)  sonraki get- fonksiyonuna cevaben kullanıcının “A”, “B”, “C”, “a”, “b” veya “c” (ilaveten, şayet sonraki get- fonksiyonu getint ise, bir tam sayı girebilmesine ve şayet sonraki get- fonksiyonu gereal ise, bir reel sayı girebilmesine) girmesine izin verir. Bu dizgeleri işlemek için, kodun devamında ayarlama yapılmak zorundadır.


getint              Kullanıcıdan bir tam sayı almak için, koda ara verir ve bu tam sayıyı geri döndürür.

(getint)  Bir tam sayı girmesi için, kullanıcıyı bekler (getint “Bir tam sayı girin:”) Komut satırında “Bir tam sayı girin:” uyarısını görüntületir ve tam sayı girmesi için kullanıcıyı bekler

Bu fonksiyon aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere bir setq ifadesinin içerisinde de kullanılabilir: (setq int1 (getint “Birinci tam sayıyı girin:”))


getreal                       Kullanıcıdan bir reel sayı almak için, koda ara verir ve bu reel sayıyı geri döndürür.

(getreal)  Bir reel sayı girmesi için kullanıcıyı bekler (getreal “Sayı girin: “) Komut satırında ” Sayı girin:” uyarısını görüntületir ve sayıyı girmesi için kullanıcıyı bekler.

Bu fonksiyon aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere bir setq ifadesinin içerisinde de kullanılabilir: (setq n1 (getreal ” Birinci tam sayıyı girin:”))


getpoint         Kullanıcıdan bir nokta almak için, koda ara verir (Nokta son AutoCAD biçimlendirmesinde “format” fare ile tıklamak yerine klavyeden de girilebilir.) ve bu noktayı geri döndürür

(getpoint)  Bir noktanın koordinatları girmesi veya çizim alanında fare ile bir noktayı tıklaması için, kullanıcıyı bekler

(getpoint “Bir nokta girin:”) yukarıdaki örneğin aynısıdır; fakat aynı zamanda komut satırında “Bir nokta girin:” uyarısını da görüntületir.

(getpoint ‘(1 1) “”Bir nokta girin:”) verilen noktaya bir esnek bant imleci iliştirir ve farklı bir nokta girsin diye kullanıcıyı bekler

Bu fonksiyon aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere bir setq ifadesinin içerisinde de kullanılabilir:

(setq p1 (getpoint “Birinci noktayı girin: “))


osnap              Kullanılan osnap modu esas alınarak çizimdeki mevcut geometrinin bir özelliğine çıtçıtlanmış bir noktayı geri döndürür. O anki geçerli (Aktif) 3 boyut 3B “3D” görüntüsü bu fonksiyonu etkiler. Virgüller ile ayrılarak tek seferde birçok çıtçıt modu belirlenebilir.

(osnap ‘(4 3) “mid”)  4,3 noktasından geçen (çizgi, yay vb.) mevcut bir geometrinin orta noktası olarak geri döner (setq p1 ‘(2 6)) ifadesinden sonra (osnap p1 “cen”) P1 noktasından çemberin veya yayın merkezi olarak geri döner

(osnap (getpoint “Çizgi seç:”) “end”) Seçilen çizginin en yakın uç noktası olarak geri döner

APERTURE sistem değişkeninin o anki geçerli (aktif) ayarı imleç kılının seçilen nesneye ne kadar yakın olacağını yönetir.


getcorner       Kullanıcıdan dikdörtgensel bir pencerenin karşılıklı köşeleri olan noktayı almak için, koda ara verir. Nokta belirlendiğinde, temel noktasından imlecin bulunduğu noktaya bir pencere çizilir. Bu nokta normalde o anki geçerli (aktif) X-Y düzlemindedir.

(getcorner p1 “Diğer köşeyi belirleyin:”)  Kullanıcının pencerenin karşı köşe noktası olan P1 noktasını belirlemesini bekler


getdist             Kullanıcıdan bir mesafe almak için, koda ara verir ve bu mesafeyi reel sayı olarak geri döndürür.

(getdist)  Kullanıcının klavyeden bir mesafe girmesini veya fare ile çizim alanında iki noktayı belirlemesini bekler. Şayet mesafe fare ile iki nokta seçilerek belirleniyorsa, birinci nokta tıklanarak seçildikten sonra İkinci nokta: “Second point:” veri istemi (uyarısı) görüntülenmez. (getdist “Mesafe gir: “)  yukarıdaki örneğin aynısı olup; ikinci nokta için veri istemi (uyarısı) görüntülenir. (getdist ‘(1 1) “Mesafeyi göster. “) imlecin ucundan verilen noktaya bir esneyen bant iliştirir ve kullanıcının ikinci noktayı girmesini bekler.

Bu fonksiyon aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere bir setq ifadesinin içerisinde de kullanılabilir: (setq d1 (getdist “Birinci mesafeyi girin:”))


getangle         Kullanıcıdan bir açı almak için, koda ara verir ve bu açıyı radyan olarak geri döndürür. Açı her zaman o anki geçerli (aktif) X-Y düzleminde ölçülür.

(getangle)  Kullanıcının klavyeden veya fare ile çizim alanında iki nokta tıklayarak bir açı girmesini bekler. Şayet mesafe fare ile iki nokta seçilerek belirleniyorsa, birinci nokta tıklanarak seçildikten sonra İkinci nokta: “Second point:” veri istemi (uyarısı) görüntülenmez. (getangle “Bir açı gir: “) yukarıdaki örneğin aynısı olup; ikinci nokta için veri istemi (uyarısı) görüntülenir. (getangle ‘(1 1) “Açıyı göster:”) imlecin ucundan verilen noktaya bir esneyen bant iliştirir ve kullanıcının ikinci noktayı girmesini bekler.

Bu fonksiyon aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere bir setq ifadesinin içerisinde de kullanılabilir:

(setq a1 (getangle “Birinci açıyı gir:”))


getorient        getangle fonksiyonuna benzemekte olup; getorient fonksiyonu UNITS komutu tarafından ayarlanmış olan 0-açı yönlerine duyarsızdır.


getstring        Kullanıcıdan bir alfa nümerik (metin) dizgesi almak için, koda ara verir ve bu dizgeyi geri döndürür.

(getstring) Kullanıcının klavyeden bir dizge girmesini bekler.

(getstring “Bir kelime gir:”) yukarıdaki örneğin aynısı olup; komut satırında Bir kelime gir: uyarısını da görüntületir. Dizge girişi boşluk veya Enter tuşuna basılarak sonlandırılır.

(getstring 1 “Bir cümle gir:”) yukarıdaki örneğin aynısıdır; fakat dizge içinde boşluk kullanılmasına izin verir. Dizge girişi Enter tuşuna basılarak sonlandırılmak zorundadır. (Birinci argüman boşluk olmayan herhangi bir şey olabilir.

Bu fonksiyon aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere bir setq ifadesinin içerisinde de kullanılabilir:

(setq pname (getstring 1 “Parça ismini gir:”))


getkword       getstring fonksiyonuna benzemektedir; fakat getkword fonksiyonu önceki initget fonksiyonu tarafından belirlenen veri girişlerini sınırlandırır. Durumu initget fonksiyonu tarafından belirlenen duruma dönüştürür.

(initget 1 “L R”) (setq hand (getkword “Left or Right? (L/R) “))  Kullanıcının verdiği cevaba bağlı olarak “L” veya “R” geri döndürür.  Şayet “L”, “R”, “l” veya “r” den başka bir şey girilirse kullanıcı tekrar denemesi için, uyarılır. Şayet kullanıcı küçük harf girerse, önceki initget fonksiyonunda büyük harf olarak tanımlandığı için, büyük harfe dönüştürülür. Hiçbir şey girilmeme (sadece ‘Enter’ tuşuna basma) cevabı önceki initget fonksiyonuna 1 argümanı girilmek suretiyle engellenmiştir.

(initget 1 “Yes No”) (setq answer (getkword “Yerleştirme Tamam mı? (Y/N) “))  kullanıcının cevabına bağlı olarak “Yes” veya “No” olarak döner. Kullanıcı büyük veya küçük harf olarak “y”, “ye”, “yes”, “n”, “no”, yazımlarından herhangi bir tanesini girebilir. Kullanıcının girişlerinin ilk harfleri initget fonksiyonu büyük harfe dönüştürüleceği için, kullanıcı en azından (büyük veya küçük harf olarak) ilk harfi girmek zorundadır. İlk harften sonraki harfleri girmek isteğe bağlı olup; bunlar küçük veya büyük harf olarak girilebilse de harfler initget fonksiyonunda gösterildiği şekli ile olmak zorundadır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.