1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Örneklerle Fonksiyon Tanımları #2-Geometri & Trigonometri

sekil-01


distance         Her biri üç boyutlu koordinatı ile tanımlanan iki noktanın arasındaki mesafeyi geri döndürür.

(distance (list 1 1 0) (list 2 2 0)) 1.41421 olarak geri döner

(distance (list 0 0 0) (list 2 2 8)) 8.48528 olarak geri döner

(setq p1 (list 4.1 2.2) p2 (list 7.1 2.2)) ifadesinden sonra

(distance p1 p2)  3.0 olarak geri döner


angle   O anki geçerli (aktif) kullanıcı koordinat sisteminde (KKS) (“UCS”) iki noktanın arasındaki açıyı radyan olarak geri döndürür.

Tüm noktaların o anki geçerli (aktif) X-Y düzlemine izdüşümü alınır.

(angle (list 2.0 2.0) (list 3.0 3.0))  0.785398 olarak geri döner

(setq p1 (list 6.0 2.0) p2 (list 3.0 2.0)) ifadesinden sonra

(angle p1 p2)  3.14159 olarak geri döner


polar   Verilen noktadan belirli bir açıda ve uzaklıkta bulunan noktanın koordinatlarını geri döndürür. Birinci argüman temel noktasıdır; ikinci argüman radyan cinsinden açıdır ve üçüncü argüman uzaklıktır.

(polar (list 2 2) 2.356195 6.0)  2,2 koordinatlarına sahip temel noktasından 6 birim uzaklıkta ve 2.356195 radyan derecedeki noktanın koordinatları olarak geri döner

(setq p1 (list 8 1 0) a (/ 2pi 3) d 2.5) ifadesinden sonra (polar p1 a d) 8,1,0 koordinatlarıma sahip temel noktasından 2.5 birim uzaklıkta ve 60 derece (/2pi 3) radyan açıdaki noktanın koordinatları olarak geri döner

Şayet temel noktası 2 boyutlu 2B “2D” bir nokta ise, (yani verilen bir Z koordinatı yoksa), sonrasında geri dönen koordinatlar 2 boyutlu 2B “2D” olur. Şayet temel noktası 3 boyutlu 2B “2D” bir nokta ise, (yani verilen bir Z koordinatı varsa), sonrasında geri dönen noktanın Z koordinatı verilen temel noktasının Z koordinatı ile aynı olur. Açı her zaman o anki geçerli (aktif) kullanıcı koordinat sisteminin (KKS) “(UCS)” XY düzleminde ölçülür.


inters  Birbirine paralel olmayan iki çizginin kesişim noktasının koordinatlarını geri döndürür.

(inters ‘(1 1) ‘(2 2) ‘(1 2) ‘(2 1) T) 1,1 ve 2,2 noktalarından geçen birinci çizgi ile 1,2 ve 2,1 noktalarından geçen ikinci çizginin uzatıldığında kesişim noktasının koordinatı olan (1.5 1.5) olarak geri döner

Beşinci argüman olan (“T”) isteğe bağlıdır. Şayet yazılmazsa veya nill olarak yazılırsa kesişim noktası her iki çizgi üzerinde olmak zorundadır. Şayet boş bırakılırsa, kesişim noktası bir veya iki çizginin uç noktasında olabilir.

 (setq p ‘(0 0) q ‘(9 9) r ‘(6 0) s ‘(5 1)) ifadesinden sonra

(inters p q r s) boş olarak geri döner

(inters p q r s T) boş olarak geri döner (inters p q r s nil)  (3.0 3.0) olarak geri döner

(inters (list 2 2 2) (list 2 0 4) (list 2 4 2) (list 2 6 4) nil)  (2.0 3.0 1.0) olarak geri döner

(inters (list 2 2 2) (list 2 0 4) (list 2 4 2) (list 1 6 4) nil) çizgiler aynı düzlemde olmadıkları için, boş olarak geri döner

inters fonksiyonu için değişkenlerdeki tüm noktaların şayet farklı kullanıcı koordinat sisteminde (KKS) “(UCS)” oluşturulmuş olsalar bile aynı kullanıcı koordinat sisteminde (KKS) “(UCS)” olduğunun kabul edildiğini unutmayın. inters fonksiyonunu noktaları bir kullanıcı koordinat sisteminden (KKS) “(UCS)” diğer bir kullanıcı koordinat sistemine (KKS) “(UCS)” transfer etmek için kullanın. Ayrıca ‘AutoCAD ile Çalışma’ başlıklı 14 nolu kategorideki trans fonksiyonuna da bakın.


sin       Açının sinüs değerini geri döndürür. (Açı radyan cinsinden olmalıdır.)

(sin 0.5)  0.479425 olarak geri döner

(sin (* pi 0.25))  0.707106 olarak geri döner

(sin (* pi 1.25))  -0.707106 olarak geri döner


cos      Açının kosinüs değerini geri döndürür. (Açı radyan cinsinden olmalıdır.)

(cos 0.5) 0.877583 olarak geri döner

(cos (* pi 0.25))  0.707107 olarak geri döner

(cos (* pi 0.75))  -0.707107 olarak geri döner


atan    Bir sayının veya iki sayının bölümüyle elde edilen sayının radyan olarak ark tanjantını geri döndürür.

(atan 1.0)  0.785398 olarak geri döner

(atan -0.5)  -0.463648 olarak geri döner

(atan 7.5 2.5)  1.24905 olarak geri döner

Şayet tek bir argüman kullanılırsa, dönen açıların aralığı -pi/2 ile +pi/2 radyan arasındadır ve açının işareti argümanın işareti ile aynıdır. Şayet iki argüman kullanılırsa, dönen açıların aralığı -pi ile +pi radyan arasındadır ve açının işareti birinci argümanın işareti ile aynıdır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Daha hızlı çalışmak için Özel bir AutoCAD İkincil Komutu Oluşturma

Teknik_ressam_Hakan isimli site üyemiz, AutoCAD‘de makroları nasıl kullanacağınıza dair bir ipucu göndermiş. Bu bize ipucu …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.