1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Örneklerle Fonksiyon Tanımları #19 – Bit işlem

sekil-01


NOT:  Aşağıdaki tüm fonksiyonlarda argümanlar tam sayı olmak zorundadır.


logior             İki veya daha fazla sayıda tamsayının “or” mantıksal bit işleminin sonucunu geri döndürür.

(logior 1 2 3) 3 olarak döner

(logior 2 6) 6 olarak döner

(logior 6 9) 15 olarak döner

00000001 | 1   00000010 | 2     00000010 | 2     00000110 |  6   00000011 | 3     00000110 | 6     00001001 |  9   ———|–     ———|–     ———|—   00000011 | 3     00000110 | 6     00001111 | 15


logand            İki veya daha fazla sayıda tamsayının “and” mantıksal bit işleminin sonucunu geri döndürür.

(logand 1 2 3) 0 olarak döner

(logand 2 6) 2 olarak döner

(logand 15 5 7) 5 olarak döner

00000001 | 1                      00001111 | 15   00000010 | 2     00000010 | 2     00000101 |  5   00000011 | 3     00000110 | 6     00000111 |  7   ———|–     ———|–     ———|—   00000000 | 0     00000010 | 2     00000101 |  5


~          1’i sıfıra (0) veya 0’ı bire (1) bitsel dönüşüm işleminin sonucunu geri döndürür.

(~ 0) -1 olarak döner

(~ 1) -2 olarak döner

(~ 2) -3 olarak döner

Tam sayılar bit “binary” kodunda en üstteki bit işareti belirlemek üzere 32 bitlik veriden meydana gelirler. Bu fonksiyon bitsel tamamlayıcıdır; yani,

00000000000000000000000000000000 (0) ifadesi

11111111111111111111111111111111 (-1) tamamlayıcısına sahiptir 00000000000000000000000000000001 (1) ifadesi 11111111111111111111111111111110 (-2) tamamlayıcısına sahiptir

00000000000000000000000000000010 (2) ifadesi 11111111111111111111111111111101 (-3) tamamlayıcısına sahiptir


lsh       Bir tam sayının bit işlemini belirli bir sayıda basamaklı hale dönüştürülme işleminin sonucunu geri döndürür.

(lsh 4 1) (onluk tabanda 4 ikilik tabanda 00000100 sayısı 1 bit sola kaydırılarak onluk tabanda 8 ikilik tabanda 00001000 elde edilir) 8 olarak döner

(lsh 4 -2) (onluk tabanda 4 ikilik tabanda 00000100 sayısı 2 bit sağa kaydırılarak onluk tabanda 1 ikilik tabanda 00000001 elde edilir) 1 olarak döner

(lsh 13 2) (onluk tabanda 13 ikilik tabanda 00001101 sayısı 2 bit sola kaydırılarak onluk tabanda 52 ikilik tabanda 00110100 elde edilir) 52 olarak döner

(lsh -9 -1) 2147483643 olarak döner


boole   Bir veya birden fazla tam sayı çiftine 16 Boolen fonksiyonundan bir tanesini uygular.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Altlıklar “Underlay” Hakkında

Revit’te koordinasyon ve inşaat için farklı kotlardaki bileşenlerin ilişkisini anlamanız gerektiğinde Altlıklar “Underlays” yararlıdırlar. Video: …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.