1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Örneklerle Fonksiyon Tanımları #19 – Bit işlem

sekil-01


NOT:  Aşağıdaki tüm fonksiyonlarda argümanlar tam sayı olmak zorundadır.


logior             İki veya daha fazla sayıda tamsayının “or” mantıksal bit işleminin sonucunu geri döndürür.

(logior 1 2 3) 3 olarak döner

(logior 2 6) 6 olarak döner

(logior 6 9) 15 olarak döner

00000001 | 1   00000010 | 2     00000010 | 2     00000110 |  6   00000011 | 3     00000110 | 6     00001001 |  9   ———|–     ———|–     ———|—   00000011 | 3     00000110 | 6     00001111 | 15


logand            İki veya daha fazla sayıda tamsayının “and” mantıksal bit işleminin sonucunu geri döndürür.

(logand 1 2 3) 0 olarak döner

(logand 2 6) 2 olarak döner

(logand 15 5 7) 5 olarak döner

00000001 | 1                      00001111 | 15   00000010 | 2     00000010 | 2     00000101 |  5   00000011 | 3     00000110 | 6     00000111 |  7   ———|–     ———|–     ———|—   00000000 | 0     00000010 | 2     00000101 |  5


~          1’i sıfıra (0) veya 0’ı bire (1) bitsel dönüşüm işleminin sonucunu geri döndürür.

(~ 0) -1 olarak döner

(~ 1) -2 olarak döner

(~ 2) -3 olarak döner

Tam sayılar bit “binary” kodunda en üstteki bit işareti belirlemek üzere 32 bitlik veriden meydana gelirler. Bu fonksiyon bitsel tamamlayıcıdır; yani,

00000000000000000000000000000000 (0) ifadesi

11111111111111111111111111111111 (-1) tamamlayıcısına sahiptir 00000000000000000000000000000001 (1) ifadesi 11111111111111111111111111111110 (-2) tamamlayıcısına sahiptir

00000000000000000000000000000010 (2) ifadesi 11111111111111111111111111111101 (-3) tamamlayıcısına sahiptir


lsh       Bir tam sayının bit işlemini belirli bir sayıda basamaklı hale dönüştürülme işleminin sonucunu geri döndürür.

(lsh 4 1) (onluk tabanda 4 ikilik tabanda 00000100 sayısı 1 bit sola kaydırılarak onluk tabanda 8 ikilik tabanda 00001000 elde edilir) 8 olarak döner

(lsh 4 -2) (onluk tabanda 4 ikilik tabanda 00000100 sayısı 2 bit sağa kaydırılarak onluk tabanda 1 ikilik tabanda 00000001 elde edilir) 1 olarak döner

(lsh 13 2) (onluk tabanda 13 ikilik tabanda 00001101 sayısı 2 bit sola kaydırılarak onluk tabanda 52 ikilik tabanda 00110100 elde edilir) 52 olarak döner

(lsh -9 -1) 2147483643 olarak döner


boole   Bir veya birden fazla tam sayı çiftine 16 Boolen fonksiyonundan bir tanesini uygular.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.