1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Örneklerle Fonksiyon Tanımları #17 – Sembol Tabloları

sekil-01


GENEL NOT:  AutoCAD aşağıda tanımlanmış tblsearch ve tblnext fonksiyonları ile ulaşabileceğiniz isimlendirilmiş nesneler üzerindeki sembol tablolarında bilgileri saklamaktadır. Burada listelenmiş olan tablo isimleri bu fonksiyonlarda birinci argüman olarak kullanılmaktadır ve bu tablolar aşağıdaki varlıkları temsil etmektedirler:

appid  —  Uygulama tanımlaması

block  —  Dahili (çizim içerisinde bulunan) bloklar tablosu

dimstyle  —  Ölçü stilleri “Dimension styles” tablosu

layer  —  Tabakalar “Layers” tablosu

ltype  —  Çizgi tipleri “Linetypes” tablosu

style  —  Yazı stilleri “Text styles” tablosu

ucs  —  Kullanıcı Koordinat Sistemleri KKS “UCS” tablosu

view  —  Tanımlanmış görüntüler tablosu

vport  — Model alan görüntü bakışları “viewport” yapılandırmaları tablosu


tblsearch        Bir sembol tablosunda belirlenen varlıkları bulur. Birinci argüman yukarı notta listelenmiş olan isimlerden herhangi bir tanesi olabilir.

(tblsearch “style” “simplex3”)  Şayet simplex3 olarak isimlendirilmiş bir yazı stili “text style” varsa, o stili bulur

İsteğe bağlı olan üçüncü argüman boş olmayan aşağıdaki tblnext fonksiyonunu etkileyen bir argümandır. Böylece tblnext fonksiyonunun bir sonraki kullanımında bu tblsearch fonksiyonu tarafından raporlanan varlık geri döndürülür.

tblnext           Bir sembol tablosundan ardışık varlıkları geri döndürür.

2 isimli tabakanın çizimde mevcut bir tabaka “layer” olduğu ve çizimdeki ön tanımlı tabaka “layer” 0 isimli tabaka olup; bir başka tabaka da kırmızı (1 numaralı renk) renk, gizli “hidden” çizgi tipi “linetype” atanmış tabakadır kabulü ile:

(tblnext “layer” 1) bu örnekte ikinci argüman olarak kullanılan 1 değeri tablodaki ilk varlığın geri döndürülmesini sağlar ve boş bir argüman olmadığı için, imleci tablonun başlangıcına getirir. Aşağıda bu örnekteki fonksiyonun çeşitli ikinci argüman değerleri ile hangi varlıkları geri döndüreceği listelenmiştir:

((0 . “LAYER”) – – – – – –   kategori (sembol tipi) tablosu

(2 . “0”) – – – – – – – – – – –   tabaka “layer” ismi

(70 . 0)  – – – – – – – – – – –   bayraklar “flag”

(62 . 7) – – – – – – – – – – – –  renk numarası

(6 . “CONTINUOUS”)) – – çizgi tipi “linetype”

(tblnext “layer”) tablodaki sonraki varlığı geri döndürür. İkinci argümanın olmadığına dikkat edin. Aşağıdaki Not’a bakın:

((0 . “LAYER”)    (2 . “lA”)    (70 .0)    (62. 1)

(6 . “HIDDEN”)) Şayet tabloda başka varlık yoksa, hiç bir şey geri dönmez.

Not: Şayet tblsearch fonksiyonunun son kez kullanımı ise, isteğe bağlı olan üçüncü argüman dahil edilir ve sonrasında tblnext fonksiyonu tblsearch fonksiyonunda belirlenmiş olan sonraki varlığın bilgilerini geri döndürecektir.

Bloklar “Block” bloktaki birinci varlığın varlık ismini tutan -2 koduna sahiptir. Şayet bloktaki varlıklara ulaşmak isterseniz, bu varlık ismi entnext ve entget fonksiyonları tarafından kullanılabilir.


snvalid           İsimlendirilmiş nesnenin ismi olarak kullanabilmek için, bir dizgedeki geçerli karakterleri kontrol eder.

(snvalid “layer25”) Doğru “True” (T) olarak döner

(snvalid “layer  25”) dizge boşluk karakteri içerdiği için, hiçbir şey geri dönmez

(snvalid “block-abc”) Doğru “True” (T) olarak döner

(snvalid “block/abc”)  dizge bölü (/) karakteri içerdiği için, hiçbir şey geri dönmez


tblobjname    İsimlendirilmiş varlığın veri tabanı ismini geri döndürür. Bu varlık ismi varlığı tanımlayan varlık listesini elde etmek için, entget fonksiyonu ile kullanılabilir. Dönüşte, bu varlık listesi varlığı entmod fonksiyonu ile değiştirebilmek için, subst ve used fonksiyonları ile düzenlenebilir.

(tblobjname “layer” “red”) Şayet çizimde mevcutsa,  “beyin” isimli tabakanın “layer” varlık ismi olarak geri döner

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.