1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Örneklerle Fonksiyon Tanımları #12-Veri Tiplerini Dönüştürme

 sekil-01


itoa     (tam sayıdan alfaya “integer to alpha” ifadesinin kısaltmasıdır) Verilen tam sayının dizgeye dönüştürülmüş halini geri döndürür.

(itoa 45) “45” olarak döner (setq a 88) ifadesinden sonra

(itoa a) “88” olarak döner


atoi     (alfadan tam sayıya “alpha to integer” ifadesinin kısaltmasıdır) Verilen dizgenin tam sayıya dönüştürülmüş halini geri döndürür.

(atoi “15”) 15 olarak döner

(atoi “14.9988”) 14 olarak döner

(setq a “35.625”) ifadesinden sonra

(atoi a) 35 olarak döner


rtos     (reel sayıdan dizgeye “real to string” ifadesinin kısaltmasıdır) Verilen reel sayının dizgeye dönüştürülmüş halini geri döndürür.

(rtos 6.8 2 3) (2 = ondalık biçimde, 3 = 3 basamak hassasiyette) “6.800” olarak döner (setq m 85.0) ifadesinden sonra (rtos m 2 8) (2 = ondalık biçimde, 8 = 8 basamak hassasiyette) “85.00000000” olarak döner

Birinci argüman reel veya tam sayı olarak rakamdır.

İkinci argüman biçimlendirme “format” modunu belirler:

1 bilimsel biçimlendirme “format” için

2 ondalık biçimlendirme “format” için

3 mühendislik (fit & ondalık kısım inç) biçimlendirme “format” için

4 mimari (fit & ondalık kısım inç) biçimlendirme “format” için

5 ondalık biçimlendirme “format” için

Üçüncü argüman hassasiyeti –virgülden sonraki basamak sayısı—belirler. (0 = tam hassasiyette; 1 = yarım hassasiyette; 2 = ¼ hassasiyette; 3 = 1/8 hassasiyette vb.).

Şayet ikinci ce üçüncü argümanlar yazılmazsa, AutoLISP modu ve hassasiyeti UNITS komutu tarafından ayarlanan LUNITS ve LUPREC sistem değişkenlerinin değerlerine ve o anki geçerli birimlere göre belirler.

Mühendislik veya mimari birimler kullanılırken, DIMZIN ölçülendirme değişkeninin o anki geçerli (aktif) ayarı geri dönen dizgenin biçimini etkileyebilir.


atof     (reel sayıdan alfa noktaya ” alpha to floating ” ifadesinin kısaltmasıdır) Verilen dizgenin gerçek bir noktaya dönüştürülmüş halini geri döndürür.

(atof “2”)  2.0 olarak döner

(setq a “4.444”) ifadesinden sonra

(atof a)  4.444 olarak döner

Dizge boşluk veya tire içeremez; örneğin, (atof “2 7/8”) 2.0 olarak geri döner.  Şayet dizge içerisinde boşluk veya tire kullanma ihtiyacı duyarsanız, aşağıdaki distof fonksiyonuna bakın.


distof  (reel sayıdan alfa noktaya ” distance to floating ” ifadesinin kısaltmasıdır) Verilen dizgenin gerçek bir boktaya dönüştürülmüş halini geri döndürür. Dizge boşluk veya tire içerebilir.

(distof “2 7/8”) 2.875 olarak döner

(distof “2-7/8”) 2.875 olarak döner

(distof “2.34e1”) 23.4 olarak döner


angtos (açıdan dizgeye ” angle to string ” ifadesinin kısaltmasıdır) Radyan olarak verilen açının dizgeye dönüştürülmüş halini geri döndürür. Negatif açı pozitif eşleniğine dönüştürülür.

(setq a 0.436332) ifadesinden sonra

(angtos a 0 4) “25.0” olarak döner (angtos a 1 4) “25d0’0″” olarak döner

(angtos a 2 5) “27.77776g” olarak döner (angtos a 3 3) “0.436r” olarak döner

(angtos a 4 4) “N 65d0’0″ E” olarak döner

Birinci argüman radyan biriminde reel veya tam sayı olarak açıdır.

İkinci argüman biçimlendirme “format” modunu belirler.

0 ondalık kısımlı dereceler için

1 dakika, saniye ve saniye olarak açılar için

2 grad birimi için

3 radyan birimi için

4 surveyor birimleri için

Üçüncü argüman hassasiyeti — ondalık kısımdaki basamak sayısını — belirler.

Şayet ikinci argüman yazılmazsa, AutoLISP modu ve hassasiyeti (UNITS komutu tarafından ayarlanan AUNITS ve AUPREC sistem değişkenlerinin) o anki geçerli (aktif) değerlerine göre ayarlar.

Mühendislik veya mimari birimler kullanılırken, DIMZIN ölçülendirme değişkeninin o anki geçerli (aktif) ayarı geri dönen dizgenin biçimini etkileyebilir.


angtof (açıdan kayan noktaya ” angle to floating” ifadesinin kısaltmasıdır) O anki geçerli (aktif) biçimde “format” verilen dizgenin radyan olarak gerçek noktaya dönüştürülmüş halini geri döndürür.

(angtof “180”) 3.14159 olarak döner (açı birimi olarak derece ayarlandığı kabul edilmiştir.)

(angtof “200”) 3.14159 olarak döner (açı birimi olarak grad ayarlandığı kabul edilmiştir.)

(angtof “180d0’0\””) 3.14159 olarak döner (fonksiyonda verilen dizgenin ikinci kısmında derece-dakika-saniyen ayarı verilmiş olduğu için, o anki geçerli (aktif) ayarın ne olduğunun önemi yoktur.)

(angtof “180”) 2.82743 olarak döner (açı birimi olarak grad ayarlandığı kabul edilmiştir.)

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.