1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Örneklerle Fonksiyon Tanımları #11-Ekrana Yazdırma

 sekil-01

Özet:  

Fonksiyon Hem Dizgeleri hem Rakamları kabul eder Prints  control  characters Yeni satıra Yazdırma ve Boşlukları yok etme Dizgeler için

Tırnak İşareti

Dizgeler yazdırılırken Geri dönen
prin1 Evet kelimesi kelimesine Hayır “xxxxxx” “xxxxxx”
princ Evet yorumlanarak Hayır xxxxxx “xxxxxx”
print Evet kelimesi kelimesine Evet “xxxxxx” “xxxxxx”
prompt Sadece dizgeleri yorumlanarak Hayır xxxxxx Hiçbir şey

prin1  İfadeyi (dizge veya rakam) ekrana veya bir dosya içerisine yazdırır ve o ifadeyi geri döndürür.

(prin1 ‘a) komut satırına A yazdırır ve A olarak geri döner

(prin1 “selam”) komut satırına selam yazdırır ve selam olarak geri döner

(setq a 15.9 b “güle güle”) ifadesinden sonra

(prin1 a) komut satırına 15.9 yazdırır ve 15.9 olarak geri döner

(prin1 b) komut satırına “güle güle” yazdırır ve “güle güle” olarak geri döner

(prin1 b fw)fw değişkeni tarafından tanımlanan dosya içerisine “güle güle” yazdırır (dosyanın yazdırma işlemi için hali hazırda açık olduğu kabul edilir) ve “güle güle” olarak döner

(prin1 (chr 10)) komut satırında yeni bir satıra geçer ve “\n” olarak döner

(prin1) hiçbir şey geri döndürmez. Programda komut satırında görüntülemeyi iptal etmek için, son fonksiyon olarak kullanılabilir.


princ   prin1 fonksiyonuna benzer olup; karakterleri (chr 10) örneğinde olduğu gibi kontrol eder. Komut satırına yazdırma işlemini yapacağı zaman, kelimesi kelimesine yazdırmak yerine yorumlayarak yazdırır.

(Tırnak işaretleri arasına alınmış) bir dizgenin parçalarını oluştururken, aşağıdaki kontrol karakterleri fonksiyona dahil edilir:

\n satır başına geçer ve satır besler (yeni satır)

\r sadece satır başına geçer (imleç aynı satırda kalır)

\t imleç (9., 17., 25., v.b.) 8. kolona atlar   \\ tek ters bölü (klasör yolu isimleri için faydalıdır.

\e esc karakter (yazıcıya veya baskı makinesine  esc kodu göndermek için kullanılır.)

\xxx oktal (8 lik taban) kodu xxx olan karakter


print   Yazdırılan ifadenin bir sonraki satıra ve satır başına gelmesi şartıyla prin1 fonksiyonu ile aynıdır.


prompt           Ekranda bir ifade görüntületir ve hiçbir şey geri döndürmez.

(prompt “AutoCADbeyni.com“) ekranda “AutoCADbeyni.com” dizgesini görüntületir.


terpri  Ekrana yeni bir satır yazdırır.

(terpri) satır başına yeni bir satır yazdırır ve alt satıra geçer; hiçbir şey geri döndürmez. (dosyaya yazdırmak için, kullanılmaz)

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.