1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Örneklerle Fonksiyon Tanımları #10-Metin Dizgeleri

sekil-01


ascii    Dizgenin ilk karakterinin ASCII kodunu geri döndürür.

(ascii “A”) 65 olarak döner (ascii “CAT”) 67 olarak döner (ascii “476.25”) 52 olarak döner


chr      Verilen ASCII kodun karşılığı olan dizgeyi geri döndürür.

(chr 65) “A” olarak döner

(chr 67)  “C” olarak döner

(chr 97)  “a” olarak döner

( chr 51) “T” olarak döner

( chr 34)  ” (tırnak işareti) olarak döner

strlen  Bir dizge içerisindeki harfler, boşluklar vb. karakterlerin sayısını geri döndürür.

(strlen “autocadbeyni.com”) 16 olarak döner

(strlen “15 + 17”) 7 olarak döner

(strlen “”) 0 olarak döner

strcat  İki veya daha fazla sayıdaki dizgeyi tek bir dizge haline getirir (uç uca ekler).

(strcat “Auto” “LISP”) “AutoLISP” olarak döner

(setq a “autocadbeyni” b “.com”) ifadesinden sonra

(strcat a “,” b) “autocadbeyni.com” olarak döner


substr Verilen dizgenin belirli bir karakterden başlayan belirli sayıdaki karakterini geri döndürür. Birinci argüman verilen dizgeden alınacak olan ilk karakterdir. İkinci argüman verilen dizgeden alınacak olan son karakteri gösteren tamsayıdır. Üçüncü argüman verilen dizgeden alınacak olan ilk karakter adedini gösteren tam sayıdır. Şayet üçüncü argüman verilen dizgedeki kalan karakterlerin sayısından daha büyükse, sadece orijinal dizgedeki kalan karakterler geri döndürülür. Şayet üçüncü argüman belirtilmezse, orijinal dizgenin kalan karakterleri geri döndürülecek olan alt dizgeye dahil edilir.

(substr “Türkiye” 1 4)  “türkiye” olarak döner

( substr “Türkiye” 6 4) “ye” olarak döner (substr ” Türkiye” 6)  “ye” olarak döner

strcase            Büyük harfleri küçük harfe, küçük harfleri büyük harfe çevirir. Şayet ikinci argüman belirtilmezse veya boş olarak işlem görürse, tüm harfler büyük harfe çevrilir. Şayet ikinci argüman boş boş değilse, tüm harfler küçük harfe çevrilir.

(strcase “678 Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı.”)  “678 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BULVARI.” olarak döner (strcase “678 Mustafa Kemal Atatürk Blv.” 1)  “678 mustafa kemal atatürk blv.” olarak döner


wcmatch        Verilen anahtar karakterler ile başlayıp başlamadığını kontrol eder. Karakterler büyük-küçük harf duyarlıdır ve dizgeler 500 karakter uzunluğa kadar olabilir.

(wcmatch “Saygılar” “H*”) Verilen dizge “H” harfi yerine “S” harfi ile başladığı için, hiçbir şey geri dönmez

(wcmatch “Merhaba” “H*”) Anahtar kelime olarak verilen “H*” ifadesi “H” harfinden sonra her şeyin olmasını mümkün kıldığı için, Doğru “True”  T olarak döner

(wcmatch “merhaba” “M*”) dizgedeki “m” harfi küçük harf olduğu için, hiçbir şey geri dönmez

(wcmatch “J7” “@#”) dizgedeki “J” karakteri alfabetik ve “7” karakteri rakam olduğu için, Doğru “True”  T olarak döner

(wcmatch “pirinç” “[lmnpv]irinç”) “pirinç” dizgesinin başlangıcındaki “p” karakteri köşeli parantezlerin arasındaki karakterlerden bir tanesi ile uyuştuğu için, Doğru “True”  T olarak döner

(wcmatch “4,592” “*9*”) verilen veriler “9” karakterinin metin dizgesi içerisinde herhangi bir yerde olmasına izin verdiği için, Doğru “True”  T olarak döner

(wcmatch “123” “###,####”) “123” ifadesi 3 basamaklı sayı olduğu ve 3 veya 4 basamaklı sayılara izin verildiği için, Doğru “True”  T olarak döner (wcmatch “4,592” “*`,*) verilen veriler “,” karakterinin metin dizgesi içerisinde herhangi bir yerde olmasına izin verdiği için, Doğru “True”  T olarak döner

(setq örnek “Harika” testet “H*”) ifadesinden sonra

(wcmatch örnek kontrolet) Doğru “True”  T olarak döner


Ayrıca 9 numaralı “Liste Yönetimi” kategorisindeki acad_strlsort fonksiyonuna da bakın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.