1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Örneklerle Fonksiyon Tanımları #1-Matematik

sekil-01

 


+          Toplama

(+ 2 3)  5 olarak geri döner (+ 4 5.6 -2)  7.6 olarak geri döner

(setq a 20 b 9) ifadesinden sonra

(+ a b)  29 olarak geri döner


–          Çıkartma

(- 9 7) 2 olarak geri döner

(- 8 4 0.5)  returns 3.5

(setq a 20 b 9) ifadesinden sonra

(- a b) 11 olarak geri döner

(- b a) -11 olarak geri döner

(- a)  -20 olarak geri döner. ( işaretinden sonra tek bir argüman yazılırsa, o argümanın değeri sıfırdan çıkartılır.)


*          Çarpma

(* 6 7) 42 olarak geri döner

(* 2 -3 1.5)  -9.0 olarak geri döner

(setq a 3 b 4.5) ifadesinden sonra

(* a b)  13.5 olarak geri döner

(* a a)  9 olarak geri döner


/           Bölme

(/ 12 6) 2 olarak geri döner

(/ 11 6) 1 olarak geri döner (Bölme işlemi sonuçta sadece tam sayı kısmı dikkate alır geri kalan kısımları önemsemez. Tamsayıları bölerken dikkat edin.)

(/ 11 6.0)  1.833333 olarak geri döner

(/ 12 3*2)  2 olarak geri döner

(/ 12 -2.0)  -6.0 olarak geri döner

Rem    Bölme işleminden kalanı geri döndürür

(rem 10 3) 1 olarak geri döner

(rem 10 5) 0 olarak geri döner

(rem 6.2 1.2)  0.2 olarak geri döner


1+        1 Arttırım

(1+ 16) 17 olarak geri döner

(setq a 21) ifadesinden sonra

(1+ a) 22 olarak geri döner. setq fonksiyonu ile kullanılır. Bu fonksiyon iterasyon (tekrarlama) için döngü olarak hizmet eder.

Örneğin, (setq c (1+ c)). (1+  -4) -3 olarak geri döner


1-        1 Azaltım

(1- 16) 15 olarak geri döner

(setq a -8) ifadesinden sonra

(1- a) -9 olarak geri döner


Abs     Mutlak değer

(abs 7.0) 7.0 olarak geri döner

(abs -6) 6 olarak geri döner


Fix      Tam sayıya Yuvarla

(fix 7. 1) 7 olarak geri döner

(fix 7.9) 7 olarak geri döner

(fix -4.6)  -4 olarak geri döner


Float   Reel sayıya Dönüştür

(float 5)  5.0 olarak geri döner

(float 5.82)  5.82 olarak geri döner


Gcd     En Büyük Ortak Bölen (EBOB) Argümanlar pozitif tam sayı olmak zorundadır.

(gcd 21 39) 3 olarak geri döner

(gcd 102 138) 6 olarak geri döner

(gcd 30 45 60) 15 olarak geri döner


Min     En küçük

(min 8 3 11.88 14 6) 3.0 olarak geri döner

(min 13 -28 2 66) -28 olarak geri döner


Max    En büyük

(max 8 3 11.88 14 6) 14.0 olarak geri döner

(max -22 -2 16) 16 olarak geri döner


Sqrt    Karekök

(sqrt 16) 4.0 olarak geri döner

(sqrt 2.0) 1.414214 olarak geri döner


Expt    Üslü İşlem

(expt 3 4)  81 olarak geri döner

(expt 2.0 5.0)  32 olarak geri döner

(expt 3 -2)  0 olarak geri döner (üs sayısının negatif olması üslü işlemlerde yanlış sonuç vereceği için, sonuç 0 olarak döner)

(expt 3.0 -2.0)  0.111111 olarak geri döner

(expt 256 0.25) 4.0 olarak geri döner

(setq a 2.25 b 0.5) ifadesinden sonra

(expt a b)  1.5 olarak geri döner


Exp     ex

(exp 1.0)  2.71828 olarak geri döner

(exp 2.14) 8.49944 olarak geri döner

(exp 0.4) 1.49182 olarak geri döner

(exp -2.0) 0.135335 olarak geri döner

Euler sayısı, e, doğal logaritmaların taban sayısı olup; yaklaşık olarak 2.71828 sayısına eşittir. Bu e sayısı calculus matematiğinde bazı formülleri basitleştirmek için kullanılmaktadır.


Log     Logaritma

(log 3)  1.09861 olarak geri döner

(log 1.82)  0.598837 olarak geri döner

(log 0.25) -1.38629 olarak geri döner


Cvunit                        Değeri bir birimden diğer birime çevirme

Bu fonksiyonda ilk argüman çevrilecek sayıdır; ikinci argüman çevrilecek olan birim; üçüncü argüman ise, çevrilmek istenen birimdir.

(cvunit 10 “inch” “mm”)  254.0 olarak geri döner

(cvunit 100 “mm” “inch”)  3.93701 olarak geri döner

(cvunit 25 “lb” “kg”)  11.3398 olarak geri döner

(cvunit (list 6 5 24) “inch” “feet”) (0.5  0.416667  2.0) olarak geri döner

(setq a 1 b 2) ifadesinden sonra (cvunit a “inch” “mm”)  25.4 olarak geri döner

(cvunit (list (eval a) (eval b)) “inch” “mm”) 25.4 50.8 olarak geri döner

Fonksiyonun ikinci ve üçüncü argümanları için birim isimleri ACAD.UNT dosyasında yazıldığı şekli ile yazılmak zorundadır.

cvunit fonksiyonu ACAD.UNT dosyasında bulunan birimlere bağlıdır. Bu yüzden, birçok birimin dönüştürmesi için, AutoLISP ifadesi içerisindeki basit çarpma veya bölme işlemlerinde uygun çarpma veya bölme faktörü bulunurken bu harici dosyanın (ACAD.UNT dosyası) baskınlığı tercih edilmektedir.


Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.