1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Öbekleri “Blocks Hangi Tabakada “Layers” Yaratmalıyız?

Öbekleri “Blocks” yarattığınızda bunları çiziminize yerleştirmek için, hangi tabakayı “layer” kullanacağınıza karar verirken öbeği “block” meydana getiren bileşenleri düşünmelisiniz. Seçiminiz istediğiniz sonuca bağlı olmakla birlikte sadece 4 seçeneğiniz vardır:

Bileşenlerin Özellikleri Yerleştirme Sonuçları
0 tabakası “layer” dışında herhangi bir tabakaya “layer”; renk “color”, çizgi tipi “linetype” & çizgi kalınlığı “lineweight” Tabakadaki gibi “ByLayer” olarak ayarlı Öbek “Block” o tabakanın “layer” özelliklerini koruyacaktır. AutoCAD öbeği başka bir çizime yerleştirirken “insert” gerekirse bu tabakayı “layer” yaratacaktır. Şayet bu tabaka bu yeni çizimde mevcutsa, fakat farklı özellikleri varsa, öbek “block” bu yeni çizimdeki tabakanın “layer özelliklerini alacaktır. Şayet öbeği “block farklı bir tabakaya “layer” yerleştirirseniz, öbeğin “block” orijinal özellikleri korunacaktır. Fakat özellikler “properties” penceresinde yerleştirme tabakasının özellikleri gösterilecektir.
0 tabakası “layer” da dahil herhangi bir tabakaya “layer”; renk “color”, çizgi tipi “linetype” & çizgi kalınlığı “lineweight” kesinlikle öbeğinkilerle “block” aynı olarak Öbek “Block” önceden ayarlandığı şekliyle renk “color”, çizgi tipi “linetype” & çizgi kalınlığı “lineweight” bilgilerini koruyacaktır. Öbeği “Block” farklı bir çizime yerleştirirken “insert”, AutoCAD gerekli ise tabakayı “layer” yaratacaktır.
0 tabakası “layer” dışında herhangi bir tabakaya “layer”; renk “color”, çizgi tipi “linetype” & çizgi kalınlığı “lineweight” Öbekteki gibi “ByBlock” olarak ayarlı Öbek “Block” o anki (aktif) “current” tabakanın “layer özelliklerini alacaktır. Öbeği “Block” farklı bir çizime yerleştirirken “insert”, AutoCAD gerekli ise tabakayı “layer” yaratacaktır.
0 tabakasına “layer”; renk “color”, çizgi tipi “linetype” & çizgi kalınlığı “lineweight” Tabakadaki gibi “ByLayer” veya Öbekteki gibi “ Öbek “Block” o anki (aktif) “current” tabakanın “layer özelliklerini alacaktır.
Yeni tabaka “layer” yaratılmayacaktır.

İpucu: Bir çizime yerleştirmek “insert” için, semboller yaratırken, bu sembol birden fazla tabakaya “layer” yerleştirilecek ise, bu sembolü Sıfır (0) tabakasında “layer” renk “color”, çizgi tipi “linetype” ve çizgi enini “linewidth” tabakadaki gibi “ByLayer” vererek yaratın. Bu o sembolün hangi tabakaya “layer” yerleştirilecekse “insert”, o tabakanın “layer özelliklerini almasını sağlar.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Bir Bölge Planı “Plan Region” Oluşturma

Revit’te plan görünüşünün geri kalanı için kullanılan kesme düzleminden farklı bir yükseklikte bir kesme düzlemi …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.