1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Muhakkak Bilmeniz Gereken AutoCAD Hızlı Araçları

AutoCAD Hızlı Araçlar “Express Tools”, AutoCAD‘in gücünü artıran verimlilik araçları koleksiyonudur. Bu araçlar size ekstra olarak sunulmuş olup; desteklenmezler. Autodesk, sorunlu çalışması durumunda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

İlk ürün yüklemesi sırasında Express Araçları yükleyebilir veya daha sonra Denetim Masası’ndaki Program Ekle veya Kaldır uygulamasını kullanarak bunları ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, Autodesk Express Araçlarının çoğuna, şeridin Express Araçlar “Express Tools“ sekmesinden erişebilirsiniz.

Hızlı Araçlara “Express Tools” ilgili komutları kullanarak da erişebilirsiniz. Ben kişisel olarak, Hızlı Araçları “Ekspres Tools” kullanmayı seviyorum, bu yüzden bazı favorilerim hakkında bu makaleyi yazmayı ve sizleri de bilgilendirmeyi düşündüm.

Süper Tarama “Hatch”

SUPERHATCH komutu HATCH komutuna benzer; ancak bir imajı, bloğu, harici referansı “Xref” veya maskelenmiş “wipout” görüntüyü tarama deseni “hatch pattern” olarak kullanabilmenizi sağlar. SUPERHATCH iletişim kutusu çeşitli seçenekler sunar:

 • İmaj “Image” – Bir imajı süper tarama deseni “super hatch pattern” olarak belirlemek için İmaj İliştir “Attach Image” iletişim kutusunu açar.
 • Blok “Block” – Bir bloğu süper tarama deseni “super hatch pattern” olarak belirlemek için bir iletişim kutusu açar.
 • Harici referans İliştir “Xref Attach” – Bir harici referans “xref” dosyasını süper tarama deseni “super hatch pattern” olarak belirlemek için Harici Referans Dosya İsmi “Xref File Name” iletişim kutusunu açar.
 • Örtme “Wipeout” – Bir örtülmüş nesneyi süper tarama deseni “super hatch pattern” olarak kullanır.
 • Mevcutu Seç “Select Existing” – Mevcur bir imajı, bloğu, harici referansı “xref”  veya örtülmüş “wipeout” nesnesini süper tarama deseni “super hatch pattern” olarak seçer.
 • Eğri Hata Toleransı “Curve Error Tolerance” – Kavisli süper tarama deseni “super hatch pattern” sınırlarının vektör yaklaşımı için hata toleransını belirler.

Tarama desenlerini “Hatch pattern” anında oluşturmak için Blok “Block” seçeneğini kullanabilirsiniz. Farklı tabakalara “layer”, renklere ve çizgi tiplerine sahip bloklar oluşturarak, tabaka “layer” durumlarına tepki veren ve çeşitli çizgi ağırlıkları ile çizilen tarama desenleri “hatch pattern” oluşturabilirsiniz.

Bir sıvama “render” etkisi elde etmek için, yüzeylerde tarama “hatch” imajlarını kullanabilirsiniz. 3 boyutlu 3B “3D” çizimlere, tuğla, çatı kiremiti veya çit dolguları gibi yinelenen öğeler olarak yerleştirmek için, 3 boyutlu 3B “3D” blokları kapak desenleri “hatch pattern” olarak kullanabilirsiniz.

SUPERHATCH komutu, bir dizi kısa düz parça ile yay bölümlerini çaprazlayarak kavisli sınırlara çıkıntı yapar. Ayrıca SUPERHATCH komutu, herhangi bir parçanın ve yayın orta noktası arasındaki maksimum mesafeyi belirlemenize izin vererek geçtiği hassaslığı kontrol etmenizi de sağlar.

Büyük bir hata değeri girmek daha az parça ve daha hızlı performansla sonuçlanır; ancak yaylar daha az düzgün görünür. Tersine, çok küçük bir değere girme, yaylar boyunca düzgün tarama “hatch” oluşmasına neden olmakla birlikte; çizimin yenilenmesi sırasında daha fazla işlem yükü getirir.

Süper tarama “Superhatch” nesneleri, isimlendirilmemiş gruplar kullanılarak birbirine yapıştırılır. Bu nedenle, bunlar ilişkili değillerdir. Şayet bir süper taramanın “superhatch” parçası olan tek bir nesneyi değiştirmek isterseniz, grubun seçimini kapatmak için, GROUP komutunu aşağıda anlatıldığı gibi kullanabilirsiniz:

GROUP komutunu çalıştırın, (Komut: GROUP). Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, İsimlendirilmemiş olanları Dahil Et “Include Unnamed “ işaretleme kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

Grubu seçin. SUPERHATCH komutu tarafından oluşturulan gruplar için açıklama alanında süper tarama “superhatch” ifadesi görüntülenecektir. Seçilebilir “Selectable” düğmesine tıklayın.

OK düğmesini seçin. Artık her nesne ayrı tek tek değiştirilebilir.

Kesme çizgisi “Breakline”

BREAKLINE komutu bir sürekli çizgi “polyline” oluşturur ve kesme sembolü yerleştirir. İki noktayı ve bu noktaların arasındaki kesme sembolünün yerini belirleyebilirsiniz. Seçilen başlangıç ve bitiş noktalarının ötesinde kesme çizgisi sembolünün göreceli boyutunu ve görünümünü ve sürekli çizginin uzantısını kontrol edebilirsiniz. Bu komut için aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:

 • Blok “Block” – Kesme çizgisi sembolü olarak kullanılacak olan bloğu belirler. Sembol için ön tanımlı blok AutoCAD’in ön tanımlı çizimleri arasında bulunan brkline.dwg isimli dosyada tanımlıdır.
 • Ebat “Size” – Kesme çizgisi sembolünün ebatını belirler.
 • Uzatma “Extension” – Uzatma çizgisinin Seçilen başlangıç ve bitiş noktalarından ne kadar uzakta olacağını belirler.

AutoCAD Express klasöründe çizim oluşturarak, kesme sembolü için kendi bloğunuzu yaratabilirsiniz. Çizimde, Defpoints isimli tabaka “layer” üzerinde oluşturulmuş iki nokta “point” nesnesi bulunduğundan emin olun. Bu nokta nesneleri sembolün yerleşimini ve çizginin nasıl kırılacağını belirler. İşte adımlar:

 • Yeni bir çizim açın.
 • Kullanmak idtediğiniz kırılma çizgisi sembolünü çizin.
 • Defpoints isimli tabakayı “layer” o anki geçerli (aktif) tabaka “layer” yapın. Şayet çizimde Defpoints isimli tabakayı “layer” yoksa, Defpoints  isimli bir yaratın ve o anki geçerli (aktif) tabaka “layer” yapın.
 • Çizginin kesme çizgisi sembolü ile birleşeceği her iki noktada iki adet nokta “point” nesnesi yaratmak için, POINT komutunu kullanın. Bu aşamada sadece iki adet (daha fazla değil) nokta “point” nesnesi yaratın.
 • Çizim dosyasını AutoCAD’in kurulum klasöründeki Express klasörüne kaydedin.

BREAKLINE komutunu çalıştırdığınız zaman, yeni kesme çizgisi sembolü bloğu için çizim dosyasını belirtmek için Blok “Block” seçeneğini kullanın.

Öznitelikleri Yazıya Patlat “Explode Attributes to Text”

BURST komutu blokları patlatır ve öznitelik “attribute” değerlerini metin nesnelerine dönüştürür. Bloğu meydana getiren nesneler, bloğun bulunduğu tabakaya “layer” yerleştirilir. Herhangi bir öznitelik “attribute” nesnesinin değerleri, metin nesnelerine dönüştürülerek korunur. Patlayan öznitelik “attribute”, orijinal öznitelik “attribute” tanımının tabakasını “layer” ve stilini kullanır.

Görüntü Bakışlarını Senkronize et “Synchronize Viewports”

VPSYNC komutu, bir ya da daha fazla görüntü bakışını “viewport” bir ana (master) görüntü bakışı “viewport” ile senkronize eder. Tüm senkronize edilmiş görüntü bakışları “viewport”, ana görüntü bakışının “viewport” yakınlaştırma katsayısını alır. Çizime daha temiz bir görünüm vermek için, tüm görünbakışı “viewport” pencerelerini ayrı bir tabakaya “layer” yerleştirebilir ve ardından VPSYNC komutunu çalıştırdıktan sonra, bu tabakayı “layer” kapatabilirsiniz Böylece görüntü bakışının “viewport” kenarları görüntülenmez.

Komut Kısa yol Düzenleyicisi “Command Alias Editor”

ALIASEDIT komutu, komut kısa yolları oluşturmanıza, silmenize ve değiştirmenize izin verecektir. Kısa yollar, AutoCAD veya DOS komutları için oluşturulabilir. İki sekme vardır: Bunlar Komut kısa yolları “Command Aliasses” ve Kabuk Komutları “Shell Command” sekmeleridir. Her iki sekme için ortak seçenekler şunlardır:

 • Ekle “Add” – Yeni bir AutoCAD kısa yolu ve komutu veya DOS kısa yolu, komutu ve veri istemini (uyarısını) eklemenizi sağlayan bir iletişim kutusu görüntüler.
 • Kaldır “Remove”AutoCAD veya DOS komut kısa yollarını acad.pgp dosyasından kaldırır.
 • Düzenle “Edit” – Seçilen AutoCAD kısa yollarını ve komutlarını veya DOS kısa yollarını, komutlarını ve komut istemlerini düzenleyebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntüler.
 • Değişiklikleri Onayla “Confirm Changes” – Onaylama “Confirmation“ iletişim kutusunun görüntülenmesini açar veya kapatır.
 • OK – Değişiklikleri kaydeder ve Kısa yol Düzenleyicisinden “Alias Editor” çıkar.
 • Kapat “Close” – Değişiklikleri kaydetmeden Kısa yol Düzenleyicisinden “Alias Editor” çıkar. Uygula “Apply” düğmesine tıklamadan önce yapılan tüm değişiklikler kaydedilir.
 • Uygula “Apply” – O ana kadar yapılmış olan değişiklikleri kaydeder ve düzenlemeye devam etmenizi sağlar.

Sistem Değişkeni Düzenleyicisi “System Variable Editor”

SYSVDLG komutu sistem değişken ayarlarını görüntülemenizi, kaydetmenizi ve düzenlemenizi sağlar. OK düğmesine basana kadar çizimde hiçbir değişiklik yapılmadığını unutmamak önemlidir. Bekleyen tüm değişiklikler İptal “Cacel” düğmesiyle iptal edilebilir. Yeni sistem değişken değerleri, değiştikçe onaylanır. İletişim kutusu aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Liste Kutusu “List Box” – Sistem değişkenlerinin listesini görüntüler. Liste kutusunun üstündeki düzenleme alanı, kullanıcı girişine göre liste kutusu ekranının filtrelenmesine izin verir. Şayet bu kutuya hiçbir şey girilmezse (yazılmazsa), liste tüm sistem değişkenlerini görüntüler. Şayet listede birden fazla sistem değişken filtrelenirse, tüm düzenleme ve görüntüleme seçenekleri kullanılamaz.
 • Yeni Değer “New Value” – Liste kutusunda vurgulanan sistem değişkeninin mevcut değerini görüntüler ve bu değeri düzenlemenizi sağlar. İletişim kutusu OK düğmesi ile kapatılana kadar hiçbir değişiklik yapılmaz. Şayet seçilen değişken salt okunur bir sistem değişkeni ise, düzenleme alanı kullanılamayacaktır.
 • Mevcut Değer “Current Value”SYSVDLG komutu çalıştırıldığında, liste kutusunda vurgulanan sistem değişkeninin değerini görüntüler.
 • Başlangıç Değeri “Initial Value” – Liste kutusunda vurgulanan sistem değişkeninin başlangıç değerini görüntüler. Bu, aynı zamanda sistem değişkeninin yeni bir çizimde sahip olacağı değerdir.
 • Kaydedilme Yeri “Saved In” – Vurgulanan sistem değişkeninin değerinin kaydedildiği yeri görüntüler.
 • Tip “Type” – Vurgulanan sistem değişkeninin tipini görüntüler.
 • Olarak Kaydet “Save x” – Geçerli sistem değişken ayarlarını bir SVF veya SCR dosyasına kaydeder. SVF dosyaları SYSVDLG komutu ile okunabilir. SCR dosyaları, AutoCAD komut satırından çalıştırılabilen AutoCAD komut dosyalarıdır. Buton, sistem değişken listesinin durumuna bağlı olarak Tümünü Kaydet “Save All”, Filtrelenmişleri Kaydet “Save Filtered “ veya Seçileni Kaydet “Save Selected “ seçeneğini görüntületir. Sadece bir sistem değişkeni seçilmişse ve liste filtrelenmemişse, tüm sistem değişkenleri kaydedilir. Şayet birden fazla sistem değişkeni seçilirse, yalnızca vurgulanan öğeler kaydedilir. Şayet liste bir anahtar kelime ile filtrelenmişse, liste görüntülendiği şekilde kaydedilir.
 • Oku “Read” – Bir SVF dosyasından kaydedilmiş ayarları geri yükler.

Takvim Tarihi “Calendar Date”

JULIAN komutu, DATE aracını ve birkaç AutoCAD Julian tarihi ve takvim tarihi dönüştürme yordamını içerir. JULIAN komutu komut satırına girilmez. Geçerli tarih ve saati bu biçimde “format” görüntülemek için, DATE komutunu kullanın: Bu biçimlendirmede “format” zaman YYYY/A/H SS:DD:SS ” YYYY/M/D HH:MM:SS” biçimindedir. Zamanı, takvim biçimine dönüştürmek ve buradan tarih ve saati düzenlemek için, (JTOD) kullanır.  Aşağıdaki AutoLISP fonksiyonları için belirtilen sözdizimlerini kullanın:

 • CTOJ Takvim tarih ve zamanı Julian tarihe dönüştürme fonksiyonudur. Yazımı: (ctoj <yıl> <ay> <gün> <saat> <dakika> <saniye/ondalık>)

“(ctoj <year> <month> <day> <hour> <minute> <second/fraction>)” şeklindedir.

 • DTOJ AutoCAD takvim tarih / saatini Julian tarihine dönüştürür. Yazımı: (dtoj <takvim tarihi>)

“(dtoj <calendar date>)”

 • JTOC Julian tarihini takvim tarih listesi fonksiyonuna dönüştürür. Yazımı: (jtoc <Julian date>)

“(jtoc <Julian date>)”

 • JTOD Julian tarihini AutoCAD takvim tarih/saat fonksiyonuna dönüştürür. Yazımı: (jtod <Julian date>)

(jtod <Julian date>)”

 • JTOW Verilen bir Julian günü fonksiyonu için haftanın gününü belirler. Yazımı: (jtow <Julian date>)

(jtow <Julian date>)”

Bunun yerine salt okunur DATE sistem değişkenine erişmek için (getvar “DATE”) ifadesini kullanın.

Yerleşim Birleştirme “Layout Merge”

LAYOUTMERGE komutu, belirtilen düzenleri tek bir düzende birleştirir. Bu komutun komut satırı sürümü, -LAYOUTMERGE şekli de mevcuttur. Veri istemleri (Uyarılar) aşağıdaki gibi görünür:

Birleştirilecek yerleşim veya yerleşimleri belirleyin veya [?]: yerleşim1, yerleşim 2 “Specify layout(s) to merge or [?]: layout1, layout2”

Yerleşim isimlerini ve/veya virgülle ayrılmış joker karakterleri girin.

Hedef yerleşimi belirleyin veya [?] <Model>: “Specify destination layout or [?] <Model>:”

Mevcut bir yerleşim “layout” adını belirleyin veya yeni bir yerleşim “layout” oluşturmak için yeni bir ad girin.

Kullanılmayan yerleşimler silinsin mi? <E>: “Delete unused layouts? <Y>:”

Her bir birleştirilmiş yerleşim “layout” , hedef yerleşimde  “layout” karşılık gelen kaydedilmiş bir görüntüye sahip olacak ve DEFPOINTS tabakası “layer” üzerinde bir dikdörtgen ve metin tanımlayıcısı ile etiketlenecektir. Tüm birleştirilmiş nesneler için nesne tanıtıcı kimlikleri değiştirilecektir.

Ofsetleme “Offset”

EXOFFSET komutu seçilen nesneleri ofsetler. OFFSET komutunun bu geliştirilmiş sürümü, tabaka “layer” kontrolü, geri alma “undo” ve çoklu “multiple” seçeneği dahil olmak üzere standart komut üzerinde çeşitli avantajlar sunar. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

 • Mesafe “Distance” – Seçilen nesneyi belirli bir mesafeye ofsetler.
 • Dan “Through” – Seçilen nesneyi belirli bir noktadan ofsetler
 • Tabaka “Layer” – Yeni nesneler için tabakanın “layer”, ya o anki geçeri tabaka “layer”  ya da kaynak nesnenin tabakası “layer”  ile aynı olmasını belirler.
 • Boşluk tipi “Gaptype” (otomatik olarak uygulanır) Ofsetlenen sürekli çizgilerin “polyline” içindeki potansiyel boşlukları doldurmak için, uzatılmış, yuvarlatılmış veya pah kırılmış köşeler oluşturmak için, OFFSETGAPTYPE sistem değişkeninin o anki geçerli (aktif) değerini kullanır.
 • Çoklu “Multiple” – Çoklu ofsetler yaratır.

Ofsetleme tarafını belirtirken SHIFT tuşuna basmak komutun çoklu “multiple” seçeneği olarak davranmasını sağlar ve yeni nesneyi seçer. Ofsetleme tarafını belirlerken CTRL tuşuna basmak, orijinal nesneyi siler.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.