1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Metrik ve Emperyal “Imperial” Ölçümler Arasında Geçiş Yapma

Şayet genellikle emperyal ölçümleri (fit ve inç) kullanarak çiziyorsanız, bazen bir uzunluğu metrik birimlerde girmek isteyebilirsiniz. Örneğin, şayet bir evin tasarımını Amerika Birleşik Devletleri’nde yapıyorsanız, Avrupa’dan içe aktarılan bazı öğelere sahipsinizdir ve bu öğeler milimetre veya santimetre olarak ölçülmektedirler. Metrik ölçümleri girmek size daha kolay gelebilir; fakat iki birim arasında çevirme yapmak zaman kaybına yol açacaktır.

Tabi ki, tersi de mümkündür. Şayet metrik ölçümleri kullanarak çiziyorsanız, bir uzunluğu emperyal birimlerde girme ihtiyacı duyabilirsiniz. Aşağıda Emperyal ölçümü Metrik ölçüme ve Metrik ölçümü Emperyal ölçüme çeviren iki tane AutoLISP programı bulacaksınız. Bu yordamları uzunluk girmeniz gereken her durumda (genellikle de LINE komutu ile birlikte) kullanabilirsiniz.

Tabi ki, şayet isterseniz, başka çevirmeleri yapması için bu yordamları değiştirebilirsiniz.

Metriği Emperyal’e Çevirme

(defun m2e (len ang /)
(strcat “@” (rtos (* len (/ 0.03937 1))) “<” (rtos ang))
)

Bu yordam (m2e metriği emperyale anlamındadır) 1 milimetre 0.03937 inç olduğu için herhangi bir uzunluğu 0.03937 ile çarpmaktadır. Yani, şayet 100 milimetrelik bir uzunluğu kullanırsanız, 3.937 inç alırsınız.

Emperyal’i Metriğe Çevirme

(defun e2m (len ang /)
(strcat “@” (rtos (* len (/ 25.4 1))) “<” (rtos ang))
)

Bu yordam  (e2m emperyali metriğe anlamındadır) 1 inç 25.4 milimetre olduğu için herhangi bir uzunluğu 25.4 ile çarpmaktadır. Yani, şayet 3 inçlik bir uzunluğu kullanırsanız, 76.2 milimetre alırsınız.

Bu Yordamlar Nasıl Kullanılacaklar?

Bu yordamları yüklemek için, bunları acaddoc.lsp dosyasının içerisine koyabilirsiniz (bu acaddoc.lsp dosyasını yaratmanız gerekebilir). Bu acaddoc.lsp dosyasının destek dosyaları araştırma klasör yolunda “support file search path” olduğuna emin olun. Bu dosya içindeki tüm yordamlar yeni bir çizim açtığınız her zaman otomatik olarak yüklenirler.

Bu yordamların her ikisi de len (uzunluk “length”) and ang (açı “angle”) olmak üzere iki parametreye sahiptirler. Bunları (yordamları) Sonraki noktayı belirleyin veya [Undo]: “Specify next point or [Undo]:” veri istemi uyarısı geldiğinde, kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte yazımınızın nasıl olması gerektiği gösterilmiştir:

(m2i 25 0)

Hemen sonrasında, aşağıda görüldüğü gibi yordamın sonucunu görürsünüz ve böylece istediğiniz sonucu alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz.

“@0.9843<0.0000″ [25*0.03937 =0.9843]

Yani komut satırınız aşağıdaki gibi görünecektir:

Komut: _line Birinci noktayı belirleyin:

“Command: _line Specify first point:”
Sonraki noktayı belirleyin veya [Geri al]:
“Specify next point or [Undo]: (m2i 25 0)”
“@0.9843<0.0000″

Sonraki noktayı belirleyin veya [Geri al]:

“Specify next point or [Undo]:”

Daha sonra diğer çizgi parçalarını belirlemeye devam edebilirsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma

Revit’te perspektif veya ortografik görünüşte çalışırken kotları görüntüleyip; değiştirebilirsiniz. Video: 3D Görünümlerde Düzeylerle Çalışma (İngilizce) …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.