1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

MESH (Komutu)

Bu komut kutu “box”, koni “cone”, silindir “cylinder”, piramit “pyramid”, küre “sphere”, takoz “wedgw” veya simit “torus” gibi bir 3 boyutlu 3B “3D” ızgara temel nesnesi oluşturur.

Izgara “Mesh” ilkelleri olarak bilinen ızgara “mesh” formları, 3 boyutlu 3B “3D” katılar “solid” için olan ilkel formların eşdeğeridir.

Yüzleri yumuşatarak, katlayarak, incelterek ve ayırarak ızgara “mesh” nesnelerini yeniden şekillendirebilirsiniz. Ayrıca, genel formu oluşturmak için, kenarları “edge”, yüzleri “face”ve köşe noktalarını “vertice” da sürükleyebilirsiniz.

Not: Ön tanımlı olarak, yeni ızgara “mesh” ilkeleri pürüzsüzlük olmadan oluşturulur. Ön tanımlı pürüzsüzlük değerini değiştirmek için, komut satırına MESH yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra, oluşturmak istediğiniz ızgara “mesh”  ilkel türünü belirtmeden önce Ayarlar “Settings” seçeneğini seçin.

Buy komut esnasında aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

 • Bir seçenek girin: ““Enter an Option:”

Yaratmak istediğiniz Izgara “Mesh” nesnesinin türünü belirlersiniz.

A)    KUTU “BOX”

3 boyutlu 3B “3D” ızgara kutu “mesh box” yaratır.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, kutunun boyunu, enini ve yüksekliğini belirlersiniz.

 • Birinci köşeyi belirleyin veya “First corner or:”

Izgara kutunun “Mesh box” ilk köşe noktasını çizim alanına tıklayarak veya koordinat değerini girerek belirlersiniz.

o   Merkez “Center”

Bu seçenek ile ızgara kutunun “mesh box” bulunacağı merkez noktasını çizim alanına tıklayarak veya koordinat değerini girerek belirlersiniz.

 • Merkezi belirleyin: “Specify Center:”

Merkez “Center” seçeneğini seçtiğiniz için, ızgara kutunun “mesh box” bulunacağı merkez noktasını çizim alanına tıklayarak veya koordinat değerini girerek belirlersiniz.

 • Köşeyi belirleyin veya: “Specify corner or:”

Merkez “Center” seçeneğini seçip; ızgara kutunun “mesh box” bulunacağı merkez noktasını çizim alanına tıklayarak veya koordinat değerini girerek belirlediğiniz için, ızgara kutunun “mesh box” tabanının bir köşesini belirlersiniz.

o   Küp “Cube”

Merkez “Center” seçeneğini seçip; ızgara kutunun “mesh box” bulunacağı merkez noktasını çizim alanına tıklayarak veya koordinat değerini girerek belirlediğiniz için, bu seçenek ile ızgara kutunun “mesh box” tüm kenarlarını eşit uzunlukta olacak şekilde ayarlarsınız.

 • Uzunluğu belirleyin: “Specify length:”

Merkez “Center” seçeneğini seçip; ızgara kutunun “mesh box” bulunacağı merkez noktasını çizim alanına tıklayarak veya koordinat değerini girerek belirledikten sonra, ızgara kutunun “mesh box” tabanının bir köşesini belirlerken Küp “Cube” seçeneğini seçtiğiniz için, küpünüzün bir kenarının uzunluk değerini yazarak veya imleci kaydırarak belirlersiniz.

o   Boy “Length”

Merkez “Center” seçeneğini seçip; ızgara kutunun “mesh box” bulunacağı merkez noktasını çizim alanına tıklayarak veya koordinat değerini girerek belirlediğiniz için, bu seçenek ile ızgara kutunun “mesh box” X eksenindeki uzunluğunu belirlersiniz.

 • Uzunluğu belirleyin: “Specify length:”

Merkez “Center” seçeneğini seçip; ızgara kutunun “mesh box” bulunacağı merkez noktasını çizim alanına tıklayarak veya koordinat değerini girerek belirledikten sonra, ızgara kutunun “mesh box” tabanının bir köşesini belirlerken Uzunluk “Length” seçeneğini seçtiğiniz için, ızgara kutunuzun “mesh box” tabanının boy değerini yazarak veya imleci kaydırarak belirlersiniz.

o   En “Width”

Merkez “Center” seçeneğini seçip; ızgara kutunun “mesh box” bulunacağı merkez noktasını çizim alanına tıklayarak veya koordinat değerini girerek belirlediğiniz için, bu seçenek ile ızgara kutunun “mesh box” Y eksenindeki uzunluğunu belirlersiniz.

 • Eni belirleyin: “Specify width:”

Merkez “Center” seçeneğini seçip; ızgara kutunun “mesh box” bulunacağı merkez noktasını çizim alanına tıklayarak veya koordinat değerini girerek belirledikten sonra, ızgara kutunun “mesh box” tabanının bir köşesini belirlerken Boy “Length” seçeneğini seçtiğiniz için, ızgara kutunuzun “mesh box” tabanının en değerini yazarak veya imleci kaydırarak belirlersiniz.

o   Yükseklik “Height”

Merkez “Center” seçeneğini seçip; ızgara kutunun “mesh box” bulunacağı merkez noktasını çizim alanına tıklayarak veya koordinat değerini girerek belirlediğiniz için, bu seçenek ile ızgara kutunun “mesh box” Z eksenindeki uzunluğunu belirlersiniz.

 • Yüksekliği belirleyin veya: “Specify height or:”

Izgara kutunuzun “Mesh box” tabanı ile ilgili (en & boy “width & length”) bilgileri belirledikten sonra, ızgara kutunzunun “mesh box” yükseklik “height değerini yazarak veya imleci kaydırarak belirlersiniz.

o   2 Nokta (Yükseklik) “2Point (Height)”

Izgara kutunuzun “Mesh box” yüksekliğini belirlerken bu seçenek ile yüksekliği belirleyeceğiniz iki nokta arasındaki mesafeye bağlı olarak ayarlarsınız.

B)    KONİ “CONE”

Dairesel veya eliptik bir tabana sahip 3 boyutlu 3B “3D” ızgara koni “mesh cone” yaratır.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, koninin taban merkez noktasını, yarıçapını ve yüksekliğini belirlersiniz.

·         Tabanın Merkez noktasını belirleyin veya: “Specify Center point of base or:”

Çizim alanına tıklayarak veya koordinat değerini girerek ızgara koninin “mesh cone” tabanının merkez noktasını belirlersiniz.

 • 3N (Üç nokta) “3P (three points)”

Izgara koninin “Mesh cone” taban merkez noktasını belirlerken; bu seçenek ile üç nokta belirleyerek ızgara koninin “mesh cone” konumunu, boyutunu ve düzlemini ayarlarsınız. Üçüncü nokta, koni tabanının boyutunu ve düzlemsel dönüşünü belirler.

 • 2N (Çap “2P (Diameter)”

Bu seçenekle ızgara koninin “mesh cone” taban çapını iki noktaya göre tanımlarsınız.

 • Tty (Teğet, teğet, yarıçap) “Ttr (tangent, tangent, radius)”

Bu seçenekle ızgara koninin “mesh cone” tabanını, nesneler üzerinde iki noktaya teğet olan belirli bir yarıçap ile tanımlarsınız:

 • İlk teğet için nesne üzerinde nokta. “Point on object for first tangent.” İlk teğet nokta olarak görev yapması için, bir nesneye bir nokta atar.
 • İkinci teğet için nesne üzerinde nokta. “Point on object for second tangent.” İkinci teğet nokta olarak görev yapması için, bir nesneye bir nokta atar.
 • Çemberin yarıçapı. “Radius of circle.” Izgara koninin “Mesh cone” tabanının yarıçapını ayarlar.

Şayet belirtilen kriterler birden fazla sonuç üretebiliyorsa, en yakın teğet noktaları kullanılır.

 • Eliptik “Elliptical”

Bu seçenek ile ızgara koni “mesh cone” için eliptik bir taban belirlersiniz.

 • İlk eksenin uç noktası. “Endpoint of first axis.” Izgara koninin “Mesh cone” tabanının ilk ekseni için başlangıç noktasını ayarlar ve ardından diğer eksen bitiş noktalarını belirtirsiniz.
 • Merkez. “Center.”Tabanın merkez noktasıyla başlayan eliptik bir ızgara koni “mesh cone” tabanı oluşturma yöntemini belirtir. Daha sonra birinci eksene mesafeyi (yarıçapı) ve ikinci eksenin bitiş noktasına mesafeyi ayarlarsınız.

·         Taban yarıçapını belirleyin veya: “Specify base Radius or:”

Izgara koninin “Mesh cone”  tabanının yarıçapını belirlersiniz.

 • Çap “Diameter”

Bu seçenek ile ızgara koninin “mesh cone”  tabanının yarıçapı yerine çapını belirlersiniz.

·         Yüksekliği belirleyin veya: “Specify height or:”

Izgara koninin “Mesh cone”  yüksekliğini taban düzlemine dik olan bir eksen boyunca ayarlarsınız.

 • 2Nokta (Yükseklik) “2Point (Height)”

Bu seçenek ile ızgara koninin “mesh cone” yüksekliğini belirlerken tanımlayacağınız iki nokta arasındaki mesafenin koninin yüksekliği olmasını sağlarsınız.

 • Eksen uç noktası “Axis endpoint”

Bu seçenek ile koninin üst noktasının veya bir kesik koninin üst yüzünün merkezinin konumunu ayarlarsınız. Eksen uç noktasının yönü, 3 boyutlu 3B “3D” uzayda herhangi bir yerde olabilir.

 • Üst yarıçap “Top Radius”

Bu seçenek yaratılacak kesik koninin üst yarıçapını belirtir.

C)    SİLİNDİR “CYLINDER”

3 boyutlu 3B “3D” ızgara silindir “mesh cylinder” yaratır.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, silindirin taban merkez noktasını, yarıçapını ve yüksekliğini belirlersiniz.

·         Taban yarıçapını belirleyin veya: “Specify base Radius or:”

Izgara koninin “Mesh cone”  tabanının yarıçapını belirlersiniz.

 • Çap “Diameter”

Bu seçenek ile ızgara silindirin “mesh cylinder”  tabanının yarıçapı yerine çapını belirlersiniz.

·         Yüksekliği belirleyin veya: “Specify height or:”

Izgara koninin “Mesh cone”  yüksekliğini taban düzlemine dik olan bir eksen boyunca ayarlarsınız.

 • 2Nokta (Yükseklik) “2Point (Height)”

Bu seçenek ile ızgara silindirin “mesh cylinder” yüksekliğini belirlerken tanımlayacağınız iki nokta arasındaki mesafenin koninin yüksekliği olmasını sağlarsınız.

 • Eksen uç noktası “Axis endpoint”

Bu seçenek ile silindirin üst taban merkezinin konumunu ayarlarsınız. Eksen uç noktasının yönü, 3 boyutlu 3B “3D” uzayda herhangi bir yerde olabilir.

 • Eliptik “Elliptical”

Bu seçenek ile ızgara silindir “mesh cylinder” için eliptik bir taban belirlersiniz.

 • İlk eksenin uç noktası. “Endpoint of first axis.” Izgara silindirin “Mesh cylinder” tabanının ilk ekseni için başlangıç noktasını ayarlar ve ardından diğer eksen bitiş noktalarını belirtirsiniz.
 • Merkez. “Center.”Tabanın merkez noktasıyla başlayan eliptik bir ızgara silindir “mesh cylinder” tabanı oluşturma yöntemini belirtir. Daha sonra birinci eksene mesafeyi (yarıçapı) ve ikinci eksenin bitiş noktasına mesafeyi ayarlarsınız.

D)    PİRAMİT “PYRAMID”

3 boyutlu 3B “3D” ızgara piramit “mesh pyramid” yaratır.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, piramidin tabanın enini, boyunu ve piramidin yüksekliğini belirlersiniz.

 • Taban merkezini belirleyin veya: “Specify Center point of base or:”

Izgara piramidin “Mesh pyramid” tabanının merkezini belirlersiniz.

 • Kenar “Edge”

Bu seçenek ile ızgara piramidin “mesh pyramid” tabanının bir kenarını, belirlediğiniz iki noktanın arasında olacak şekilde ayarlarsınız.

 • Kenarlar “Sides”

Bu seçenek ile ızgara piramidin “mesh pyramid” kenar sayısını ayarlarsınız. 3-32 arasında bir tamsayı girebilirsiniz.

 • Taban yarıçapını belirleyin veya “Specify base Radius or”

Izgara piramidin “Mesh pyramid” tabanının yarıçapını ayarlarsınız.

 • İçsel Çember “Inscribed”

Bu seçenek ile ızgara piramidin “mesh pyramid” tabanının, kenarlarının teğet olacağı içsel çemberin yarıçapını belirlersiniz.

 • Dışsal Çember “Circumscribed”
 • Bu seçenek ile ızgara piramidin “mesh pyramid” tabanının, köşe noktalarını üzerinde bulunacağı dışsal çemberin yarıçapını belirlersiniz.
 • Yüksekliği belirleyin veya: “Specify height or:”

Izgara piramidin “Mesh pyramid” yüksekliğini, taban düzlemine dik olan bir eksen boyunca ayarlarsınız.

 • 2 Nokta (Yükseklik) “2Point (Height)

Bu seçenek ile ızgara piramidin “mesh pyramid” yüksekliğini belirlerken tanımlayacağınız iki nokta arasındaki mesafenin piramidin yüksekliği olmasını sağlarsınız.

 • Eksen uç noktası “Axis endpoint”

Bu seçenek ile ızgara piramidin “mesh pyramid” üst noktasının veya bir kesik piramidin üst yüzünün merkezinin konumunu ayarlarsınız. Eksen uç noktasının yönü, 3 boyutlu 3B “3D” uzayda herhangi bir yerde olabilir.

 • Üst yarıçap “Top Radius”

Bu seçenek ile bir kesik piramit “pyramid” oluşturarak, ızgara piramidin “mesh pyramid” üst yüzünün yarıçapını belirlersiniz.

E)    Küre “Sphere”

3 boyutlu 3B “3D” ızgara küre “mesh sphere” yaratır.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, kürenin merkez noktasını, yarıçapını veya çapını belirlersiniz.

 • Merkez noktasını belirleyin veya: “Specify Center point or:”

Izgara kürenin “Mesh sphere” merkez noktasını belirlersiniz.

 • 3N (Üç nokta) “3P (three points)”

Bu seçenek ile üç nokta belirleyerek ızgara kürenin “mesh sphere” konumunu, boyutunu ve düzlemini ayarlarsınız.

 • 2N (Çap) “2P (Diameter)”

Bu seçenek ile iki nokta belirleyerek ızgara kürenin “mesh sphere” çapını ayarlarsınız. Belirlediğiniz iki noktanın ortası ızgara kürenin “mesh sphere” merkezi olur.

 • TTeğY (Teğet, teğet, Yarıçap) “Ttr (Tangent, tangent, radius)”

Belirlenen nesne üzerindeki iki noktaya teğet olan belirli bir yarıçapa sahip bir ızgara küre “mesh sphere” tanımlar:

Belirtilen kriterler birden fazla sonuç üretebiliyorsa, en yakın teğet noktaları kullanılır.

Yarıçapı belirleyin veya: “Specify Radius or:”

Izgara kürenin “Mesh sphere” yarıçapını belirlersiniz. İlk adım da belirlemiş olduğunuz iki nesneye teğet belirlediğiniz yarıçaptaki ızgara küre “mesh spher” yaratılır.

 • Çap “Diameter.”

Izgara kürenin “Mesh sphere” yarıçapı yerine çapını belirlersiniz. İlk adım da belirlemiş olduğunuz iki nesneye teğet belirlediğiniz çaptaki ızgara küre “mesh spher” yaratılır.

F)     TAKOZ “WEDGE”

3 boyutlu 3B “3D” ızgara takoz “mesh wedge” yaratır.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, takozun “wedge” tabanın enini, boyunu ve takozun “wedge” yüksekliğini belirlersiniz.

 • İlk köşeyi belirleyin veya: “Specify First corner or:”

Izgara takozun “Mesh wedge” tabanının ilk köşesini belirlersiniz.

 • Merkez “Center”

Bu seçenek ile, ızgara takozun “mesh wedge” tabanının merkez noktasını ayarlarsınız.

 • Diğer köşeyi belirleyin veya: “Specify other corner or:”

XY düzleminde bulunan ızgara takozun “mesh wedge” tabanının diğer köşesini ayarlarsınız.

 • Küp “Cube”

Bu seçenek ile, ızgara takozun “mesh wedge” tabanının tüm kenarlarını eşit uzunlukta olacak şekilde ayarlarsınız.

 • Uzunluk “Length”

Bu seçenek ile, ızgara takozun “mesh wedge” tabanının X ekseni boyunca uzunluğunu (boyunu) ve Y ekseni boyunca uzunluğunu (enini) sırasıyla belirlersiniz.

 • Uzunluğu belirleyin: “Specify length”

Izgara takozun “Mesh wedge” tabanının X ekseni boyunca uzunluğunu belirlersiniz.

 • Genişliği belirleyin: “Specify width”

Izgara takozun “Mesh wedge” tabanının Y ekseni boyunca uzunluğunu belirlersiniz.

 • Yüksekliği belirleyin veya “Specify height or”

Izgara takozun “Mesh wedge” yüksekliğini ayarlarsınız. Yüksekliği geçerli KKS’nin “UCS” pozitif Z ekseni boyunca çizmek için pozitif bir değer girin. Yüksekliği negatif Z ekseni boyunca çizmek için negatif bir değer girin.

 • 2 Nokta (Yükseklik) “2Point (Height)”

Bu seçenek ile ızgara takozun “mesh wedge” yüksekliğini belirlerken tanımlayacağınız iki nokta arasındaki mesafenin takozun yüksekliği olmasını sağlarsınız.

G)   SİMİT “TORUS”

3 boyutlu 3B “3D” ızgara simit “mesh torus” yaratır.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, borunun ebatını ve simitin “torus” merkezinden borunun merkezine olan mesafeyi belirlersiniz.

 • Merkez noktasını belirleyin veya: “Specify Center point or:”

Izgara simitin “Mesh torus” merkez noktasını belirlersiniz.

 • 3N (Üç nokta) “3P (Three points)”

Bu seçenek ile borunun içinden geçen yol boyunca üç nokta belirleyerek, ızgara simitin “mesh torus” konumunu, boyutunu ve dönüşünü ayarlarsınız.

 • 2 N (Simit çapı) “ 2P (torus diameter)”

Bu seçenek ile iki nokta belirleyerek ızgara simitin “mesh torus” çapını ayarlar. Çap, ızgara simitin “mesh torus” merkez noktasından borunun merkez noktasına kadar olan mesafe olarak hesaplanır.

 • TTy (Teğet, teğet, yarıçap) “Ttr (Tangent, tangent, radius)”

Bu seçenek ile belirlenen nesneye teğet olan belirli bir yarıçapa sahip bir ızgara simit “mesh torus” tanımlarsınız. Belirtilen teğet noktaları geçerli KKS’ye “UCS” yansıtılır.

Belirtilen kriterler birden fazla sonuç üretebiliyorsa, en yakın teğet noktaları kullanılır.

 • Yarıçapı belirleyin veya: “Specify radius or:”
 • Izgara simitin “Mesh torus” merkez noktasından borunun merkez noktasına ölçülen ızgara simitin “mesh torus” yarıçapını belirlersiniz.
 • Çap (Simit) “Diameter (Torus)”

Bu seçenek ile yarıçap yerine ızgara simitin “mesh torus” merkez noktasından borunun merkez noktasına kadar ölçülen ızgara simitin çapını ayarlarsınız.

 • Tüp yarıçapını belirleyin veya: “Specify tube radius or:”

Izgara simitin “Mesh torus” merkez noktasından borunun merkez noktasına ölçülen borunun yarıçapını belirlersiniz.

 • 2 Nokta (Tüp yarıçapı) “2Point (Tube radius)”

Bu seçenek ile iki nokta belirleyerek arasındaki mesafenin tüp yarıçapı olmasını sağlarsınız.

Çap (Boru) “Diameter (Tube)”

Bu seçenek ile yarıçap yerine ızgara simitin “mesh torus” merkez noktasından borunun merkez noktasına ölçülen borunun çapını belirlersiniz.

H)   AYARLAR “SETTINGS”

Yeni yaratılacak ızgara “mesh” nesnenin pürüzsüzlük “smoothness“ ve mozaikleme “tessellation” değerlerini değiştirebilirsiniz:

 • Pürüzsüzlük seviyesini belirtin veya: “Specify level of smoothness or:”

Yaratılacak ızgara “meshe” nesneye uygulanacak başlangıç pürüzsüzlük “smoothness“ derecesini veya yuvarlaklığı ayarlar. Pürüzsüzlüğü “Smoothness“ ortadan kaldırmak için, 0 girin. Daha fazla pürüzsüzlük “smoothness“ için, 4‘e kadar pozitif bir tamsayı girin. Girdiğiniz değer geçerli çizim oturumu boyunca korunacaktır.

Bu pürüzsüzlük “smoothness“ değeri, SMOOTHMESHMAXLEV sistem değişkeninin değeri ile sınırlıdır.

 • Mozaikleme “Tessellation”

Aşağıdaki şekilde görünen ızgara ilkel seçeneğinin her boyutu için mozaikleme “tessellation“ değerlerini (yüz sayısı) güncelleyebileceğiniz yer olan Primitif Seçenekleri “Mesh Primitive Options” iletişim kutusunu açar.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.