LOFT (Komutu)

Bu komut iki veya ikiden fazla kesit arasındaki alanda 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” veya yüzey “surface” oluşturur.

Bu komutla belirlediğiniz kesitler arasındaki alanda 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” veya yüzey “surface” oluşturursunuz. Kesitler elde edilen katının “solid” ya da yüzeyin “surface” şeklini tanımlar. En az iki kesit belirlemeniz gerekir.

Loft kesitleri açık veya kapalı, düzlemsel veya düzlemsel olmayan kesitler ve ayrıca kenar “edge” alt nesneleri olabilir. Açık enine kesitler yüzeyler “surface” oluştururken; kapalı enine kesitler belirlenen moda bağlı olarak katı “solid” ya da yüzeyler “surface” oluşturur.

Yüzeyler”Surface” oluştururken, yüzeyin bir düzgün olmayan eğri yüzey “surface” (NURBS yüzey) yüzeyi mi yoksa bir işlemsel yüzey mi olduğunu kontrol etmek için, SURFACEMODELINGMODE komutunu kullanabilirsiniz. İşlemsel yüzeylerin ilişkisel olup olmayacağını kontrol etmek için, SURFACEASSOCIATIVITY sistem değişkenini kullanın.

LOFT komutuyla aşağıda listelenen nesneleri ve alt nesneleri kullanabilirsiniz:

Kesit “Cross Section” Olarak Kullanılabilen Nesneler

Güzergah “Path” Olarak Kullanılabilen Nesneler

Rehber “Guide” Olarak Kullanılabilen Nesneler

2B Sürekli çizgiler

“2D polyline”

Çubuk “Spline” 2B Çubuk

“2D Spline”

2B Katı “2D Solid”  
2B Çubuk “2D Spline” Spiral “Helix” 3B Çubuk “3D Spline”
Yay “Arc” Yay “Arc” Yay “Arc”
Çember “Circle” Çember “Circle” 2B Sürekli çizgi “2D Polyline”

Not:

2 boyutlu 2B “2D” sürekli çizgiler “polyline”, sadece 1 segment içeriyorsa, rehber olarak kullanılabilir.

Kenar “Edge” alt nesneleri Kenar “Edge” alt nesneleri Kenar “Edge” alt nesneleri
Elips” Ellipse” Elips” Ellipse” 3B Sürekli çizgi “3D Polyline”
Eliptik yay “Elliptical arc” Eliptik yay “Elliptical arc” Eliptik yay “Elliptical arc”
Helozon “Helix” 2B Sürekli çizgi “2D polyline”  
Çizgi “Line” Çizgi “Line” Çizgi “Line”
Düzlemsel veya düzlemsel olmayan katı yüz “solid face”  
Düzlemsel veya düzlemsel olmayan yü<ey “surface”  
Noktalar “Point” (sadece birinci veya sonuncu kesit olarak) 3B Sürekli çizgi “3D Polyline”
Bölge “Region”  

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

 • Loft İşlem sırasındaki Kesitleri seçin veya: “Select Cross Sections in Lofting Order or:”

Kesit olarak kullanılacak açık veya kapalı eğrileri, loft yüzeyin “surface” veya katının “solid” içinden geçeceği sırayla belirlersiniz.

 • Nokta “Point”

Bu seçenek ile, Loft işleminin ilk veya son noktasını belirlersiniz. Şayet Loft işlemine Nokta “Point” seçeneğiyle başlarsanız, daha sonra kapalı bir eğri seçmeniz gerekir.

 • Birden fazla Kenarı Birleştir “Join Multiple Edges”

Bu seçenek ile, birden fazla kenarı, uçtan uca olarak tek kesit olarak birleştirebilirsiniz.

 • Mod “Mode”

Bu seçenek ile, oluşturulacak olan Loft nesnesinin katı “solid” mı yoksa yüzey “surface” mi olacağını kontrol edersiniz.

 • Süreklilik “Continuity”

Bu seçenek yalnızca LOFTNORMALS sistem değişkeni 1 (düzgün sığma) olarak ayarlanmışsa görüntülenir. Sürekliliğin, yüzeylerin birleştiği yerde G0, G1 veya G2 tip süreklilik olup olmayacağını belirtir.

 • Çıkıntı büyüklüğü “Bulge Magnitude”

Bu seçenek yalnızca LOFTNORMALS sistem değişkeni 1 (düzgün sığma) olarak ayarlanmışsa görüntülenir. G1 veya G2 tip sürekliğe sahip nesneler için çıkıntı büyüklüğü “bulge magnitude“ değeri belirler.

 • Rehberler “Guides”

Loft katısının “solid” veya yüzeyinin “surface” şeklini kontrol eden kılavuz eğrileri belirler. Ortaya çıkacak olan katıdaki “solid” veya yüzeydeki “surface” kırışıklıklar gibi istenmeyen sonuçları önlemek için, noktaların karşılık gelen kesitlerde nasıl eşleştirileceğini kontrol etmek için kılavuz eğrileri kullanabilirsiniz.

 • Her kesit ile kesişir.
 • İlk kesitte başlar.
 • Son kesitte biter.

Loft yüzey “surface” veya katı “solid” için istediğiniz sayıda kılavuz eğrisi seçtikten sonra, Enter tuşuna basmanız gerekir.

 • Güzergah “Path”

Loft katı “solid” veya yüzey “surface” için bir güzergah “path” belirtir.

Güzergah “Path” eğrisi, kesitlerin tüm düzlemleriyle kesişmelidir.

 • Sadece Kesitler “Cross Sections Only”

Kılavuz “Guide” veya güzergahı “path” kullanmadan loft nesneleri oluşturur.

 • Ayarlar “Settings”

Loft Ayarları “Loft Settings” iletişim kutusunu görüntüler.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Kompozit Yapıda Katmanları Düzenleme

Revit’te kompozit yapıdaki katmanların fonksiyonlarını, malzemesini ve kalınlığını belirleyebilirsiniz.  Video: Bileşik Yapıları Düzenleme (İngilizce) Kompozit …

Bir cevap yazın

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.