1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Korkuluk Sistem Tipi Özellikleri

Korkuluk sistem ailesinin yapısını, tırabzanları ve dikmeleri, birleşimleri, korkulukları ve daha fazlasını değiştirmek için, tip özelliklerini değiştirin.

Tip özelliklerini değiştirmek için, bir eleman seçin ve Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Özellikler “Properties“ panelinde > Tip Özellikleri Type Properties” [  ] komut simgesine tıklayın. Tip özelliklerinde yapılan değişiklikler o tipin projedeki tüm örnekleri için geçerli olacaktır.

Not: Şayet korkuluk tiplerini REVİT programının önceki bir sürümünden yükseltiyorsanız ve listelenen tüm özellikleri görmüyorsanız, korkuluk tipini çoğaltabilirsiniz; böylece tüm özelliklerin kullanılabilir olduğunu göreceksiniz.

İsim Tanımı
İNŞAAT
Korkuluk Yüksekliği Korkuluk sistemindeki en üst rayın yüksekliğidir.
Ray Yapısı (Sürekli Olmayan) Her ray için ray sayısını, yüksekliği, ofseti, malzeme ve profil ailesini (şekil) ayarladığınız ayrı bir iletişim kutusu açar. Korkuluk Yapısını Değiştirme makalesine bakınız.
Tırabzan Yerleşimi Korkuluğun tırabzan desenlerini tanımladığınız ayrı bir iletişim kutusu açar. Korkuluk Ara Dikmeleri ve Taşıyıcıları makalesine bakınız.
Tırabzan Ofseti Korkulukları rayın güzergah hattından ofsetler. Bu özellik için bir değer ayarlayarak, farklı ray ve korkuluk kombinasyonları oluşturabilirsiniz.
İniş Yükseklik Ayarını Kullanma İnişlerdeki korkulukların yüksekliğini kontrol eder.

• Hayır “No” seçeneği: Korkuluklar ve inişler, merdiven basamaklarında olduğu gibi aynı yüksekliği kullanır.

• Evet “Yes” seçeneği: Korkuluk yüksekliği, İniş Yüksekliği Ayarı için ayarlanan miktar kadar yukarı veya aşağı ayarlanır. Düz korkuluk bağlantıları elde etmek için, Teğet Birleşimler “Tangent Joins“ parametresini Rayları Karşılayacak Şekilde Uzat “Extend Rails to Meet“ olarak ayarlayın.

İniş Yükseklik Ayarı Korkuluk yüksekliğini orta veya üst katlardaki Korkuluk Yüksekliği “Railing Height“ parametresinde belirtilen değerden yükseltir veya alçaltır.
Açılı Bağlantılar v  Şayet 2 korkuluk parçası plandaki bir açıda buluşuyor ancak dikey olarak bağlanmıyorsa, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

• Dikey/Yatay Segmentler Ekleme: Gerekli sayıda ilave korkuluk segmenti eklenerek bir birleştirme oluşturur.

• Bağlayıcı Ekleme: Boşluk bırakır.

Bu özellik, bir inişten çıkan bir merdiven geçişinin başlangıcının bir diş genişliği ile değiştirilemediği sürekli bir korkuluk oluşturmak için, kullanılabilir.

Birleştirme yöntemleri, bağlantı bazında baskın kılınabilir. Korkuluk Birleşimini Düzenleme makalesine bakınız.

Teğet Birleşimler v  Şayet Planda 2 teğet korkuluk parçası eş doğrusal veya teğetse ancak dikey olarak bağlanmıyorsa, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

·         Dikey/Yatay Segmentler Ekleme: Bir birleşim oluşturur.

·         Bağlayıcı Ekleme: Boşluk bırakır.

·         Rayları Karşılamak İçin Uzatma: Düzgün bir bağlantı oluşturur.

Bu özellik, korkuluk yüksekliği bir inişte değiştirildiğinde veya korkuluk bir merdivenin dibinde ortaya çıktığında düzgün bir bağlantı oluşturmak için kullanılabilir. Birleştirme yöntemleri, bağlantı bazında baskın kılınabilir. Korkuluk Birleşimini Düzenleme makalesine bakınız.

Ray Birleşimleri Şayet Korkuluk segmentleri arasında bağlantılar yapıldığında REVİT düzgün geçiş birleşimler oluşturamazsa, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

·         Buda “Trim”: Segmentler dikey bir düzlemle kesilir.

·         Kaynakla “Weld”: Segmentler, mümkün olduğunca gönyeli olarak yakın bir şekilde birleştirilir. Kaynaklı bağlantılar dairesel ray profilleri için en iyi sonucu verir.

ÜST RAY
Yükseklik “Height” Korkuluk sistemindeki üst rayın yüksekliği.
Tip “Type” Üst ray tipini belirler.
TIRABZAN 1
Yanal Ofset Yukarıda açıklanan Korkuluk Ofseti değerini bildirir. (Salt okunur değer)
Yükseklik “Height” Tırabzan tipi özelliklerinde belirtilen tırabzan yüksekliği. (Salt okunur değer)
Pozisyon “Position” Korkuluk sistemi ile ilgili tırabzan konumunu belirtir:

·         Sol

·         Sağ

·         Sol ve sağ

Tip “Type” Tırabzanın tipini belirler.
TIRABZAN 2
Yukarıdaki Tırabzan 1 için verilen tanımlara bakın.
KİMLİK VERİLERİ
Anahtar kelime

“Keynote”

Tip için anahtar kelime ekleyin veya düzenleyin. Anahtar Kelimeler “Keynotes” iletişim kutusunu açmak için değer kutusunu tıklayın.
Model

“Model”

Tipin modelini tanımlar.
Üretici

“Manufacturer”

Tipin üreticisini tanımlar.
Tip Yorumları

“Type Comments”

Tip hakkında yorumlar sağlar.
URL

“URL”

Tip için geçerli URL’yi ayarlar.
Tanımı

“Description”

Tipin tanımıdır.
Montaj Tanımı

“Assembly Description”

Montaj kodu seçimine göre montajın tanımıdır.
Montaj Kodu

“Assembly Code

Hiyerarşik listeden seçilen montaj kodudur.
Tip İşareti

“Type Mark”

Tip için tip işaretini ayarlar.
Fiyatı

“Cost”

Tipin maliyetini belirler.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.