1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Korkuluk “Railing” Yapısını Değiştirme

Korkuluk tipindeki yükseklik “height”, ofset “offset”, profil, malzeme ve ray sayısını değiştirebilirsiniz.

  1. Özellikler “Properties” paletinde Tipi Düzenle “Edit Type” [ ] düğmesine tıklayın.
  2. Tip Özellikleri “Type Properties“ iletişim kutusunda, Ray Yapısı (Sürekli Olmayan) “Rail Structure (Non-Continuous)” tipi için Düzenle “Edit” düğmesine tıklayın.

Not: Tip özelliklerinde yapılan değişiklikler, projedeki bu türden tüm korkulukları etkileyeceğinden dolayı; yeni bir korkuluk tipi oluşturmak için, Çoğalt “Duplicate“ düğmesine tıklayabilirsiniz.

  1. Rayları Düzenle “Edit Rails“ iletişim kutusunda, her ray için aşağıdaki özellikleri belirleyin:
  • Yükseklik “Height” ve ofset “offset”.
  • Ray profili. Kendi ray profilinizi oluşturmak için, Profil Ailesi Oluşturma makalesine bakınız.
  • Malzeme Material”. Kendi ray malzemenizi oluşturmak için, Malzemeler makalesine bakınız.

İlave bir ray oluşturmak için, Ekle “Insert“ düğmesine tıklayın. Ray için bir ad ve yükseklik, ofset, profil ve malzeme özellikleri girin.

  1. Korkuluğun konumunu ayarlamak için, Yukarı veya “Up” Aşağı “Down” tuşlarına tıklayın.
  2. Modeldeki değişikliklerinizi ön izleme yapmak için, Uygula “Apply” düğmesine tıklayın.
  3. İşiniz bittiğinde OK düğmesine tıklayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.