1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Kitle Yüzlerinden Katlar Duvarlar ve Çatılar Yaratma

Kitle örneklerinin, jenerik modellerin, içe aktarılmış katıların ve çoklu ızgaraların “polymesh” yüzlerinden yapı elemanları oluşturabilirsiniz.

Yukarıda soldaki şekil yerinde kitle “in-place mass“ elemanlarını; sağdaki şekil ise, yapı elemanlarına dönüştürülmüş yerinde kitle “in-place mass“ elemanlarını göstermektedir

 • Soyut modeller: “Abstract models:” Bir binayı soyut olarak modellemek istediğinizde veya brüt hacim, brüt yüzey alanı ve brüt taban alanını planlamak istediğinizde kitle “mass” örnekleri kullanın.

Kitle örneklerinden yapı elemanları oluşturmak için Yapı Modelleyici “Building Maker” araçlarını kullanın. Yapı Modelleyici “Building Maker“ araçlarıyla oluşturulan yapı elemanları, kitlenin yüzü değiştiğinde otomatik olarak güncellenmez. Kitle yüzünü geçerli boyutuna ve şekline ayarlamak için, öğeyi güncelleyebilirsiniz.

 • Genel modeller: “Generic models:” Şayet benzersiz, olağandışı bir şekil oluşturmanız gerekiyorsa, ancak tüm binayı soyut olarak modellemeniz gerekmiyorsa genel modelleri kullanın. Duvarlar, çatılar ve perde sistemleri, genel bir model ailesindeki yüzlerden yapılabilir.
 • İçe aktarılmış Katılar: “Imported solids: İçe aktarılmış katıların yüzlerinden elemanlar oluşturmak için, (ki bunlar bir kitle ailesi oluştururken kavramsal tasarım ortamına veya genel bir model oluştururken Aile Düzenleyicisine “Family Editor“ aktarılmalıdır.) bu katıları kullanabilirsiniz
 • Çoklu Izgaralar: “Polmeshes: “ Çoklu ızgara “Polmesh” nesnelerini çeşitli dosya türlerinden içe aktarabilirsiniz. Çoklu ızgara geometrileri için jenerik model aileleri tavsiye edilir. Çünkü kitle aileleri çoklu ızgara “polmesh” nesnelerinden hacimsel bilgi çıkaramaz.

İpucu: AutoCAD Mimari “AutoCAD Arhitecture” kitle öğelerini, AutoCAD Mimari “AutoCAD Arhitecture” programında patladıktan sonra REVİT programına aktarabilirsiniz. REVİT içe aktarma sembolleri olarak, bunlar çoklu ızgara “polymesh” nesneleridir. İsteğe bağlı olarak, bunları REVİT programına aktarmadan önce kitle öğelerini katı AutoCAD nesnelerine dönüştürebilirsiniz.

Bu Bölümdeki Konular

 • Yapı Modelleyici “Building Maker“ Hakkında

Yapı Modelleyici “Building Maker”, kitle çalışmaları ile yapı elemanları arasında daha yakın bir ilişki kuran bir araç setidir.

 • NURB Yüzeyler Üzerindeki Perde Duvar Sistemleri Hakkında

Jenerik model ailelerinde veya kitle ailelerinde NURB (Düzgün Olmayan Rasyonel B yivli) yüzeylerde perde sistemleri oluşturabilirsiniz.

 • NURB Yüzeyler Üzerindeki Çatılar Hakkında

Jenerik model veya kitle ailelerinde NURB (Düzgün Olmayan Rasyonel B-spline) yüzeylerde çatılar oluşturabilirsiniz.

 • Kitle Yüzünden “Mass Face” Duvar Yaratma

Yüzden Duvar “Roof by Face“ aracıyla çizgiler veya yüzler seçerek kitle örneklerinden duvarlar oluşturun. Bu araç, duvarları bir kitle örneğinin veya genel bir modelin yatay olmayan yüzlerine yerleştirir.

 • Kitle Tabanından Zemin Yaratma

Kitle örneğinden katlar oluşturmak için Yüzden Kat “Floor by Face“ aracını veya Kat “Floor“ aracını kullanın.

 • Bir Kitleden Perde Sistemi Yaratma

Perde Sisteminden Yüz “Curtain System by Face“ aracını kullanarak herhangi bir kitlenin yüzünde veya genel modelin yüzlerinde perde sistemleri oluşturun.

 • Kitlenin Yüzünden “Mass Face” Çatı Yaratma

Yüzden Çatı “Roof by Face“ aracını kullanarak kitlenin dikey olmayan tüm yüzlerinde çatılar oluşturun.

 • Çatının Yüzünü Uzatma

Kitle yüzlerini bir çatıya dönüştürdükten sonra, çatı sınırlarını uzatmak için şekil tutamaçlarını kullanabilirsiniz.

 • Çatılar ve Perde Sistemleri için Yüz Seçimlerini Güncelleme

Şayet bir kitle veya genel bir model üzerinde bir çatı veya perde sistemi oluşturduysanız, oluşturduğunuz çatıya veya perde sistemine yüzler ekleyebilir veya bunlardan yüzleri çıkartabilirsiniz.

 • Kitlede Değişiklikleri Yansıtmak İçin Yapı Elemanlarını Güncelleme

Yüz tarafından oluşturulan yapı elemanları kitleyi değiştirdiğinizde otomatik olarak güncellenmez. Kitle yüzünün geçerli boyutuna ve şekline ayarlamak için elemanı güncelleyin.

 • Kitleye Dayalı Yapı Elemanları Seçme

Yapı elemanlarını temeldeki kitle üzerindeki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellerken, önce elemanların ilişkilendirildiği kitle örneğini veya genel modeli seçmeyi ve ardından yüz tabanlı ana nesneleri seçmeyi daha kolay bulabilirsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.