1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Kitle Örneklerinin Görünürlüğünü Kontrol Etme

Görünürlük/Grafikler “Visibility/Graphics“ iletişim kutusundaki görünüş ayarlarını veya ayarları kullanarak bir görünüşün kitleleri görüntüleyip görüntülemeyeceğini ve görünüşün kitle zeminlerini “floors”, yüzeyleri “surfaces” ve bölgeleri “zones“ gösterip göstermeyeceğini kontrol edebilirsiniz.

Görünüşlerde kitlelerin görünürlüğünü kontrol etmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

  • Bir Görünüş için Kitle Kategorisinin Görünürlüğünü Ayarlama

Görünüş “View“ sekmesi içerisinde > Grafikler “Graphics” panelinde > Görünürlük/Grafik “Visibility/Graphics”” [   ] komut simgesine tıklayın. Model Kategorileri “Model Categories“ sekmesinde kitle kategorisini seçin.

Bu görünüşe özgü ayar, kitlenin yazdırılıp yazdırılmayacağını ve Kitleyi Göster “Show Mass“ seçeneği kapatıldığında görünür olup olmayacağını belirler. Şayet Görünürlük/Grafik Geçersiz Kılmaları “Visibility/Graphics Overrides“ iletişim kutusunda Kitle “Mass” seçeneği seçilirse, Form “Form ve Kitle Zeminleri “Mass Floor” alt kategorileri bağımsız olarak denetlenebilir.

  • Görünüş Ayarlarına Göre Kitleyi Göster “Show Mass by View Settings”

Bu seçenek, kitleleri Görünürlük/Grafikler “Visibility/Graphics“ iletişim kutusundaki Kitle “Mass” kategorisinin görünürlük ayarına göre görüntüler. Kitle kategorisi görünür olduğunda, kitle duvarları, kitle zeminleri ve desen dolgu çizgileri gibi kitle alt kategorilerinin görünürlüğünü bağımsız olarak kontrol edebilirsiniz. Bu görünüşe özgü ayarlar ayrıca kitlelerin yazdırılıp yazdırılmayacağını da belirler.

Kitle & Saha “Massing & Site “ sekmesi içerisinde > Kavramsal Kitle “Conceptual Mass“ panelinde > Görünüş Ayarlarına Göre Kitleyi Göster “Show Mass by View Settings“ [  ] komut simgesine tıklayın.

  • Kitle Formunu ve Zeminlerini Göster ” Show Mass Form and Floors”

Bu seçenek, bir görünüşte kitle kategorisi görünürlüğü kapalı olsa bile tüm görünüşlerdeki tüm kitle örneklerini ve kitle zeminlerini görüntüler.

Kitle & Saha “Massing & Site“ sekmesi içerisinde > Kavramsal Kitle “Conceptual Mass“ panelinde > Kitle Formunu ve Zeminlerini Göster “Show Mass Form and Floors“ [  ] komut simgesine tıklayın.

  • Kitle Yüzey Tiplerini Göster “Show Mass Surface Types”

Enerji analizi yaparken, tek tek yüzeyleri seçebilmeniz ve grafik görünümlerini veya enerji ayarlarını değiştirebilmeniz için, kitle yüzeylerini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.

Bu seçeneği etkinleştirmek için Analiz “Analyze“ sekmesi içerisinde > Enerji Optimizasyonu “Energy Optimization“ panelinde > Enerji Modeli Yarat “Create Energy Model” [  ] komut simgesine  tıklayın.

Kütle Oluşturma ve Site sekmesi Kavramsal Kütle paneli (Kütle Yüzey Türlerini Göster) öğesine tıklayın.

  • Kitle Bölgelerini ve Gölgelerini Göster “Show Mass Zones and Shades”

Bir enerji analizi yaparken, tek tek bölgeleri seçip ayarlarını değiştirmek için, kitle bölgeleri ve gölgelerini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.

Bu seçeneği etkinleştirmek için:

  1. Analiz “Analyze“ sekmesi içerisinde > Enerji Optimizasyonu “Energy Optimization“ panelinde Enerji Modeli Yarat “Create Energy Model” [ ] komut simgesine  tıklayın.
  2. Kitle & Saha “Massing & Site“ sekmesi içerisinde Kavramsal Kitle “Conceptual Mass“ panelinde > Kitle Bölgelerini ve Gölgelerini Göster ”Show Mass Zones and Shades” seçeneğini tıklayın.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.