1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Kitle Örneği Özellikleri

Kitle katları oluşturmak veya seçilen kitlenin brüt hacmini, yüzey alanını ve taban alanını görmek için, o anki geçerli (aktif) modelinize yerleştirdiğiniz kitle örneğinin özelliklerini değiştirin.

Örnek özelliklerini değiştirmek için, öğeyi seçin ve Özellikler “Properties” paletindeki özelliklerini değiştirin.

Not: Brüt hacim “Gross Volume”, brüt yüzey alanı “gross surface area“ ve brüt zemin alanı “gross floor area”, çizelgelenebilen (listelenebilen) parametrelerdir.

Parametre Açıklama
Kitle Katları

“Mass Floors”

Kütle Katları “Mass Floors dialog“ iletişim kutusunu açmak için Düzenle “Edit “ düğmesine tıklayın. İletişim kutusu projedeki tüm kotları görüntüler. Kotları seçtiğinizde, REVİT programı kitle ile kesişen seçilen her kot için bir kitle katı oluşturur. Kitle katları oluşturduktan sonra, yazılım kitlenin taban alanını, çevresini, hacmini ve dış yüzey alanını hesaplar.

Kitle dikey genişliklerini değiştirdiğinde, kitle sadece halihazırdaki kitle ile kesişen seçilmiş kitle katları üretir. Önceden seçilen her kot, seçili olmayan kota kadar bir kitle katı üretmese bile korunur.

Brüt Hacim

“Gross Volume”

Bu değer salt okunurdur.
Brüt Yüzey Alanı

“Gross Surface Area”

Bu değer salt okunurdur. Brüt yüzey alanı kitlenin yanlarını, üstünü ve altını içerir.
Bürüt Zemin Alanı

“Gross Floor Area”

Bu salt okunur değer, kitle katları eklediğinizde değişir.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.