1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Kiriş Örneği Özellikleri

Kot ofsetlerini, geometri yaslamasını, aşama (faz) verileri ve daha fazlasını değiştirmek için, kiriş örneği özelliklerini değiştirebilirsiniz.

kiriş örneği özelliklerini değiştirmek için, öğeyi seçin ve Özellikler “Properties“ paletindeki özelliklerini aşağıdaki tablodaki özelliklere göre değiştirin.

İsimTanım
KISITLARCONSTRAINTS”
Referans Kot “Reference Level”Kısıtlayıcı seviye. Bu, kirişin yerleştirildiği çalışma düzlemine bağlı olan salt okunur bir değerdir.
Çalışma Düzlemi “Work Plane”Öğelerin yerleştirildiği geçerli düzlemdir. Bu salt okunur bir değerdir.
Başlangıç Kotu Ofseti “Start Level Offset”Kirişin başlangıç noktasının referans seviyeye uzaklığıdır. Buraya girilen değerler, eleman sabitlendiğinde sıfırlanır. Eleman sabitlendiğinde salt okunur bir değer olur.
Bitiş Kotu Ofseti “End Level Offset”Kirişin bitiş noktasının referans seviyeye uzaklığıdır. Buraya girilen değerler, eleman sabitlendiğinde sıfırlanır. Eleman sabitlendiğinde salt okunur bir değer olur.
Yönlendirme “Orientation”Kirişin üzerine çizildiği eğimli bir düzlemden yönünü belirtir.   Normal “Normal” veya   Yatay “Horizontal”. Normal “;Normal”, kirişin flanşlarını, çizildiği düzleme paralel olarak tutar. Yatay “Horizontal”, kirişin flanşlarını yatay konuma yönlendirir.

Yönlendirme “Orientation”, Geometrik Konum “Geometric Position” kısmındaki yaslama ve ofset özelliklerine duyarlıdır.
Kesit Dönüşü “Cross-Section Rotation”Dönen kirişleri ve çerçeveleri kontrol eder. Dönme açısı, kirişin çalışma düzleminden ve merkez referans düzleminin yönünden ölçülür.
GEOMETRİK KONUM “GEOMETRİC POSITION”
Uzantı Başlangıcı ”Start Extension”Sadece çelik kirişler için geçerlidir. Kirişin başlangıç ucunun ötesine kiriş geometrisi ekleyen bir ölçüdür.
Uzantı Bitişi ”End ExtensionSadece çelik kirişler için geçerlidir. Kirişin bitiş ucunun ötesine kiriş geometrisi ekleyen bir ölçüdür.
Başlangıç Birleşimi Azaltması “Start Join Cutback”Sadece çelik kirişler için geçerlidir. Kirişin başlangıç ucunun kenarı ile bağlı olduğu eleman arasındaki ölçüdür. Yalnızca öğenin birleşim başlangıcı içindir.
Bitiş Birleşimi Azaltması “End Join Cutback”Sadece çelik kirişler için geçerlidir. Kirişin bitiş ucunun kenarı ile bağlı olduğu eleman arasındaki ölçüdür. Sadece elemanın birleşim bitişi içindir.
yz Yaslaması “yz Justification”Sadece çelik kirişler için geçerlidir. Düzgün “Uniform” veya Bağımsız “Independent” olmak üzere iki seçeneğe sahip olup; . Düzgün “Uniform” seçeneği, aynı parametrelerin bir kirişin hem başlangıcına hem de sonuna ayarlanmasına izin verir. Bağımsız “Independent” seçeneği ise, bir kirişin başlangıcı ve bitişi için farklı parametrelerin ayarlanmasına izin verir.
y Yaslaması “y Justification”Yalnızca Düzgün “Uniform” yaslanmış çelik kirişler için geçerlidir. Fiziksel geometrinin y yönündeki konum çizgisine göre konumunu belirtir: Orijin “Origin”, Sol “Left”, Orta “Center”, Sağ “Right”.
y Ofset Değeri “y Offset Value”Yalnızca Düzgün “Uniform” yaslanmış çelik kirişler için geçerlidir. Geometriyi y yönünde dengeleyen sayısal değerdir. Konum çizgisi ile y Yaslaması “y Justification” parametresinde ayarlanan karakteristik nokta arasındaki mesafedir.
z Yaslaması “z Justification”Yalnızca Düzgün “Uniform” yaslanmış çelik kirişler için geçerlidir. Fiziksel geometrinin z doğrultusunda konum satırına göre konumunu belirtir: Orijin “Origin”, Üst “Top”, Merkez “Center”,  Alt “Bottom”.
z Ofset Değeri “z Offset Value”Yalnızca Düzgün “Uniform” yaslanmış çelik kirişler için geçerlidir. Geometriyi z yönünde dengeleyen sayısal değerdir. Konum çizgisi ile y Yaslaması “y Justification” parametresinde ayarlanan karakteristik nokta arasındaki mesafedir.
Başlangıç y Yaslanması “Start y Justification”Yalnızca Bağımsız “Independent” yaslanmış çelik kirişler için geçerlidir. Kirişin başlangıç ucunun fiziksel geometrisinin y yönündeki konum çizgisine göre konumunu belirtir: Orijin “Origin”, Sol “Left”, Merkez “Center”, Sağ “Right”.
Başlangıç y Ofset Değeri   “Start y Offset Value”Yalnızca Bağımsız “Independent” yaslanmış çelik kirişler için geçerlidir. Kirişin başlangıç ucundaki geometriyi y yönünde dengeleyen sayısal değerdir. Bu, konum çizgisi ile Başlangıç y Yaslaması “Start y Justification” parametresinde ayarlanan karakteristik nokta arasındaki mesafedir.
Başlangıç z Yaslanması “Start z Justification”Yalnızca Bağımsız “Independent” yaslanmış çelik kirişler için geçerlidir. Işının başlangıç ucundaki konum çizgisine göre fiziksel geometrinin z yönünde konumunu belirtir: Orijin “Origin”, Üst “Top”, Merkez “Center”, Alt “Bottom”.
Başlangıç z Ofset Değeri   “Start z Offset Value”Yalnızca Bağımsız “Independent” yaslanmış çelik kirişler için geçerlidir. Kirişin başlangıç ucundaki geometriyi z yönünde dengeleyen sayısal değerdir. Bu, konum çizgisi ile Başlangıç z Yaslaması “Start z Justification” parametresinde ayarlanan karakteristik nokta arasındaki mesafedir.
Bitiş y Yaslanması “End y Justification”Yalnızca Bağımsız “Independent” yaslanmış çelik kirişler için geçerlidir. Kirişin bitiş ucunun y yönünde konum çizgisine göre fiziksel geometrisinin konumunu belirtir: Orijin “Origin”, Sol “Left”, Merkez “Center”, Sağ “Right”.
Bitiş y Ofset Değeri “End y Offset Value”Yalnızca Bağımsız “Independent” yaslanmış çelik kirişler için geçerlidir. Kirişin başlangıç ucundaki geometriyi y yönünde dengeleyen sayısal değerdir. Bu, konum çizgisi ile Bitiş y Yaslanması “End y Justification” parametresinde ayarlanan karakteristik nokta arasındaki mesafedir.
Bitiş z Yaslanması “End z Justification”Yalnızca Bağımsız “Independent” yaslanmış çelik kirişler için geçerlidir. Kirişin bitiş ucunun z doğrultusunda konum çizgisine göre fiziksel geometrisinin konumunu belirtir: Orijin “Origin”, Sol “Left”, Merkez “Center”, Sağ “Right”.
Bitiş z Ofset Değeri “End z Offset Value”Yalnızca Bağımsız “Independent”  yaslanmış çelik kirişler için geçerlidir. Kirişin başlangıç ucundaki geometriyi z yönünde dengeleyen sayısal değerdir. Bu, konum çizgisi ile Bitiş z Yaslanması “End z Justification” parametresinde ayarlanan karakteristik nokta arasındaki mesafedir.
MALZEMELER “MATERIALS” ve BİTİRMELER “FINISHES”
YapısalStructural MaterialYapısal elemanların gizli görünüş görüntüsünü kontrol eder. Beton “Concrete“ veya Prekast “Precast“ gizli olarak görüntülenir. Önünde başka bir eleman olduğunda Çelik “Steel” veya Ahşap görülebilir. Atanmamış “Unassigned”, başka bir öğe tarafından gizlenirse görüntülenmez.
YAPISAL “STRUCTURAL”
Sap Sembolü Konumu “Stick Symbol Location”Sadece çelik kirişler için geçerlidir. Geometrinin Tepesi” Top of Geometry”, Geometrinin Merkezi “Center of Geometry”, Geometrinin Altı “Bottom of Geometry“ veya Konum Çizgisi “Location Line” seçeneklerine sahiptir. Kaba “Coarse “ olarak görüntülendiğinde kirişin gösteriminin konumunu belirtir.
Başlangıç Birleşimi “Start Connection”Sadece çelik kirişler için geçerlidir. Bir kirişin başlangıç ucundaki bir moment çerçevesi veya konsol sembolüdür.
Bitiş Birleşimi “End Connection”Sadece çelik kirişler için geçerlidir. Bir kirişin bitiş ucundaki bir moment çerçevesi veya konsol sembolüdür.
Kesme Uzunluğu “Cut Length”Kirişin fiziksel uzunluğudur. Bu salt okunur bir değerdir.
Yapısal Kullanım “Structural Usage”Kullanımı belirtir. Kiriş “Girder”, Yatay destek “Horizontal bracing”, Kiriş “Joist”, Diğer “Other”, Aşık “Purlin“ veya Kordon “Chord”.
Başlangıç İliştirme Tipi “Start Attachment Type”Son Yükseklik “End Elevation” veya Mesafe “Distance” seçenekleri vardır. Kirişin başlangıç konumundaki İliştirmenin yönünü belirtir. Son Yükseklik “End Elevation” (varsayılan), başlangıç konumunu kirişin yerleştirme kotunda yönlendirir. Uzaklık ”Distance”, başlangıç konumunu bir kolondaki birleştirme konumuna yönlendirir.
Başlangıç İliştirme Mesafesi “Start Attachment Distance”Başlangıç İliştirme Tipi “Start Attachment Type” Mesafe “Distance” olarak ayarlandığında, kiriş başlangıcının kolon bağlantı noktasından uzaklığını belirtir.
Referans Kolona İliştirme Başlangıcı “Start of Attachment to Reference Column”Başlangıç İliştirme Mesafesinin “Start Attachment Distance” ölçüldüğü kolonun Üstünü “Top” veya Altını “Bottom“  belirler.
Bitiş İliştirme Tipi “End Attachment Type”Son Yükseklik “End Elevation” veya Mesafe “Distance” seçenekleri vardır. Kirişin bitiş konumundaki bağlantı yönünü belirtir. Son Yükseklik “End Elevation” (varsayılan), uç konumunu kirişin yerleştirme kotunda yönlendirir. Uzaklık, başlangıç konumunu bir sütundaki birleştirme konumuna yönlendirir.
Bitiş İliştirme Mesafesi “End Attachment Distance”Bitiş İliştirme Tipi “End Attachment Type” Mesafe “Distance” olarak ayarlandığında kiriş ucunun kolon bağlantı noktasından uzaklığını belirtir.
Referans Kolona İliştirme Bitişi “End of Attachment to Reference Column”Bitiş İliştirme Mesafesinin “End Attachment Distance” ölçüldüğü kolonun Üstünü “Top” veya Altını “Bottom“ belirler.
Kavis Boyutu “Camber Size”Sadece çelik kirişler için geçerlidir. Kiriş kavisidir.
Saplama Sayısı “Number of Studs”Sadece çelik kirişler için geçerlidir. Kiriş başına saplama sayısıdır.
Analitik Modeli Etkinleştir “Enable Analytical Model”Analitik modeli görüntüler ve analitik hesaplamalara dahil eder. Varsayılan olarak seçilidir
Donatı Boşluğu – Üst Yüz “Rebar Cover – Top Face”Sadece betonarme kirişler için geçerlidir. Donatıların, kiriş üst yüzeyinden olan mesafesini belirler.
Donatı Boşluğu – Alt Yüz “Rebar Cover – Bottom Face”Sadece betonarme kirişler için geçerlidir. Donatıların, kirişin alt yüzeyinden olan mesafesini belirler.
Donatı Boşluğu – Alt Yüz “Rebar Cover – Other Faces”Sadece beton kirişler için geçerlidir. Donatıların, kirişten bitişik eleman yüzeylerine olan mesafesini belirler.
Tahmini Donatı Hacmi “Estimated Reinforcement Volume”Sadece beton kirişler için geçerlidir. Seçilen öğenin tahmini donatı hacmini belirtir. Bu, yalnızca donatı çubuğu yerleştirildiğinde görüntülenen salt okunur bir parametredir.
ÖLÇÜLER “DİMENSIONS”
Uzunluk “Length”Kiriş uçları arasındaki uzunluktur. Bu, kirişin analitik uzunluğudur. Bu salt okunur bir değerdir.
Hacim “Volume”Seçilen kirişin hacmidir. Bu salt okunur bir değerdir.
Üst Kot “Elevation at Top”Kirişin üst kısmını belirlemek için kullanılan kotu gösterir. Bu, salt okunur bir parametredir.
Alt Kot “Elevation at Bottom”Kirişin tabanını belirlemek için kullanılan kotu gösterir.
KİMLİK VERİLERİ IDENTITY DATA”
Yorumlar “Comments”Kullanıcı yorumlarıdır.
İşaret “Mark”Kiriş için oluşturulan bir etikettir. Olası kullanımları: İmalat markası. Bu değer, bir projedeki her öğe için benzersiz olmalıdır. Revit, verdiğiniz numara zaten kullanılmışsa sizi uyarır. Ancak kullanmaya devam etmenizi sağlar. Uyarıları Gözden Geçirme “Review Warnings“ aracını kullanarak uyarıları görebilirsiniz.
AŞAMALAMA (FAZLAMA) “PHASING”
Yaratılma Aşaması (Fazı)” “Phase CreatedKiriş bileşeninin hangi fazda  (fazda) yaratıldığını gösterir.
Yıkım Aşaması (Fazı) “Phase Demolished”Kiriş bileşeninin hangi aşamada (fazda) yıkıldığını gösterir.
1 Normal

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.