1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Kavramsal Tasarımı Analiz Etme

Bir bina projesinin ilk planlama aşamalarında, kavramsal tasarımı çeşitli şekillerde ve çeşitli amaçlarla analiz edebilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki analiz türlerini gerçekleştirebilirsiniz:

 • Tasarımını yapacağınız bina için en iyi kullanım yollarını (mekan bazında kullanım, konut olarak kullanım ve ofis alanı olarak kullanım gibi) belirleyebilirsiniz.
 • Doğrusal ölçülere veya yüzey alanına dayalı olarak binanın dışı için kaba maliyet tahminleri yapabilirsiniz.
 • Binanın farklı katları için HVAC (ısıtma-havalandırma-klima) gereksinimlerini belirleyebilirsiniz.

Bu tür analizleri gerçekleştirmek için, bir kitleyi tanımlanan katlara göre bölmek için kitle katlarını kullanırsınız. Her bir kitle katı için, REVİT programı taban alanını, dış yüzey alanını, hacmi ve çevreyi hesaplar. Bu bilgiler kitle katları için örnek özelliklerinde saklanır ve bu değerleri çizelgelere ve etiketlere atayabilirsiniz.

Bu Bölümdeki Konular

 • Kitle Katları Hakkında

Kavramsal tasarım sırasında, bir kitleyi analiz için bölmek için kitle katlarını kullanın. Kitle katları, bir sonraki kitle katına veya kitlenin tepesine kadar, kitle katının üzerindeki kitlenin boyutları hakkında geometrik bilgi sağlar.

 • Bir Kitlenin Üstündeki Kitle Katları Hakkında

Bir kitleyi bölmek için, kitle katlarını kullandığınızda, REVİT programı, kitlenin üst yüzüne denk gelen seviye dışında, kitle ile kesişen her seviyede görünür bir kitle katını oluşturur.

 • Kitlenin Altındaki Kitle Katları Hakkında

Bir kitlenin en düşük kitle katının altında meydana gelen bir bölümünü analiz etmek için, kitlenin en alt sınırında bir seviye ve kitle katı oluşturun.

 • Toplu Katlar Oluşturma

Kavramsal tasarım için bir kitle oluşturduktan sonra, projede tanımlanan her seviyede bir kitle katı oluşturun.

 • Kitle Katı Seçme

Kitle katlarını oluşturduktan sonra, her bir kitle katını ayrı ayrı seçebilirsiniz.

 • Kitle Katları

Kitle katlarını oluşturduktan sonra, bunları 2 boyutlu 2B “2D” görünüşlerde etiketleyebilirsiniz. Etiketler alan, dış yüzey alanı, çevre, hacim ve her bir kitle katı için kullanım hakkında bilgi içerebilir.

 • Kitle Tabanına Kullanım Atama

Kitle katlarını oluşturduktan sonra, bunlara kullanım atayabilirsiniz. Ardından tasarım üzerinde çeşitli analiz türleri gerçekleştirebilirsiniz.

 • Kitle Katı Çizelgesi Oluşturma

Kitle katlarını oluşturduktan sonra, kullanımları atamak veya tasarımı analiz etmek için bir kitle katı çizelgesi oluşturun.

 • Kitle Katı Örneğinin Özellikleri

Kullanım atamak, görünümünü değiştirmek, boyutları görüntülemek ve daha fazlası için kitle katının örnek özelliklerini değiştirin.

 • Kavramsal Tasarım Analizi Örnekleri

Kavramsal tasarımlar üzerinde gerçekleştirebileceğiniz farklı analiz türlerinin bu örneklerinden öğrenin.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.