1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

İnşaat Projeleri için BIM Proje Uygulama Planı

Bu makalemde adı geçen Proje Uygulama Planı (PUP) yalnızca bina bilgi modellemesi (BIM) ile ilgilidir ve tüm proje yönetim stratejisini belirleyen proje yürütme planları gibi daha geniş planlarla karıştırılmamalıdır.

Bina Bilgi Modellemesi (BIM), bir bina, köprü tüneli ve benzeri gibi inşa edilmiş bir varlık hakkında dijital bilgi oluşturma ve yönetme sürecini tanımlayan çok geniş bir terimdir. İngiltere’de Mayıs 2011’de yayınlanan Hükümet İnşaat Stratejisinde, Hükümet, 2019 yılına kadar inşaat projeleri için, en azından 3 boyutlu 3B “3D” BIM (proje ve varlık bilgileri, dokümantasyon ve verilerle birlikte) teslim edilme zorunluluğu getirmiştir. Bu, merkezi olarak ihale edilen kamu projelerinde 2. Seviye BİM için asgari bir şarttır.

PAS 1192-2: 2013 Bina bilgi modellemesini kullanan inşaat projelerinin sermaye / teslim aşamasındaki bilgi yönetimi için olan bu şartname, Seviye 2 BIM’e ulaşma gereksinimlerini belirtir.

Bir proje uygulama planını (PUP), ilk BIM şartnamesinin yürürlüğe girmesinin bir parçası olarak; İşveren Bilgi Gereksinimleri şartnamesinde işverene teslim edilmek üzere tedarikçilerin bilgi teknolojileri ve insan kaynakları yeteneği ile ilgili beyan vermesi zorunluluğunu getirmektedir. Plan, proje için, her bir organizasyon tarafından bir teklifte bulunulmasını gerektirmekte olup; bu, müşterinin, İşverenin Bilgi Gereksinimleri tarafından istenen bilgiler ışığında tedarikçinin yetki ve kabiliyetini değerlendirmesini sağlamaktadır.

Proje Uygulama Planındaki (PUP) yetkinlik bildirimi, tedarik zincirindeki ilgili kuruluşların her birinin insan kaynağı ve bilgi teknolojilerri yeteneği ile kapasitesinin değerlendirmelerini özetleyen bir Tedarik Zinciri Yetenek Özet formuna dayanmaktadır. Bu, alt sözleşme tedarik sürecinde ilgili her kuruluş tarafından tamamlanmış Tedarikçi Kaynak Değerlendirme Formlarından türetilmiştir. Daha fazla bilgi için Tedarik Zinciri Yetenek Özet formuna bakın.

Bu değerlendirme süreci, ana tedarikçinin potansiyel sorunları çözmesi, çözümler üzerinde anlaşmaya varması ve eğitim ve destek gereksinimlerini belirlemesi anlamına gelebilir.

Proje Uygulama Planı, İşveren bilgileri gereksinimlerinde belirtilmeyen yazılım versiyonları ve değişim biçimleri için teklifler de içerebilir.

Ayrıca standart metot ve prosedürlerin haricinde aşağıdaki ayrıntıları da içerebilir:

  • Ek açıklamalar, ölçüler, kısaltmalar ve semboller.
  • Öznitelik “Attribute” verileri.
  • Yapı toleransları.
  • Çizim sayfası şablonları “template”.
  • Dosya isimlendirme kuralları.
  • Tabaka “Layer” isimlendirme kuralı.
  • Köken ve Yönelim
  • Hacim stratejisi

Sözleşmeden sonra, gözden geçirilmiş bir Proje Uygulama Planı (PUP) sunulmalı ve tedarik zincirinin yeterliliği ve kabiliyeti teyit edilmelidir.

(Değerlendirme formları, tedarikçi bilgi teknolojileri değerlendirme formları ve kaynak değerlendirme formlarından oluşan) ulusal BIM şablonu İnşaat Projesi Bilgilendirme Komitesi web sitesinde bulunabilir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.