1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Hızlı AutoCAD Kılavuzu-Yerleşimler

Tasarımınızın bir veya daha fazla ölçekli görünüşünü, yerleşim “layout” olarak adlandırılan standart boyutlu bir çizim sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

Tam ölçülerinde bir model oluşturmayı tamamladıktan sonra, modelin ölçekli görünüşlerini oluşturmak ve notlar, etiketler ve ölçüler eklemek için bir kağıt alanı yerleşimine “layout” geçebilirsiniz. Kağıt alanında görüntülemek için farklı çizgi tipleri “linetype” ve çizgi kalınlıkları “lineweight” da belirleyebilirsiniz.

Bir Yerleşimin “Layout” Kağıt Ebadını Belirleme

Bir yerleşim “layout” sekmesine (1) eriştiğinizde yapmanız gereken ilk şey, sekmeyi (2) sağ tıklatır ve Yerleşim-1 “Layout-1 isminden den daha spesifik (Ben örneğimiz için yerleşimin “laout” ismini A1 yaptım) bir şeye yeniden isimlendirme “Rename” (3) yaparsınız. A1 (D) kağıt (pafta) ebatlı yerleşim “layout”, Mimari veya Mekanik çizimleriniz için iyi bir seçim olabilir.

Ardından, düzen sekmesinde görüntülenecek kağıt boyutunu değiştirmek için, Sayfa Yapısı Yöneticisini “Page Setup Manager” (4) açın. Burada çok fazla ayar olmakla birlikte; ama sadece birkaçını değiştirmeniz gerekiyor. Birincisi, sayfanızın (paftanızın) boyutunu belirlemektir.

Aşağıdaki şekilde görünen Sayfa Yapısı Yöneticisinde “Page Setup Manager” sol taraftaki listeden yeni isim verdiğiniz yerleşim “layout” (A1) seçiliyken (1) Düzenle… “Modify…” düğmesine (2) tıklayın.

Gerekli değişiklikleri yapacağınız yer olan aşağıdaki şekilde görünen Sayfa Yapısı – A1 “Page Setup – A1” iletişim kutusu açılacaktır.

Bu iletişim kutusunda, Kağıt ebadı “Paper size” kısmındaki aşağı açılır listeden ISO A1 kağıt ebadını seçin.

Not: Her sayfa boyutu için listede neden iki seçenek olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, bazı yazıcıların ve çizicilerin çizim yönü ayarını tanımıyor olmasıdır.

Model Alan ve Kağıt Alan

Sizin de fark ettiğiniz gibi, modelimizin geometrisini model alanda yaratıyoruz.

Aslında, bu eskiden AutoCAD‘de mevcut olan tek alandı. Tüm notlar, etiketler, ölçüler ve antet bloğu da model alanında oluşturulur ve ölçeklenirdi.

Kağıt alanı özelliği ile, birden çok görünüş, otomatik ölçeklendirme ve elektronik veya basılı çıktıyı görüntülemek için, özel olarak tasarlanmış bir yerleşim “layout” sekmesini tıklayabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki şekilde bir yerleşim “layout”sekmesi seçilmiştir. Kağıt alanında şu anda iki nesne vardır: antet ve çizim sınırı için bir blok nesnesi ve model alanının ölçekli bir görünüşünü görüntüleyen tek bir yerleşim görüntü bakışı “layout viewport”.

Ön tanımlı olarak, her bir yerleşim “layout” sekmesinde başlangıçta tek bir görüntü bakışı “viewport” nesnesi bulunur; ancak kuruluşunuz önceden tanımlanmış çeşitli yerleşimler “layout”, görüntü bakışları “viewport” ve antet blokları içeren özelleştirilmiş bir çizim şablonu (DWT) kullanıyor olabilir.

Şimdi yerleşim “layout” görüntü bakışı “viewport” nesneleri hakkında daha fazla bilgi edinelim.

Yerleşim Görüntü Bakışları “Layout Viewports”

Yerleşim “Layout” görüntü bakışı “viewport”, model alanının ölçekli bir görünüşünü görüntülemek için, bir yerleşim “layout” sekmesinde oluşturulmuş bir nesnedir. Model alanının bir parçasını görüntüleyen kapalı devre TV monitörü olarak düşünebilirsiniz. Herhangi bir nesne gibi bir yerleşim “layout”  görüntü bakışını “viewport” seçebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, görüntü bakışını “viewport” seçtiğiniz zaman, görüntü bakışının “viewport” boyutunu ayarlamanın, görüntü bakışı “viewport” taşımanın ve içinde yer alan görünüşün ölçeğini belirlemenin bir yolunu sağlayan birkaç tutamaç görüntülenir.

Yerleşim görüntü bakışlarında “Layout viewport”, Taşıma “Move”, Silme “Erase” ve Kopyalama “Copy” gibi çeşitli düzenleme komutları kullanılabilir. Bir yerleşim görüntü bakışını “layout viewport” seçtiğiniz zaman, seçenekler ve ayarların eksiksiz bir listesini sağlamak için Özellikler “Properties“ paletini kullanabilirsiniz.

İpucu: Elektronik çıktı oluşturmaya veya bir yerleşimi “layout” bastırmaya hazır olduğunuz zaman, görüntü bakışının “viewport” sınırlarını gizlemek isteyeceksiniz. Bunu yapmak için, tüm görüntü bakışı “viewport” nesnelerini ayrı bir tabakada “layer” oluşturun ve ardından bu tabakayı “layer” kapalı “off” duruma getirin.

Model Alan ve Kağıt Alan Arasında Geçiş Yapma

Bir yerleşim “layout” sekmesinde çalışırken, model sekmesine dönmeden kağıt alanı ve model alanı arasında geçiş yapabilirsiniz. İşte bunu nasıl yapacağınız:

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, imlecinizi hareket ettirin ve model alanına erişmek için, yerleşim “layout” görüntü bakışının “viewport” içerisine çift tıklayın ya da kağıt alanına dönmek için yerleşim “layout” görüntü bakışının “viewport” dışına çift tıklayın. Model alanda olduğunuz zaman, yerleşim “layout” görüntü bakışının “viewport” kenarlığı kalınlaşır.

Yerleşim “Layout” görüntü bakışı “viewport” aracılığıyla model alana erişmek isteyebileceğiniz başlıca nedenler:

 • Görüntüyü kaydırmak
 • Nesneler, özellikle yalnızca o görüntü bakışında “viewport” görüntülenenler için küçük ayarlamalar yapmaktır.

İpucu: Bir görünüşü kaydırmak yerine, kağıt alanından görüntü bakışı “viewport” nesnesini seçin, dört adet olan boyutlandırma tutamaçlarından birine tıklayın ve sınırı ayarlayın.

Yeni Görüntü Bakışı “Viewport” Yaratma

Kağıt alanında ilave yerleşim görüntü bakışları “layout viewport” oluşturmak için, MVIEW (Make View) komutunun Yeni “New” seçeneğini kullanabilirsiniz. Birden fazla yerleşim “layout” görüntü bakışıyla “viewport”, aynı veya farklı ölçeklerde model alanının farklı görünüşlerini görüntüleyebilirsiniz.

 1. Bir yerleşim “layout” sekmesinden, komut satırına MVIEW yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra Yeni “New” seçeneğini seçin.
 2. Model alanının en geniş görünüşü geçici olarak görüntülenir ve bir alanı tanımlamak için, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi iki noktayı tıklayabilirsiniz.
 3. Düzene geri dönünce, ölçeklerin listesini görüntülemek için, sağ tıklayın ve kullanmak istediğiniz ölçeğe tıklayın.
 4. Ölçeklendirilmiş görünüşü içeren yeni yerleşim görüntü bakışını “layout viewport” yerleştirmek için, bir yere tıklayın.

Şayet daha sonra farklı bir ölçek ayarlamanız gerekiyorsa, yerleşim görüntü bakışını “layout viewport” seçin ve üçgen simgeli Ölçek “Scale” tutamacına tıklayın. Bu eylem, seçim için ölçeklerin bir listesini görüntüler.

Ön tanımlı olarak, ölçeklendirilmiş görüntü bakışları “viewport”, ölçeği veya kırpma sınırlarını değiştirecek yanlışlıkla yakınlaştırma veya kaydırma yapmayı önlemek için otomatik olarak kilitli durumdadır. Bir yerleşim görüntü bakışını “layout viewport” seçtiğinizde kilitleyebilir veya kilidini açabilirsiniz. Kısayol menüsünü görüntülemek için sağ tıklatıp Kilitli Görüntü “Display Locked“ > Açık “On” veya Kapalı “Off” seçeneğini seçin.

Not: Düzenleme kuralları gereği, sürekli olmayan bir çizgi tipindeki çizgi ve boşluklar, her zaman yerleşim görüntü bakışının “layout viewport” ölçeğinden bağımsız olarak aynı uzunlukta görünür. Şayet yerleşim “layout” görüntü bakışının “viewport” ölçeğini değiştirirseniz, ekranı hemen güncellemek için REGENALL komutunu girmeniz gerekecektir.

Mekansal Açıklamalar

Bir yerleşim “layout” sekmesinde bir veya daha fazla ölçeklendirilmiş yerleşim görüntü bakışı “layout viewport” oluşturduktan sonra, çiziminize açıklamaları mekânsal açıklamalar yöntemini kullanarak eklemek için, aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Yerleşim görüntü bakışını “Layout viewport” gereken şekilde taşıyın ve kenar tutamaçlarını kullanarak kenarlarını ayarlayın.
 2. Yerleşim görüntü bakışı “Layout viewport” nesnesini oluşturduğunuz tabakayı “layer” kapalı “off” duruma getirin. Bu yerleşim görüntü bakışının “layout viewport” kenarlarını gizler.
 3. Kağıt alanında doğrudan notlar, etiketler ve ölçüler oluşturun. Otomatik olarak doğru boyutta görünürler.

4. Çiziminizi kağıda veya DWF ya da PDF dosyası olarak yazdırın.

Görünüşleri Ölçekleme ve Çizimlere Açıklama Nesneleri Eklemek için Dört Yöntem (İsteğe Bağlı)

AutoCAD‘de görünüşleri, notları, etiketleri ve ölçüleri ölçeklemek için, dört farklı yöntem vardır. Her yöntemin, çizimin nasıl kullanılacağına bağlı olarak avantajları vardır. İşte, yöntemlerin her birinin kısa bir özeti:

 • Orijinal Metot: Geometri oluşturulur; açıklama nesnelerini ekler ve model alanından baskı alırsınız. Ölçüler, notlar ve etiketler hepsi tersine ölçeklenmelidir. Ölçülerin ölçeğini çizim ölçeğinin tersine ayarlarsınız. Bu yöntemle ölçekleme biraz matematik gerektirir. Örneğin, mimaride yaygın olarak kullanılan bir emperyal ölçek olan 1/4 “= 1′-0” 1:48 ölçeğidir. Şayet bir notun 1/4 “yükseklikte basılması gerekiyorsa, o not model alanda 48 kat büyük veya 12″ yüksekliğinde yaratılmalıdır. Aynı ölçek faktörü, ölçüler için de geçerlidir ve o ölçekte bir ARCH D çizim sınırı 144 feet uzunluğundadır. Çizim, D (A1) ebadında bir sayfa olarak yazdırıldığında, her şey doğru boyutta ölçeklenir.

Not: Bu yöntemle birçok AutoCAD çizimi oluşturulmuştur ve birçok şirket bunu kullanmaktadır. Her şey ayarlandıktan sonra, yöntem tek görünüş ve eklenen detaylar ile 2 boyutlu 2B “2D” çizimler için iyi çalışır.

 • Yerleşim “Layout” Metodu: Model alanda geometri ve açıklama nesneleri oluşturup, yerleşimden “layout” yazdırırsınız. Bu yöntemde ölçülerin ölçeğini 0 olarak ayarlarsınız ve ölçüler otomatik olarak ölçeklenir.
 • Koşullu “Annotative” Metodu: Model alanda geometriyi oluşturursunuz; yerleşimden “layout” model alanda özel bir açıklama stili kullanan ek açıklamalar, notlar ve etiketler oluşturursunuz ve sonra yerleşimden “layout” bastırırsınız. Koşullu “Annotative” nesneler, yalnızca aynı ölçeği paylaşan yerleşim görüntü bakışlarında “layout viewport” görüntülenir. Ölçülerin ölçeği otomatik olarak 0’a ayarlanır ve tüm ek açıklama nesneleri otomatik olarak ölçeklenir.
 • Trans-mekansal Metot: Model alanda geometriyi oluşturursunuz; 1 olarak ayarlanmış ölçü ölçeği ile kağıt alanında bir yerleşimde “layout” ek açıklamalar oluşturup yerleşimden “layout” baskı alırsınız. Bu tartışmasız en basit, en doğrudan yöntemdir, bu yüzden benim de tercih ettiğim yöntemdir.

İpucu: Bu dört yöntemle ilgili sektörünüzdeki diğer AutoCAD kullanıcılarıyla konuşun ve kullandıkları yöntemi neden seçtiklerini anlamaya çalışın.

 

Ana Başlık: Hızlı AutoCAD Kılavuzu

Önceki Konu: Bloklar

Sonraki Konu: Notlar ve etiketler

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.