1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Hızlı AutoCAD Kılavuzu-Tabakalar

Tabakalara “Layer” nesne(ler) atayarak çizimimizi düzenlemeyi öğrenelim.

Bir çizim görsel olarak karmaşık hale geldiğinde, o anda görmeniz gerekmeyen nesneleri gizleyebilirsiniz.

Aşağıdaki şekilde görünen çizimde, kapılar ve elektrik kabloları katmanlarını kapatarak geçici olarak gizlenmiştir.

Çizimde bulunan nesneleri belirli bir işlevle veya bir amaçla ilişkilendirilmiş tabakalarda “layer” düzenleyerek bu denetim düzeyini elde edersiniz. Tabakaları “Layer” şeffaf aydınger tabakalar olarak düşünmek faydalı olabilir:

Tabakalar “Layer” ile aşağıdaki işleri yapabilirsiniz:

 • Nesneleri işlevlerine veya konumlarına göre ilişkilendirme.
 • İlgili tüm nesneleri tek bir işlemle görüntüleme veya gizleme.
 • Her tabaka “layer” için çizgi tipi “linetype”, renk “color” ve diğer özellik standartlarını zorunlu kılma.

 

Önemli: Tek bir tabakadaki “layer” her şeyi yaratma isteğinize karşı koyun. Tabakalar “Layer”, AutoCAD çizimlerinde bulunan en önemli düzenleme özelliğidir.

Tabaka Kontrolleri

Bir çizimin nasıl organize edildiğini görmek için, Tabaka Özellikleri Yöneticisini “Layer Properties Manager“ açmalısınız. Bunun için, LAYER komutunu kullanın. Komut satırına LAYER veya LA girebilir veya şerit üzerindeki Tabaka Özellikleri “Layer Properties“ komut düğmesine tıklayabilirsiniz.

Bu çizim için Tabaka Özellikleri Yöneticisinin “Layer Properties Manager“ görünümü aşağıdaki şekildedir.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, 10 WALLS isimli tabaka aktif tabakadır. Tüm yeni nesneler otomatik olarak bu katmana yerleştirilir. Katmanlar listesinde, 10 WALLS isimli tabakanın yanındaki yeşil renkli tik işareti, bu tabakanın aktif tabaka olduğunu doğrulamaktadır.

Yukarıdaki şekilde Açık “On” başlıklı sütunda, iki tabaka “layer” için ampul simgelerinin karanlık olduğuna dikkat edin. Bu tabakalar “layer”, kat planındaki kapıları ve elektrik kablolarını gizlemek için kapatılmıştır.

Her tabakanın “layer” isminin iki basamaklı bir sayı ile başladığına dikkat edin. Bu isimlendirme, tabakaların “layer” sırasını kontrol etmeyi kolaylaştırır çünkü tabakaların “layer” sırası alfabeye bağlı değildir.

İpucu: Karmaşık çizimler için daha ayrıntılı bir tabaka “layer” isimlendirme standardı düşünebilirsiniz. Örneğin, tabaka “layer” isimleri ilki kat numarasını, ikincisi proje numarasını ve üçüncüsü özellik verilerini sembolize eden 3 basamaklı bir sayı ile başlayabilir.

Pratik Tavsiyeler

 • 0 isimli tabaka “layer”, tüm çizimlerde mevcut olan ve bazı ezoterik özelliklere sahip olan ön tanımlı bir tabakadır. Bu tabakayı “layer” kullanmak yerine, kendi katmanlarınızı anlamlı isimlerle oluşturmak en iyisidir.
 • En az bir ölçü nesnesi içeren çizimler otomatik olarak Defpoints isminde ayrılmış bir tabaka “layer” içerirler.
 • Arka planda kalacak olan yardımcı inşaat geometrileri, referans geometrileri ve genellikle görmeniz veya yazdırmanız gerekmeyen notlar için bir tabaka “layer” oluşturun.
 • Yerleşim “Layout” görüntü bakışları “viewport” için bir tabaka “layer” oluşturun. Yerleşim “Layout” görüntü bakışları “viewport” ile ilgili detaylı bilgiler Yerleşimler “Layout” konusunda anlatılacaktır.
 • Tüm taramalar “hatch” ve dolgular için bir tabaka “layer” oluşturun. Bu, hepsini tek bir eylemde açıp kapatabilmenizi sağlayacaktır.

Tabaka Ayarları

Aşağıdaki şekiller, Tabaka Özellikleri Yöneticisinde “Properties Manager” bulunan en yaygın kullanılan tabaka “layer” ayarlarıdır. Ayarı açmak ve kapatmak için simgeyi tıklatırsınız.

 • Tabakaları kapatma: Çalışırken çiziminizin görsel karmaşıklığını azaltmak için görünmesini istemediğiniz tabakaları “layer” kapatın.

 • Tabakaları dondurma: Bir süreliğine erişmeniz gerekmeyen tabakaları “layer” dondurursunuz. Dondurmak tabakaları “layer” kapatmaya benzemekle birlikte çok büyük çizimlerdeki performansı artırır.

 • Tabakaları kilitleme: Bu tabakalardaki “layer” nesnelerde yanlışlıkla değişiklik yapılmasını önlemek istediğiniz zaman, tabakaları kilitlersiniz. Kilitli tabakalardaki “layer” nesneler soluk görünür. Bu da çiziminizin görsel karmaşıklığını azaltmaya yardımcı olur; ancak yine de nesneleri nesnel olarak görmenizi sağlar.

 • Ön tanımlı özellikleri ayarlama: Renk “Color”, çizgi tipi “linetype”, çizgi kalınlığı “lineweight” ve saydamlık “transparency“ dahil olmak üzere her tabaka “layer” için varsayılan özellikleri ayarlarsınız. Oluşturduğunuz yeni nesneler, bunları geçersiz kılmadığınız sürece bu özellikleri kullanır. Tabaka “Layer” özelliklerini geçersiz kılma, bu konuda ilerde açıklanmaktadır.

“Tabaka Özellikleri Yöneticisindeki “Layer Properties Manager“ Kontroller

Yeni bir tabaka “layer” oluşturmak için, aşağıdaki şekilde gösterilen (sol taraftaki) düğmeyi tıklayın ve yeni tabakanın “layer” ismini girin. Geçerli (Aktif) tabakayı olanı farklı bir tabaka “layer” yapmak için, istediğiniz tabakanın “layer” ismini tıklayarak seçin ve ardından aşağıdaki şekilde belirtilen (sağ taraftaki) düğmeye tıklayın.

Tabaka Ayarlarına Hızlı Erişim

Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” çok yer kaplar ve her zaman tüm seçeneklere erişme ihtiyacınız olmaz. En yaygın tabaka “layer” kontrollerine hızlı erişim için, şerit üzerindeki kontrolleri kullanın. Hiçbir nesne seçilmediğinde, Giriş sekmesindeki Tabakalar “Layers” paneli, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi o anki geçerli (aktif) tabakanın “layer” ismini görüntüler.

Bazen, oluşturduğunuz nesnelerin doğru tabakada “layer”  olduğundan emin olmak için, kontrol edin. Bunu yapmayı unutmak çok kolaydır; ama aynı zamanda düzeltmeyi yapmak ta çok kolaydır. Tabakaların  “Layer” listesini görüntülemek için, sağ uçtaki aşağı açılır ok simgesini tıklayın ve ardından o anki geçerli (aktif) tabaka “layer”  yapmak için listedeki bir tabakanın “layer” ismini tıklayın. Ayarını değiştirmek için, listedeki herhangi bir simgeye de tıklayabilirsiniz.

Standartlarınızı Koruma

Şirket çapında bir tabaka “layer” isimlendirme standardını oluşturmak ya da bunlara uymak kritik derecede önemlidir. Bir tabaka “layer” standardıyla, çizim organizasyonu zaman içinde ve bölümler arasında daha mantıklı, tutarlı, uyumlu ve sürdürülebilir olacaktır. Takım projeleri için tabaka “layer” standartları şarttır.

Standart bir tabaka “layer” kümesi oluşturup; bunları bir çizim şablonu dosyasına kaydederseniz, yeni bir çizim başlattığınızda bu tabakalar “layer” kullanılabilir ve hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Çizim dosyaları ile ilgili ek bilgiler Temel konular bölümünde bulunmaktadır.

Özet

Tabakalar “Layer”, çiziminizi düzenler ve gereksiz grafik verilerin görüntülenmesini geçici olarak bastırmanızı sağlar. Her bir tabakaya “layer” renk “color” ve çizgi tipi “linetype” gibi varsayılan özellikler de atayabilirsiniz.

Not: Bazı deneyimli AutoCAD kullanıcıları özellikleri yalnızca tabakalarla “layer” ayarlarken; diğerleri tabakalardan “layer” bağımsız olarak veya tabakalarla “layer” birlikte özellikleri ayarlar. Nesnelere özellik atamak, Özellikler “Properties” başlığında detaylı olarak anlatılacaktır.

Ana Başlık: Hızlı AutoCAD Kılavuzu

Önceki Konu: Hassasiyet

Sonraki Konu: Özellikler

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.