1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Hizalamaya Göre Kısıtlar Uygulama

Bir veya daha fazla öğeyi seçilen bir öğeyle hizalamak için Hizala “Align“ aracını kullanın.

Bu araç genellikle duvarları, kirişleri ve çizgileri hizalamak için kullanılır; ancak diğer eleman türleriyle de kullanılabilir.

Örneğin, 3 boyutlu 3B “3D” görünüşlerde duvarların yüzey desenlerini diğer öğelerle hizalayabilirsiniz.

Hizalanacak elemanlar aynı tipte olabildiği gibi; farklı ailelerden de olabilirler. Öğeleri 2 boyutlu 2B “2D”  plan görünüşünde, 3 boyutlu 3B “3D” görünüşte veya cephe “elevation“ görünüşünde hizalayabilirsiniz.

Hizala “Align” aracını kullanarak örneğin:

 • Duvarların veya kirişlerin uçlarını seçilen bir kiriş, çizgi veya duvarla hizalayabilirsiniz. (Bu eylem hizalanmış duvarların veya kirişlerin uzunluklarını uzatır.)
 • Duvarların veya kirişlerin merkezlerini seçilen bir kiriş, çizgi veya duvarla hizalayabilirsiniz. (Bu eylem hizalanmış duvarları veya kirişleri hareket ettirir.)
 • Pencerelerin yüksekliklerini seçilen bir çizgi veya duvarla hizalayabilirsiniz.
 • Seçilen bitiş noktalarını (örneğin duvarların bitiş noktaları) seçilen bir çizgiyle birleştirebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Aks çizgisi ve 4 kolon

Bir öğeye hizalamak için seçilen nokta

Elemanları hizalamak için:

 1. Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Düzenleme “Modify” panelinde Hizala “Align “ [ ] komut simgesine tıklayın.
 2. İmleç,  hizalama [ ] simgesiyle görüntülenir.
 3. Seçenekler “Options “ çubuğundan, istediğiniz seçenekleri seçin:
 • Birden çok öğeyi seçilen bir öğeyle hizalamak için, Çoklu Hizalama “Multiple Alignment“ seçeneğini seçin. (Alternatif olarak, hizalamak için birden fazla öğe seçerken Ctrl tuşuna basabilirsiniz.)
 • Duvarları hizalarken, seçilen duvarların nasıl hizalanacağını belirtmek için Tercih “Prefer“ seçeneğini kullanın: Hizalama tercihi olarak Duvar Yüzlerini “Wall Faces”, Duvar Merkez Çizgilerini “Wall Centerlines”, Çekirdek Yüzlerini “Faces of Core” veya Çekirdek Merkezini “Center of Core” kullanabilirsiniz. (Çekirdek “Core” seçenekleri, birden fazla katmana sahip duvarları ifade eder.)
 1. (Diğer elemanları hizalanacak eleman olan) referans elemanı seçin.
 2. Referans eleman ile hizalamak için, bir veya daha fazla eleman seçin.

Not: Seçim yapmadan önce, öğenin referans öğeyle hizalanacak kısmı vurgulanana kadar imleci öğenin üzerinde tutun ve sonra tıklayın.

Şayet seçilen öğelerin referans öğeyle hizalı kalmasını istiyorsanız (yani daha sonra taşıyacaksanız), hizalamayı kilitlemek için asma kilit simgesine tıklayın. Başka bir şey yaptığınız için asma kilit simgesi artık görüntülenmiyorsa, Değiştir’ “Modify“ düğmesine tıklayın ve sembolün yeniden görüntülenmesi için, referans öğeyi tekrar seçin.

Yeni bir hizalama başlatmak için bir kez Esc tuşuna basın.

Hizalama aracından çıkmak için iki kez Esc tuşuna basın.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.