1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Geometriyi Birleştirme

Duvarlar ve zeminler gibi ortak bir yüzü paylaşan iki veya daha fazla ana taşıyıcı eleman arasında temiz birleşimler oluşturmak için, Geometriyi Birleştirme “Join Geometry” aracını kullanın.

Bu aracı ayrıca ana taşıyıcı elemanlar ile yerinde aileleri veya ana taşıyıcı elemanlar ile proje ailelerini birleştirmek için de kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki GİF animasyonunda gösterildiği gibi, araç, birleştirilen öğeler arasındaki görünür kenarı kaldırır. Birleştirilen elemanlar daha sonra aynı dolgu desenini paylaşır.

Geometriyi Aile Düzenleyicisinde “Family Editor“ birleştirdiğinizde, farklı şekiller arasında bir birleşim yaratırsınız. Ancak bir projede, birleştirilen öğelerden biri aslında diğerini aşağıdaki şemaya göre keser:

 • Duvarlar sütunları keser.
 • Yapısal elemanlar (duvarlar, çatılar, tavanlar ve zeminler gibi) ana elemanları keser.
 • Zeminler, tavanlar ve çatılar duvarları keser.
 • Oluklar, kaplamalar ve döşeme kenarları diğer ana elemanları keser. Kornişler herhangi bir elemanı kesmez.

Not: Geometriyi Birleştirme “Join Geometry” aracını kullandığınızda, ilk seçilen nesnenin malzemesi her iki nesneye de uygulanır.

Geometriyi birleştirmek için:

 1. Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Geometri “Geometry“ panelinde > Birleştir “Join” aşağı açılır menüsünden > Geometriyi Birleştir “Join Geometry “ [ ] komut simgesine tıklayın.
 2. Şayet ilk seçilen geometri örneğini başka birkaç örneğe birleştirmek istiyorsanız, şeritteki Seçenekler “Options” çubuğunda Birden Çok Birleştir “Multiple Join “ seçeneğini seçin.
 3. Şayet bu seçeneği belirlemezseniz, her seferinde birinci ve ikinci bir seçim yapmanız gerekir.
 4. (örneğin, bir duvar yüzü gibi) birleştirilecek ilk geometriyi seçin.
 5. (örneğin, zeminin kenarı gibi) ilkine birleştirilecek ikinci geometriyi seçin.
 6. Şayet Birden Çok Birleştir “Multiple Join “ seçeneğini seçtiyseniz, birinciyle birleştirmek için, diğer geometrileri seçmeye devam edin.
 7. Araçtan çıkmak için, şeritteki Düzenle “Modify” komut simgesine tıklayın veya ESC tuşuna basın.

Not: Şayet katıları Aile Düzenleyicisinde “Family Editor“ birleştiriyorsanız, birleştirilmiş Görünürlük (açık / kapalı) “Visibility (on/off)” parametresini, birleştirilen alt öğelere değil, yalnızca tüm birleştirilmiş geometrinin bütününe uygulayabilirsiniz. Birleştirilmiş geometriye geçmek için TAB tuşunu kullanın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.