1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Gelişmiş Kullanıcılar için AutoCAD Dersleri #6-AutoCAD Sorgulama Araçları

AutoCAD‘in tasarımcı olarak size yardımcı olacak birçok aracı vardır. Bunlardan bazılarını zaten kullanıyor olabilirsiniz. PROPERTIES komutu seçtiğiniz bir nesne hakkında çok bilgi verir ve bunların çoğunu değiştirmenize izin verir. Ayrıca AutoCAD nesnelerden bilgi çekmek için özel olarak kullanılan bazı komutlara da sahiptir.

Bu komutların birçoğuna Ev “Home” > Yardımcılar “Utilities” araç panelinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki listede bu komutları ve açıklamalarını bulabilirsiniz.

KOMUT KLAVYE KISAYOLU SİMGE TANIMI
Distance DISTANCE / DI Mesafe, iki nokta arasındaki uzaklığı ve açıyı ölçer.
Radius MEASUREGEOM Yayların veya çemberlerin yarıçapını ölçer.
Angle MEASUREGEOM İki çizgi arasındaki açıyı ölçer.
Area AREA Nesnelerin veya belirlenen alanın alanını ve çevresini hesaplar.
Volume MEA / MEASUREGEOM   Nesnelerin veya belirlenen alanın alanını ve çevresini hesaplar.
Mass Properties MAS / VOL MASSPROP

Yok

Kütle özellikleri “Mass Properties” bölgelerin veya katıların kütle özelliklerini hesaplar ve görüntüler.
List LI

Yok

Seçilen nesnelerin veri tabanı bilgilerini görüntületir.
ID Point ID Nokta bilgisi “ID Point” bir konumun koordinatlarını görüntületir.

 

DISTANCE (DI) komutu adından da anlaşılacağı gibi oldukça açık bir komuttur. Bu komut ekranda iki nokta seçmenizi sağlar ve AutoCAD toplam mesafeyi ve X, Y ve Z’deki değişiklikleri söyleyecektir. Bu, yaygın bir 2 bıyut 2B “2D” ölçüm aracıdır. Sonuçları metin penceresinden almak ve gerekirse başka bir belgeye koymak için kes ve yapıştır yöntemini kullanabilirsiniz.

Komut: “Command:” DI DIST

Birinci noktayı belirleyin: “Specify first point:” <Bir nokta seçin>

İkinci noktayı belirleyin veya [Çoklu noktalar]: “Specify second point or [Multiple points]:” < Herhangi bir nokta seçin>

Mesafe= “Distance =” 12.5107, XY düzlemindeki Açı= “Angle in XY Plane =” 25, XY düzleminden Açı= “Angle from XY Plane =” 0

Delta X = 11.3228, Delta Y = 5.3208, Delta Z = 0.0000

MEASUREGEOM komutu aralarında çember veya yay yarıçapını ölçen Yarıçap “Radius” gibi birkaç seçeneğin de olduğu bazı seçenek için kullanılır.

Komutu girin, sağ tıklayın ve açılan listeden Yarıçap  “Radius” seçeneğini seçin. Aşağıdaki komut satırı seçeneklerini de kullanabilirsiniz:

Komut: “Command:” MEASUREGEOM

Bir seçenek girin [Mesafe/Yarıçap/Açı/Alan/Hacim] < Mesafe>: “Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>:”

Şayet Dinamik Giriş “Dynamic Input” aracını açtıysanız, biraz farklı görünür, ancak aynı şekilde çalışır. Yarıçap “Radius” seçeneği seçili durumdayken, yarıçap bilgisini çizim ekranında ve komut satırında görüntületmek için, bir yay veya daire seçin.

AutoCAD hem yarıçapı hem de çapı ekranda gösterecek kadar naziktir – ve komut satırını aşağıdaki gibi görürsünüz:

Komut: “Command:” MEASUREGEOM

Bir seçenek girin [Mesafe/Yarıçap/Açı/Alan/Hacim] < Mesafe>: “Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>:” R

Yay veya çember seçin: “Select arc or circle:” <Nesne seçin>

Yarıçap= “Radius =” 3.3780

Çap= “Diameter =” 6.7559

Komuta kalarak Açı “Angle” gibi başka bir seçenek seçebilirsiniz. Şimdi 2 çizgi seçmeniz istenir ve ekranda aralarındaki açı gösterilecektir.


Hacim “Volume” ölçümleri, 3 boyutlu 3B “3D” nesneler üzerinde veya 2 boyutlu 2B “2D”  nesnelere (bir yükseklik girerseniz) kullanılabilir. Ya bir sene seçebilir ya da noktaları tıklayabilirsiniz. Nesne “Object“ seçmek tek bir nesne için en kolaydır; ancak bir boşluğu veya nesneler tarafından tanımlanmamış bir hacmi ölçmeye çalışıyorsanız noktaları tıklayabilirsiniz.

MEASUREGEOM komutunun bu seçeneğinin VOLUME komutu ile aynı olmadığına dikkat edin.

AREA çok faydalı olabilecek bir komuttur. Bu, temeller, döşemeler veya metal levha parçaları gibi dikdörtgensel alanları hesaplamak için kullanılabilir. Bu komutu kullanmak için,  komut satırına AREA yazıp Enter tuşuna basın. Komut satırınız aşağıdaki gibi görünecektir:

Komut: “Command:” AREA

Birinci köşe noktasını belirleyin veya [Nesne/Alan ekle/Alan çıkart] <Nesne>: “Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area] <Object>:” <Birinci köşe noktasını tıklayın >

Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Uzunluk/Geri al]: “Specify next point or [Arc/Length/Undo]:” < İkinci köşe noktasını tıklayın >

Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Uzunluk/Geri al]: “Specify next point or [Arc/Length/Undo]:” < Üçüncü köşe noktasını tıklayın >

Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Uzunluk/Geri al/Toplam] <Toplam>: “Specify next point or [Arc/Length/Undo/Total] <Total>:” < Dördüncü köşe noktasını tıklayın >

Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Uzunluk/Geri al/Toplam] <Toplam>: “Specify next point or [Arc/Length/Undo/Total] <Total>:” <Enter tuşuna basın>

Alan= “Area =” 1114.38 milimeter square in, Çevre= “Perimeter =” 9876 milimeter

Ön tanımlı seçenek ekran üzerinde bir noktayı tıklayarak seçmektir. Bu, bir alanın dört köşesini, çizim biriminin karesi olarak toplam alanı bulmak için, seçmenize izin verir. İhtiyacınız kadar çok nokta seçebilir ve işiniz bittiğinde Enter tuşuna basabilirsiniz. AutoCAD alanı ve çevre uzunluğunu bildirecektir. Şayet bir sonraki seçenek olan(Nesne “Object” seçeneğini) seçerseniz, bir çember, dikdörtgen, çoklu çizgi veya başka bir kapalı nesne seçebilirsiniz. Ayrıca, başlangıç alanına ekleme veya çıkarma yapma seçeneğine de sahipsiniz. Örneğin, bir odanın yer karoları hariç halı alanını bulmanız gerekebilir veya birkaç odanın toplamını bulmanız gerekebilir.

MASS PROPERTIES 3 boyutlu 3B “3D” katı nesneler hakkında bilgi elde etmek için, bir seçenektir. Toplam hacmi öğrenebilir ve oradan hacme dayalı ağırlığı hesaplayabilirsiniz. Aynı sonuca ulaşmak için, VOLUME (VOL) komutunu da kullanabilirsiniz. Ayrıca AutoCAD, nesnenin ağırlık merkezi gibi sizin için önemli mühendislik özelliklerini de belirtir. Aşağıdaki liste, MASSPROP‘ komutundan elde edebileceğiniz tüm bilgileri göstermektedir:

Komut: “Command:” MASSPROP Nesneleri seç: “Select objects:” 1 nesne bulundu “1 found”

—————- KATILAR ”SOLIDS” —————-

Kütle: “Mass:” 26693.3540 kg Hacim: “Volume:” 26693.3540 cu mm Ağırlık Merkezi: “Centroid:”

X: 464.9643 mm Y: 190.3337 mm Z: 11.9768 mm Eylemsizlik Momenti: “Moments of inertia:”

X: 975034871.0602 mm^4

Y: 5778098589.0930 mm^4

Z: 6742922856.4689 mm^4

Kütle Ataleti: “Products of inertia:” XY: -2362317788.2337 mm^4

YZ: -60849711.7117 mm^4

ZX: -148649167.9674 mm^4

Dönme Yarıçapı: “Radii of gyration:” X: 191.1210 mm

Y: 465.2548 mm

Z: 502.6000 mm

Prensip Momentleri (sq mm): “Principal moments (sq mm):”

I: 4188330.0936 along [1.0000 0.0000 0.0000]

J: 3386500.5727 along [0.0000 1.0000 0.0000]

K: 5022179.7452 along [0.0000 0.0000 1.0000]

Analiz dosyaya yazılsın mı? [Evet/Hayır] <H>: “Write analysis to a file? [Yes/No] <N>:” N

Çok fazla bilgi var değil mi? Bu yüzden AutoCAD, görüntülendikten sonra bu bilgileri bir dosyaya kaydetme seçeneği sunar. Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisinde açılabilen bir MPR dosyası olarak kaydedilecektir.

LIST, bir komut hakkında bazı temel bilgiler veren bir sorgudur. Bu, genellikle, AutoCAD‘in veri tabanında komutu takip etmesi için onu bilmesi gereken bilgidir. Yukarıdaki kütle özellikleri için seçilen aynı prizmanın listesi aşağıdaki gibidir:

Komut: “Command:” LI LIST

Nesneleri seç: “Select objects:” 1 nesne bulundu “1 found”

3BKATI “3DSOLID” Tabaka: “Layer:” “Sertan”

Alan: “Space:” Model alan “Model space”

Tutamaç= “Handle =” 1469

Tarihçe= “History =” Yok “None”

Tarihçeyi göster= “Show History =” Hayır “No”

Katı tipi= “Solid type =” Kutu “Box” Pozizyon, “Position,”

X = 114

Y = 45

Z = 0

Uzunluk: “Length:” 14.265

En: “Width: 8.656

Yükseklik: “Height:” 2.863

Dönme: “Rotation:” 0

Bu bilgileri CTRL+1 tuşlarına basarak açılan Özellikler “Properties” paleti ile de görebilirsiniz. Bu palet de şayet isterseniz istediğiniz bilgiyi değiştirme seçeneğine de sahip olacağınızı unutmayın.

LIST komutundan sonra, sonraki komut ID POINT komutudur. Bu komut, ekrandaki herhangi bir yeri seçmenizi ve AutoCAD‘in o noktanın X, Y ve Z koordinatlarını görüntületmesini sağlar. Aşağıda ID POINT komutunun sonuç listesi verilmiştir:

Komut: “Command:” ID

Nokta belirleyin: “Specify point:” <Nokta seçin >

X = 465

Y = 168

Z = 0

(Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere bu bilgileri bir tutamacı seçtikten sonra komut satırında da görebilirsiniz.)

DİĞER SORGULAMA ARAÇLARI

Time: Çizimin zaman istatistiklerini görüntületir. Komut satırına TIME yazıp Enter tuşuna basın.

Status: Çizim istatistiklerini, modlarını ve kapsamlarını görüntületir. Komut satırına STATUS yazıp Enter tuşuna basın.

Set Variable: Sistem değişkenlerinin değerlerini listeler veya değiştirir. Komut satırına SETVAR yazıp Enter tuşuna basın.

TIME ve STATUS, nesneler yerine sistem hakkında bilgi veren iki sorgu komutudur.

Aşağıda TIME komutunun sonuç listesi verilmiştir:

Komut: “Command:” TIME

Geçerli zaman: “Current time:” Thursday, July 16, 2017 06:31:38:374 AM

Bu çizim için zaman bilgileri: “Times for this drawing:”

Yaratılma zamanı: “Created:” Monday, June 17, 2017 10:04:22:260 AM

Son güncelleme zamanı: “Last updated:” Monday, January 25, 2016 7:21:25:530 PM

Toplam düzenleme zamanı: “Total editing time:” 0 days 22:24:16:169

Zaman sayacının açılma zamanı: “Elapsed timer (on):” 0 days 22:24:16:171

Bir sonraki otomatik kayıt zamanı: “Next automatic save mm:” 0 days 00:03:49:794

Bir seçenek girin [Görüntüle/AÇIK/KAPALI/Sıfırla]: “Enter option [Display/ON/OFF/Reset]:”

<Enter tuşuna basın>

Geçerli tarihi, çiziminizi son kaydettiğiniz zamanı ve AutoCAD‘in sonraki otomatik kaydetmeyi ne zaman yapacağını görebilirsiniz.

Aşağıda STATUS komutunun sonuç listesi verilmiştir:

Komut: “Command:” STATUS

1608 objects

Geri al işlemi için dosya ebatı: “Undo file size:” 60024 bytes

Model alan limitleri: “Model space limits are:”

X: 0 Y: 0 (Off) X: 1 Y: 0

Model alan kullanımı: “Model space uses” X: -40 Y: -20 **Over X: 120 Y: 115 **Over

Görüntüleme: “Display shows” X: -18 Y: 42 X: 24 Y: 76

Yerleştirme noktası: “Insertion base is” X: 0 Y: 0 Z: 0

Yakalama çözünürlüğü: “Snap resolution is” X: 0 Y: 0

Karelaj aralığı: “Grid spacing is” X: 0 Y: 0 Geçerli alan: “Current space: Model alan “Model space”

Geçerli yerleşim: “Current layout:” Model Geçerli tabaka: “Current layer: “SERTAN” Geçerli renk: “Current color:” TABAKAYA GÖRE — 17 “BYLAYER – 17”

Geçerli çizgi tipi: “Current linetype:” TABAKAYA GÖRE — SÜREKLİ “BYLAYER CONTINUOUS”

Geçerli malzeme: “Current material:” TABAKAYA GÖRE — Genel “BYLAYER — Global”

Geçerli çizgi kalınlığı: “Current lineweight:” TABAKAYA GÖRE “BYLAYER”

Geçerli yükseklik: “Current elevation:” 0 kalınlık: “thickness:” 0

Karelajı doldur kapalı “Fill on Grid off “ Diklik kapalı “Ortho off” Yakalama kapalı “Snap off” Tablet kapalı “Tablet off”

Nesne çıtçıt modları: “Object snap modes:” Merkez “Center”, Uç nokta “Endpoint”, Geometrik merkez “Gcenter”, Kesişim “Intersection”, Orta nokta “Midpoint”, Nod “Node”, Oktant “Quadrant”

Boş dwg diski  (D:) alan: 225265.5 MBytes “Free dwg disk (D:)” space: 225265.5 MBytes”

Geçici boş disk  (C:) space: 27095.2 MBytes “Free temp disk (C:) space: 27095.2 MBytes”

Boş fiziksel hafıza: “Free physical memory:” 1667.9 Mbytes (out of 8191.2M)

Boş dosya süpürme alanı: “Free swap file space:” 8758.6 Mbytes (out of 17380.7M)

Sizin de Gördüğünüz gibi burada sadece çiziminizle ilgili değil, üzerinde çalıştığınız bilgisayar hakkında çok fazla bilgi var.

Son sorgulama aracımız, SET VARIABLE (SETVAR)komutudur ve bu komut sistem değişkenlerini değiştirmenize izin verir veya İsterseniz AutoCAD sizin için onları listeler. Bu komutun detaylarını bu derste ele almayacağım. Fakat şunu belirtmeliyim ki sistem değişkenleri ile çalışırken ÇOK dikkatli olmalısınız. Sistem değişkenlerini 2 ders sonra #8 numaralı derste tüm detaylarıyla anlatacağım.

Daha…

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.